Asbestinventarisatie van Perfectkeur gebeurt veilig en nauwkeurig.

Asbestinventarisatie

€ 449,-

Voor de aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand is bij twijfel over de aanwezigheid van asbest het te adviseren om een visueel onderzoek uit te voeren. U kunt dan het beste kiezen voor onze  asbestinventarisatie.

Er zijn twee vormen onderzoek: niet-destructief (alleen visueel) en destructief (met breekwerkzaamheden). U kunt hier voor beide vormen een aanvraag doen.

 • 20+ jaar ervaring
 • Professioneel
 • Betrouwbaar

Asbestinventarisatie

Onze dienst

Meer over de Asbestinventarisatie

Image
Bij sloopmelding of vergunningsaanvraag

Kies voor destructief onderzoek voor Asbestinventarisatie

Voordat u een sloopmelding of vergunningsaanvraag kunt doen bij uw gemeente, is een asbestinventarisatie-rapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau nodig voor gebouwen eerder gebouwd dan 1994.

Deze rapportage van dit destructief onderzoek brengt onder andere de asbestlocaties binnen het gebouw en de daarbij behorende risico’s duidelijk in kaart.

Vraag onderzoek aan

Dit betreft destructief onderzoek

Image
Bij renovatie of sloop

Destructief onder-zoek geadviseerd

Zodra een woning of bedrijfspand gerenoveerd en/of gesloopt moet gaan worden, is een destructief onderzoek nodig om uit te sluiten dat er tijdens de sloop geen asbesthoudende toepassingen naar voren komen. In zo’n geval kunt u het beste kiezen voor de meer uitgebreide Asbestinventarisatie – Destructief.

Vraag een offerte aan

Onze offertes zijn vrijblijvend

Image
Niet-destructief onderzoek

Bij aankoop of verkoop

Wilt u een Asbestinventarisatie in geval van een aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand. Dan voldoet een niet-destructief onderzoek. Dit is eenvoudig online te bestellen.

 • Prijs vanaf € 449,- incl. BTW
 • Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
 • Meerprijs per 100 m³: € 35,-
 • Inclusief 1 monster (kosten per extra genomen monster € 45,- incl. BTW)

De rapportage

Asbestonderzoek in drie stappen

 • Stap 1: Vooronderzoek. Een asbestinventarisatie start met het invullen van een intakeformulier, hierin worden u enkele vragen gesteld die belangrijk zijn om het doel van het onderzoek vast te stellen. Als er bouwtekeningen of oude rapportages voor handen zijn worden deze vooraf de inspectie bestudeerd.

  De asbestinventarisatie wordt aangemeld in het Landelijk asbestvolgsysteem, vanaf 1 maart 2017 is het invoeren van asbestinventarisatieprojecten en-saneringsprojecten in het LAVS verplicht.
 • Stap 2: Onderzoek op locatie. Tijdens de asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbesthoudende materialen en/of toepassingen aanwezig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd deskundig inventariseerder asbest (DIA).

  Indien deze aanwezig zijn worden ze bemonsterd en in kaart gebracht.
 • Stap 3: Laboratorium. De asbestverdachte materiaal en/of kleefmonsters worden in een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.

Op basis van de uitkomsten van het laboratorium wordt de risicoklasse bepaald en verwerkt de DIA alle informatie in een asbestinventarisatierapport. Er wordt aangegeven of het materiaal asbest bevat, om welke soort asbest het gaat, wat het percentage asbest is en of het om een hechtgebonden of niet hechtgebonden toepassing gaat. In het rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van schetsen en foto’s aangegeven waar het asbest zich bevindt.

Image
De laatste stap

Asbestverwijdering

Met het asbestinventarisatierapport kunt u bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedijf een vrijblijvende offerte opvragen om het asbest te laten saneren. Het asbestverwijderingsbedrijf zal veelal de sloopmelding bij de gemeente indienen en zal nadat ze het asbest hebben verwijderd een vrijgavemeting laten uitvoeren.

Hierna is de woning weer veilig te betreden.

Start eerst met het onderzoek

Dit is niet-destructief

Vrijblijvende offerte voor
Asbestinventarisatie Destructief

Vraag hieronder uw offerte aan als u een uitgebreid (destructief) onderzoek wilt aanvragen. U ontvangt binnen een werkdag een prijsopgave van ons. Wij vragen u vriendelijk wel alle gegevens goed in te vullen zodat wij u een passende aanbieding kunnen doen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 2


Uw aanvraag betreft*

Keuringsadres*