Certificeringen en betrouwbaarheid

Onderstaand vindt u een overzicht van certificeringen, beoordelingsrichtlijnen, voorwaarden, normen, keurmerken en daarbij uitgelegd wat deze precies inhouden. Uiteraard bent u onze belangrijkste beoordelaar. We zijn dan ook zeer blij dat meer dan 93% van onze klanten onze dienstverlening beoordeeld als goed tot uitstekend. Minder dan 1% ervaart onze dienstverlening als onvoldoende.

Perfectkeur zet een nieuwe standaard in bouwkundig keuren. Onder andere door te werken volgens de NTA8060 norm. Daar bovenop zet Perfectkeur nog eigen hoge kwaliteitseisen. Naast certificeringen en de beoordeling van onze klant is het uiteraard van belang dat wij uitstekend verzekerd zijn. Onze beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt al de door ons aangeboden diensten.

Vakkundig Gekeurd | Beroepsvereniging voor keurders

Wanneer je als consument opdracht geeft voor een bouwkundige keuring bij een keuringsbedrijf dat aangesloten is bij Vakkundig gekeurd, ben je verzekerd van heldere, begrijpelijke afspraken voor de uitvoering van de bouwkundige keuring. Deze zijn namelijk opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond.

ISO 9001:2015 | Kwaliteit en structuur

Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Deze certificering garandeert u als afnemer dat de organisatie waar u zaken mee doet, de bedrijfsprocessen gestructureerd heeft. Deze zware certificering verplicht een bedrijf een interne structuur aan te brengen in de bedrijfsvoering ook op gebieden als klachtenmanagement, communicatie en kennismanagement.

Certificering: ISO9001
Certificerende Instelling: SKG-IKOB
Certificaatnummer: SKGIKOB.008439.03.NL

BRL 9500 – W/U | Energielabeling en -advies

Perfectkeur is gecertificeerd voor het maken van energielabels conform de BRL9500-W/U. Dit houdt in dat alle medewerkers die energielabels maken hiervoor gekwalificeerd zijn en hun kennis up2date is en wordt gehouden.

BRL9500-W betreft de kwalificatie om energielabels te mogen toekennen aan woningen en deze ook te mogen registreren bij de landelijke database. BRL9500-U betreft de zeer specifieke discipline van het toekennen van energielabels aan utiliteitsgebouwen (zakelijk vastgoed).

Certificering: BRL 9500
Certificerende Instelling: SKG-IKOB
Certificaatnummer: SKGIKOB.012364.02.NL
Certificaatnummer: SKGIKOB.012365.02.NL

Via onderstaande link kunt u onze certificaten bekijken:

KOMO Procescertificaat | Kwaliteit van uitvoering van diensten

Een KOMO-procescertificaat is een kwaliteitsverklaring die duidelijk maakt dat een product, bouwdeel of installatie (na het uitvoeringsproces) overeenkomt met de productspecificaties en -prestaties die in de verklaring zijn vastgelegd. Ook geeft het procescertificaat aan dat het daarvoor benodigde proces overeenkomt met de processpecificaties die zijn vastgelegd in de verklaring. Simpelweg gezegd komt het erop neer dat we ook precies doen/leveren wat we van te voren beloven!

NHG Erkend | Zekerheid over acceptatie van bouwkundig rapport

Bouwtechnische rapporten van Perfectkeur worden erkend door alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen omdat ze voldoen aan de voorwaarden van de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Dit betreft alle bouwkundige keuringen en onderzoeken gerelateerd aan de aan- en verkoop van een woning. Tevens voldoet het rapport aan de onderzoeks- en/of meldingsplicht van de betrokken partijen.

Dit geeft u de zekerheid dat het bouwkundige rapport, wat het resultaat is van een bouwtechnische keuring, geaccepteerd wordt door de hypotheekverstrekker.

Vooropname en Nul-meting conform richtlijnen Nivre

De opnames van Perfectkeur worden uitgevoerd conform de Richtlijnen Bouwkundige Opname van het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts. Perfectkeur hanteert alleen de richtlijnen van het NIVRE maar is hiervoor niet gecertificeerd en ingeschreven.

Gekwalificeerd personeel en in vaste dienst!

De bouwkundige inspecteurs van Perfectkeur zijn goed opgeleid, hebben daarnaast tot 25 jaar ervaring in de bouw en kennen dus het klappen van de zweep. Ook zijn ze allemaal in vaste dienst en werken we niet met freelancers of uitbesteding. Dit maakt dat naast het stuk continue opleiding, deskundigheid ook de aansprakelijkheid goed geregeld is.

Diensten goed verzekerd middels bedrijfsaansprakelijkheid!

Wij als Perfectkeur hebben, in ‘adviseursland’, absoluut een zeer unieke beroepsaansprakelijkheids-verzekering naast onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere keuring, iedere rapportage en iedere gebeurtenis is verzekerd tot € 2.000.000,-. Deze dekking geldt niet alleen voor directe schade, bijvoorbeeld de inspecteur die de vloerbedekking kapot maakt.

Wij zijn ook verzekerd voor de schade die ontstaat door een foutieve beoordeling van een inspecteur en waar de schade pas veel later van bekend wordt. Wij kunnen deze verzekering onder andere bieden omdat we in kwalitatief, juridisch en technisch opzicht voldoen aan de strengste eisen die een verzekeraar stelt. Veel bedrijven in onze branche hebben geen verzekering of alleen een afgeleide persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering die nauwelijks soelaas biedt in het geval van ernstig tekortschieten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.