Bouwkundige Keuring nodig?

Wat is een
bouwkundige keuring?

Een Bouwkundige Keuring, soms ook wel bouwtechnische keuring genoemd, is aan te bevelen bij aan- of verkoop van een woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, geeft u een uitgebreid inzicht in bouwkundige gebreken en achterstallig onderhoud aan een woning.

Het rapport voldoet ruim aan de eisen die gesteld zijn voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en NWWI. Het rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven. Per onderdeel worden foto’s toegevoegd voor een duidelijk beeld van de bouwkundige staat van de woning.

Een bouwkundig inspecteur loopt samen met u door alle ruimtes in de woning en controleert ook de buitenkant van de woning. Onze inspecteurs hebben altijd een ladder (max. 6 meter) bij zich om bijvoorbeeld daken en goten te inspecteren. Ook inspecteren wij de kruipruimte. Mits dit veilig mogelijk is natuurlijk.

Ga direct naar:

Wanneer is een bouwkundige keuring
aan te bevelen?

Kopen woning onder voorbehoud van bouwkundige keuring


Neem een maximum bedrag voor bouwkundige gebreken op als ontbindende voorwaarde. Laat vervolgens de bouwtechnische staat van de woning inspecteren door een ervaren bouwkundige.

Bouwkundige Keuring binnen wettelijke bedenktijd koopakte


Maak slim gebruik van de drie dagen wettelijke bedenktijd na het tekenen van de koopakte. Zo neemt u de bouwkundige keuring niet op als ontbindende voorwaarde, maar krijgt u wel zekerheid.

Bij het
verkopen van
uw eigen woning


Leg de huidige bouwkundige staat van de woning onafhankelijk vast. Zo heeft u ruim aan uw wettelijke informatieplicht voldaan en heeft u geen gedoe achteraf.

Hoe verloopt de aanvraag
voor een bouwkundige keuring?

Opdracht online doorgeven


Tip: Geef eventuele aandachtspunten alvast door.

Afspraak maken


Wij nemen zo snel mogelijk contact op om een geschikte datum te plannen.

Bouwkundig Inspecteur komt langs


Alle bouwkundige elementen van dak tot kruipruimte worden geïnspecteerd.

Ontvang het rapport binnen
24-48 uur


U ontvangt (in 98% van de gevallen) binnen 24 uur het rapport per mail. U ontvangt het rapport ook per post.

De inhoud van een
bouwkundig rapport

In het rapport krijgt u per bouwkundig onderdeel detailinformatie van alle bevindingen. Daarnaast ontvangt u tips over bijvoorbeeld het onderhoud of levensduur van gebruikte materialen. In de kostensamenvatting maken wij onderscheid tussen directe kosten, termijnkosten en verbeterkosten. Zo weet u welke kosten direct noodzakelijk zijn om verdere schade of gevolgschade te voorkomen, maar ook welke onderhoudskosten u binnen 1 tot 5 jaar kunt verwachten. Het aparte NHG rapport kunt u gebruiken voor het financieren van de woning.

Naar welke bouwkundige elementen wordt gekeken?

 • Dak: dakbedekking, dakconstructie, dakpannen, dakbeschot,
  goten, zink en schoorstenen, dakkapel en dakramen
 • Gevel: gevel, goten, hemelwaterafvoeren en overstek
 • Plafonds, wanden en kozijnen (binnen)
 • Kozijnen en beglazing (buiten)
 • Keuken, toilet en badkamer
 • Verwarming en warm water
 • Electra en brandveiligheid
 • Water en gas
 • Ventilatie
 • Kruipruimte en kelder
 • Vloeren
 • Fundering (zichtbare deel)
 • Afvoeren en riolering
 • Balkons en dakterras
 • Bijgebouwen, garages en opstallen van steen.

Let op: het gaat hierbij om een visuele inspectie van veilig toegankelijke ruimtes. Onze inspecteur verplaats bijvoorbeeld geen meubels en maakt geen schade aan wandafwerkingen. Het kan dus zijn dat bepaalde verborgen gebreken pas zichtbaar worden wanneer u afwerkingen verwijdert of ruimtes toegankelijk maakt. Zoals onze inspecteurs vaak zeggen: we hebben helaas (nog) geen röntgenogen. Onze inspecteurs doen er vanzelfsprekend alles aan om u te wijzen op risico’s.

Erkenning
bouwkundig rapport

Het rapport wordt door de volgende instanties erkend:

 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
 • Alle Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen
 • Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI)

Een bouwkundig inspecteur
uit uw regio!

De bouwkundige inspecteurs van Perfectkeur zijn goed opgeleid, worden voortdurend bijgeschoold en hebben daarnaast minimaal 10 jaar ervaring in de bouw. De keuring wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door een bouwkundig inspecteur uit uw eigen regio. Hierdoor is de inspecteur op de hoogte van veel voorkomende gebreken binnen deze regio. Aarzel niet om contact met ons op te nemen! Een Bouwkundige Keuring is eigenlijk echt een hoofdzaak!

Aandachtspunten

 • Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
 • Meerprijs per 100 m³: € 40,00
 • Keuringen Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen: reële kosten voor overtocht / tunnel en extra tijd worden in rekening gebracht.

Veelgestelde
vragen

Een bouwkundige keuring is veel uitgebreider en gaat op alle binnen- en buitenzaken én kostenopgave in. Er worden ook meer maatregelen vermeld, waardoor het rapport gedetailleerder is.

Een bouwkundige keuring (ook wel bouwkundige inspectie genoemd) voldoet ruimschoots aan de eisen van de bouwkundige opnamestaat voor een taxatie. Overhandig het rapport van de bouwkundige keuring aan de taxateur.

Asbest is geen onderdeel van een bouwkundige keuring. Asbest zal door onze inspecteurs wel worden gemeld als ze deze toevallig tegenkomen in de woning. De aanwezigheid van asbest is middels deze inspectie echter niet volledig uit te sluiten.
Bij woningen met een bouwjaar voor 1994 kunt u een extra asbest scan toevoegen aan de keuring. Onze inspecteur loopt dan nogmaals door de woning en onderzoekt dan of er asbestverdacht materiaal zichtbaar is in de woning.
Via een asbestinventarisatie kunt u asbestverdacht materiaal door een laboratorium laten onderzoeken.

Vraag onze gratis
Yellowpaper aan!


Ontdek de 10 meest voorkomende gebreken bij woningen!

Het Energie
Bespaar Advies


Bespaar op uw energiekosten en verhoog het wooncomfort van uw woning!

Bouwkundig
Consult


Wilt u een uitgebreid onderzoek voor een specifiek onderdeel? Kies dan voor een bouwkundig consult!

Opdracht geven voor
uw bouwkundige keuring!