Inspecteur van Perfectkeur inspecteert installatie voor bouwkundige keuring.

Veiligheidskeuring

€ 199,-

Tot medio 1998 werden de installaties (gas en elektra) in een woning bij een aan- of verkoopsituatie altijd gekeurd door de energiebedrijven. Hierdoor bleef de kwaliteit van de installaties op peil, omdat er bij gevonden gebreken direct maatregelen genomen moesten worden door de eigenaar.

Door de privatisering van deze bedrijven en veranderde wetgeving van de overheid is deze controle helemaal weggevallen en is de staat en toestand van de installaties in de woning geheel voor rekening, risico en verantwoording van de eigenaar.

  • 20+ jaar ervaring
  • Professioneel
  • Betrouwbaar

Veiligheidskeuring

Onze dienst

Meer over de Veiligheidskeuring

Wat is een Veiligheidskeuring?

In de jaren na 1998 is veelvuldig gebleken dat installaties niet voldoen waarna de branche zich heeft verenigd en gezamenlijk beoordelingsafspraken hebben gemaakt deze zijn vastgelegd in de NEN 8025 (Nederlandse Technische Afspraak). Het doel van de beoordeling is de veiligheid te bepalen van bestaande technische installaties.

Uitgangspunt van een onderzoek conform de NEN 8025 is of de bestaande technische voorzieningen voldoen aan de veiligheidsbepalingen, zoals omschreven in de desbetreffende normen, dan wel aan het maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau volgens deze NEN.

Nu is het moment

Momenteel voldoen naar schatting de gas- en elektrische installaties in meer dan helft van de woningen niet aan de veiligheidseisen. Cijfers van het CBS laten zien dat in meer dan 44% van de binnenhuisbranden een onveilige installatie deze brand veroorzaakte en/of verergerde. Vaak is zelfs sprake van een ronduit gevaarlijke situatie met brand- of ontploffingsgevaar.

Daarom is het verstandig om uw gas- en elektrasysteem periodiek te laten inspecteren. Een goed moment is het als u een nieuwe woning koopt. De inspecteurs zijn voorzien van een gasdetector. Tijdens de inspectie van de woning wordt o.a. constant het CO2 gehalte gemeten. Deze meting zal een alarmsignaal veroorzaken bij overschrijding van de maximaal aanvaarde concentratie van verontreiniging.

Aspecten van een veiligheidskeuring

  • Gasleiding (op lekkage, het systeem wordt volledig gecontroleerd op drukverlies)
  • Aangesloten gastoestellen (op lekkage, het systeem wordt gecontroleerd op drukverlies)
  • Veiligheid meterkast en elektrasysteem waaronder ook b.v. de wandcontactdozen

Verschillende testen m.b.t. elektrasysteem zoals

  • Testen aardlekschakelaars (afvaltijd en uitschakelstroom)
  • Isolatiemeting (is de bedrading goed in de woning)
  • Aardcircuitmeting (voldoet de aarding van het systeem)

Vrijblijvende offerte voor de
Veiligheidskeuring NEN8025

Wij vragen u vriendelijk wel alle gegevens goed in te vullen zodat wij u een passende aanbieding kunnen doen.

Keuringsadres(Vereist)
Kruipruimte toegankelijk

Naam makelaar/eigenaar
Voorkeursdag/datum afspraak(Vereist)

Uw naam(Vereist)
Huidig adres(Vereist)
Indien nodig voor administratie
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.