De bouwkundige rapportage van Perfectkeur is de meest uitgebreide in de markt.

Perfectkeur zet
de nieuwe standaard

In januari 2024 introduceert Perfectkeur geheel nieuwe opnamesoftware én nieuwe rapportage voor onze bouwkundige keuringen! Perfectkeur zet daarmee een nieuwe standaard. Ofwel het ijkpunt in de markt.

Lees hier alles over de manier waarop wij data inzetten voor meer inzicht, de unieke bouwkundige samenvatting en de 100% vernieuwde rapportage.

 • NTA8060
 • Nieuwe rapportage
 • Incl. Data-analyse

De nieuwe standaard

De nieuwe standaard

Meer over onze nieuwe Bouwkundige keuring

Image
De volgende stap in maatwerk

Volledig volgens de NTA8060 norm

Perfectkeur zet een nieuwe standaard in bouwkundig keuren. Onder andere door te werken volgens de NTA8060 norm. Daar bovenop zet Perfectkeur nog eigen hoge kwaliteitseisen.

Hierdoor wordt ieder rapport nog meer dan voorheen een maatwerkrapport en worden niet relevante algemeenheden niet benoemd.

Image
Sneller en betrouwbaarder

100% nieuwe opname-software

De nieuwe standaard wordt ook gezet als het gaat om opname-software. Deze is volledig nieuw ontwikkeld in samenwerking met onze inspecteurs. Het uitgangspunt was dat er meer informatie opgenomen kan worden met minder inspanning.

Daarnaast zorgt de software ervoor dat een basis wordt gelegd voor een nog beter rapport. Dat is het streven naar perfectie van Perfectkeur.

Het rapport

Deze tijd vraagt om helderheid in inzicht

Image
Drie rapporten in één

De meest uitgebreide rapportage in de markt

Het nieuwe Bouwkundige rapport van Perfectkeur is niet één rapport maar bestaat uit drie onderdelen:

 • Bouwkundige Data-analyse
 • Samenvatting bouwkundige gebreken en risico’s
 • Bouwkundig rapport

Bouwkundige Data-analyse

Nieuw in onze rapportage is het onderdeel ‘Bouwkundige Data-analyse‘.
Daarin geven wij op basis van data een indruk van de buurt/omgeving van de te keuren woning. De data is afkomstig van externe bronnen en de enorme hoogwaardige data zoals in 20 jaar door Perfectkeur zelf is opgebouwd.

Samenvatting bouwkundige gebreken

In het onderdeel ‘Samenvatting bouwkundige gebreken en risico’s‘ wordt een compact overzicht gegeven van de belangrijkste relevante zaken met betrekking tot de bouwkundige staat van de woning. Deze samenvatting is vooral bruikbaar voor hypotheekverstrekkers.

Image
Een nieuw uiterlijk

Ook ons rapport is 100% vernieuwd

Het nieuwe Bouwkundige rapport van Perfectkeur heeft een metamorfose ondergaan. Het heeft een eigentijds design gekregen waardoor het overzichtelijker en prettiger leesbaar is.

Maar het allerbelangrijkste is de inhoud. Ook die is nog verder verbeterd. Binnenkort vindt u hier een voorbeeldrapportage.

De markt vraagt steeds meer om transparantie. Zeker rondom de aan- en verkoop van een woning is dat begrijpelijk. Mensen willen immers geen tegenvallers achteraf,
maar bewustwording en inzicht vooraf!

Voor makelaars

U kiest toch ook voor de beste dienstverlening?

Image
Stap voor stap uitrollen

Binnenkort voor u beschikbaar

Onze nieuwe Bouwkundige keuring start vanaf januari 2024. Maar nog niet voor alle opnames wordt de nieuwe software en het nieuwe rapport gebruikt. Dat rollen we stap voor stap uit in de loop van het eerste kwartaal van 2024.

Het enige wat u als makelaar moet weten is dat per klant de rapportage in deze periode anders kan zijn.

Meer weten?

Lees hieronder meer over onze informatie-bijeenkomsten

Image
Alles wat u moet weten

Wat gelijk is gebleven is onze 100% service

Uiteraard willen we ervoor zorgen dat u probleemloos gaat werken met onze nieuwe Bouwkundige rapportages. Daarvoor organiseren we verschillende bijeenkomsten. Op locatie en online.

 • Instructievideo’s
 • Online lunch ter introductie
 • Makelaarsmeeting in ons trainingscentrum

Veelgestelde vragen

Hier krijgt u antwoord op vragen over onze nieuwe Bouwkundige keuring

De markt is volop in beweging. Transparantie en inzicht zijn onderwerpen waar iedereen mee bezig is. Overheden, banken, allemaal willen ze snel en helder inzicht. Om de consument te beschermen of om beter beslissingen te kunnen nemen.

Deze brede ontwikkeling is een belangrijke drijfveer geweest voor de ontwikkeling van een geheel nieuw bouwkundig keuringsproduct. Met nieuwe software, een andere werkwijze en een geheel nieuwe rapportage. Daarmee zet Perfectkeur een nieuwe standaard in de markt.

De nieuwe software maakt het mogelijk dat het nieuwe rapport gemaakt kan worden. Alles hangt dus met elkaar samen. Grootste voordeel van de software is dat het de mogelijkheid biedt om nog meer dan voorheen een maatwerkadvies te leveren. Nog meer specifiek op de woning toegespitst.

Daarnaast zorgt de software voor een meer soepele verwerking van de gegevens en meer stabiele verwerking van de data.

Vanaf januari 2024 wordt onze nieuwe bouwkundige keuring in de markt uitgerold. Niet met één grote klap maar stap voor stap. Gedegen en voor iedereen behapbaar. Zoals u van ons gewend bent.

De belangrijkste verandering voor u is dat Perfectkeur niet één maar drie documenten gaat leveren bij iedere keuring. Dat zijn:

 • Een Bouwkundige Data-analyse met informatie over de buurt zodat de klant meer context krijgt.
 • Daarnaast is er een samenvatting met daarin de kerninformatie die nodig is voor bijvoorbeeld de financiering van een woning.
 • Tot slot het volledige Bouwkundig rapport met alle informatie, toelichtingen en uitleg.

In de afgelopen 20 jaar hebben wij de markt en klantverwachting zien veranderen. De verwachtingen (van klanten) en de eisen (van banken) worden steeds hoger en de financiële risico’s (denk aan de funderingsproblematiek) worden steeds groter.

Kortom, er is een groeiende behoefte aan transparantie en inzicht in een zo vroeg mogelijk stadium. Daarom deze Bouwkundige Data-analyse. In deze analyse willen wij klanten vooraf al een stuk bewustwording bieden gebaseerd op onze bouwkundige data. Zo zijn ze beter voorbereid op de aandachtspunten bij de daadwerkelijke keuring. Het doel is om verrassingen na de aankoop zoveel mogelijk te voorkomen.

Zodra u of de klant een opdracht voor een bouwkundige keuring plaatst, wordt de Bouwkundige Data-analyse verwerkt. De volgende ochtend, heeft u en uw klant dit document in uw eigen klantportaal bij Perfectkeur beschikbaar.

De Samenvatting bouwkundige gebreken en risico’s en het Bouwkundig rapport, komen tegelijk digitaal beschikbaar in Pdf-formaat in het klantportaal van u en de klant, zodra de inspecteur het rapport heeft gemaakt.

Let op: wij versturen enkel nog de Samenvatting bouwkundige gebreken en risico’s per post toe.

Aanmeldformulier

Alle gelegenheid om kennis te maken met
ons nieuwe Bouwkundig onderzoek

Uw naam(Vereist)

Ik wil graag ontvangen:

Contact opnemen

Algemeen contactformulier op de contactpagina

Uw naam(Vereist)
Tip: Bij een vraag over een inspectie s.v.p. uw keuradres of rapportnummer doorgeven.
Vul dit in als we voor het antwoord uw adresgegevens nodig hebben.
Vul dit in als we voor het antwoord uw adresgegevens nodig hebben.