Onderzoeksplicht van de koper.

De kopende partij, bij de aanschaf van een woning, heeft een zogeheten onderzoeksplicht. Een verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elk geconstateerd gebrek. De aansprakelijkheid geldt niet voor gebreken die vooraf zichtbaar waren, of die bij gedegen onderzoek aan het licht hadden kunnen komen. Er rust dus op de koper een onderzoeksplicht.

Bij twijfels over de onderhoudsstaat van de woning, is het raadzaam ook met oog op aansprakelijkheidstelling achteraf dat de koper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst een  bouwkundige aankoopkeuring laat uitvoeren. Als u zich als koper  niet aan de onderzoeksplicht houdt, is het achteraf heel moeilijk om, zelfs voor verborgen gebreken, een verkoper nog aansprakelijk te kunnen stellen.

Geen discussie achteraf over gebreken middels bouwkundige keuring!

Informatieplicht verkoper.

Overigens geldt ook voor de verkoper van een woning een verplichting. Van hem wordt verwacht dat hij de koper vóór afsluiten van de koopovereenkomst zal inlichten over de hem bekende gebreken aan het pand: de informatieplicht. Dat gaat overigens niet zover dat duidelijk waarneembare gebreken door de verkoper nog eens expliciet moeten worden gemeld. Dit heet ook wel de mededelingsplicht.

Bouwkundige gebreken?

Normaal gesproken mag bij de eigendomsoverdracht van een woning worden verwacht dat het object in een staat wordt opgeleverd die normaal gebruik mogelijk maakt. Uiteraard zijn er uitzondering waarbij de woning wordt gekocht als ‘kluswoning’ en waarbij de staat van de woning in verhouding is tot een ‘lagere’ prijs t.o.v. vergelijkbare objecten.

De plicht is er echter om als verkoper de koper te wijzen op eventuele bouwkundige of verborgen gebreken of bijvoorbeeld de aanwezigheid van een Kwaaitaalvloer of Mantavloer. Wanneer dit wordt nagelaten is het een optie voor een koper om de verkoper achteraf aansprakelijk te stellen. Wanneer u als koper echter op de hoogte is van gebreken kan u de verkoper hiervoor niet meer aansprakelijk meer stellen.

Duidelijkheid over onderzoek- en mededelingsplicht door bouwtechnische keuring?

Publiekrechterlijke lasten en beperkingen.

Feitelijk is het onderzoek naar publiekrechterlijke lasten en beperkingen, in eerste instantie, een verantwoording van de koper. Hiermee wordt bedoeld lasten en beperkingen die door een overheid, in de meeste gevallen de gemeente, aan het object zijn gekoppeld. Denk hierbij bijvoorbeeld een ’toekomstige’ wijziging van het bestemmingsplan of een aanschrijving voor de fundering.

De koper is, in eerste instantie, zelf verantwoordelijk voor het nauwkeurig uitzoeken van dergelijke beperkingen, maar het melden van dergelijk zaken als verkoper voorkomt veel onrust achteraf. Een rechter zal namelijk altijd een beoordeling maken wat het economische gewicht of ‘de invloed’ is van het door de verkoper verzwegen feit op de normale
levenssfeer van de koper.

Als het bijvoorbeeld het geval is dat er een bestemmingsplan is waarbij er snelweg naast het huis wordt aangelegd of er bouwplannen zijn voor een appartementsgebouw van 30 meter hoog in het uitzicht van de woning, binnen enkele jaren is de verkopende partij verplicht dit te vermelden. Dit omdat de verkoper ‘in redelijkheid’ kan verwachten dat de koper hier ernstige hinder van zal ondervinden.

Nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met onze helpdesk!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.