Funderingsonderzoek Fase 1

€ 1.450,-

Steeds meer woningen in Nederland krijgen krijgen te maken met funderingsproblemen. Daarom biedt Perfectkeur funderingsonderzoek fase 1.

Een funderingsonderzoek fase 1 brengt mogelijke problemen en risico’s voor een woning in kaart. Het doel om te achterhalen of een uitgebreid en kostbaar funderingsonderzoek fase 2 noodzakelijk is. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: archiefonderzoek en een visuele inspectie met metingen op locatie.

 • Geeft inzicht
 • Veel metingen
 • Betrouwbaar

Funderingsonderzoek Fase 1

Onze dienst

Meer over Funderingsonderzoek Fase 1

Image
Stap 1: Verzamelen relevante data

Deskresearch

Wij verzamelen relevante informatie over de woning, fundering en andere relevante bouwkundige elementen op basis van openbare bronnen en archieven. Zo bekijken wij:

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen
 • Grondwatertools
 • Data en informatie van Nederlandse Ondergrond
 • Actueel Hoogtebestand Nederland
 • Monumentenstatus
 • Lokaal funderingsloket
 • Archeologische monumentstatus bodem en archeologische waarden gebieden
 • Stadsarchief van uw gemeente
Image
Stap 2: Visuele inspectie is essentieel

Wij komen persoonlijk bij u langs

Een bouwkundig inspecteur komt op locatie om vast te stellen of er zichtbare scheuren en schade aan de binnen- en buitenzijde van de muren en het pand zijn. Ook worden er diverse metingen uitgevoerd.

 • Scheurvorming aan gevels
 • Lintvoegmeting
 • Vloerwaterpassing
 • Loodmeting

De rapportage

Volledig en overzichtelijk

Image
Risico inschatting

Onafhankelijk advies

In het rapport worden de bevindingen van de metingen en gevonden data vastgelegd. Daarbij krijgt u inzage in de onderzochte bronnen en brengen we de metingen van uw woning visueel in beeld.

Daarnaast wordt er een advies uitgebracht. Hierbij wordt bepaald of er aanleiding is tot een nader- en diepgravend funderingsonderzoek (fase 2). U ontvangt het rapport binnen circa 10 werkdagen na de inspectie op locatie.

Bewustwording van risico’s

Preventie is belangrijk

Image
Verhoogde kans op schade

Dit zijn de risicogebieden

Nederland kent een aantal gebieden met een verhoogd risico op funderingsproblemen. Circa 750.000 woningen hebben een houten paalfundering. Als er problemen optreden, zijn de oorzaken vaak paalrot, bacteriële aantasting, gebrek aan draagkracht, bodemdaling, slechte uitvoeringswijze van fundering of een combinatie hiervan.

Risicogebieden zijn met name in de omgeving:

 • Amsterdam
 • Haarlem
 • Den Haag
 • Rotterdam

Voorkom hoge kosten

Indicaties voor funderingsproblemen

 • Scheefstand van de woning
 • Scheve vloeren
 • Ramen en/of deuren die klemmen
 • Hoogteverschil tussen woning en het trottoir
 • Scheuren in muren
 • Grondverzakkingen rond de woning
 • Funderingsproblemen bij woningen in de buurt
 • Te lage grondwaterstanden t.o.v. het funderingshout

Aanvullend

Ook goed om te weten

Image
Meerprijs

Aandachtspunten

 • Het betreft een fase 1 onderzoek waarbij alleen een bovengrondse inspectie uit wordt gevoerd.
 • Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800 m³.
 • Meerprijs per 100 m³: € 40,-.
 • Er worden extra kosten berekend wanneer er geen bouwkundige tekeningen beschikbaar zijn.
 • Keuringen Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen: reële kosten voor overtocht / tunnel en extra tijd worden in rekening gebracht.
Vraag offerte aan

Uw aanvraag is geheel vrijblijvend

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende vragen

Ja, het is niet mogelijk om direct een fase 2 onderzoek uit te laten voeren. Een funderingsonderzoek fase 1 geeft de basis waar een fase 2 onderzoek op uitgevoerd kan worden.

Funderingsonderzoek Fase 1 is visuele inspectie. Dat terwijl de fundering onder de grond zit en die dus niet zichtbaar is. Dat zorgt dat dit onderzoek nooit harde garanties kan geven. Wel kunnen onze experts op basis van hun ervaring door een goede waarneming en exacte metingen een goede indicatie geven van dit situatie bij uw woning. In het rapport wordt ook duidelijk aangegeven wat feitelijk is vastgesteld en wat eventuele voorbehouden zijn.

Het rapport dat u krijgt is vooral bedoeld voor de uitvoerder van een eventueel fase 2 onderzoek. Deze kan op basis van het rapport heel gericht gaan zoeken naar mogelijke problemen en oorzaken.

Bij een fase 2 onderzoek worden inspectie putten gegraven voor de fundering op de locatie welke vanuit het rapport van fase 1 naar voren zijn gekomen. Bij fase 2 wordt er gekeken naar de kwaliteit van de fundering, de draagkracht van de onderliggende gronden en houten palen kunnen worden bemonsterd op schimmels. U weet dan exact wat de fundering doet, krijgt een toekomst prognose en advies of er herstel uitgevoerd moet worden.

Binnenkort is een voorbeeldrapportage beschikbaar via deze pagina. Vraag gerust alvast vrijblijvend een offerte aan via het formulier op deze pagina.

De visuele inspectie op locatie duurt gemiddeld 2 tot 3 uur.

Nee, dit kan pas bij een funderingsonderzoek fase 2. Hierbij wordt de fundering zichtbaar en kan op basis daarvan de herstelkosten worden bepaald.

Funderingsonderzoek Fase 1

Aanvraag offerte Funderingsonderzoek Fase 1 via website.

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)