Verborgen gebreken

Verborgen gebreken zijn gebreken aan een object (vastgoed, woning) die pas na de overdracht van het object aan het licht komen. De aankoop van een woning is vaak een gebeurtenis met een geweldig impact. Voor de meesten van ons is het een van de grootste aankopen uit het leven en daarom is het vaak ook een bijzondere gebeurtenis.

Deze bijzonder gebeurtenis kan echter ontaarden in een ware nachtmerrie, als er enkele weken na de aankoop wordt ontdekt dat er onverwachte gebreken aan een woning zijn. Daarom wordt er vaak een bouwkundige keuring met een bouwkundig rapport opgesteld. Een riool wat opeens verstopt blijkt te zijn, oude elektra bedrading die veiligheidsrisico’s oplevert, een vloer die helemaal verrot is.

In een dergelijk situatie is het uiteraard belangrijk dat u weet wat u voor rechten heeft. Is er bijvoorbeeld nog de mogelijkheid om de verkoper van uw nieuwe huis aansprakelijk te stellen voor de onverwacht te maken kosten?

Wat zegt de wet over verborgen gebreken?

Conform het Burgerlijk Wetboek moet de woning beantwoorden aan de gesloten overeenkomst. Indien een woning niet over de mogelijkheden en eigenschappen bezit die nodig zijn voor een een normaal gebruik wordt niet aan de overeenkomst voldaan. Echter in de koopovereenkomst wordt vaak van deze wetgeving afgeweken.

Een heel veel opgenomen bepaling is bijvoorbeeld de ouderdomsclausule of een regel in de trant van: “de woning wordt overgedragen met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en tekortkomingen waar de verkoper geen kennis van heeft”.

Indien u in de overeenkomst akkoord bent gegaan met deze bepaling is de verkoper alleen aansprakelijk wanneer hij u bewust niet heeft geïnformeerd over gebreken waarvan hij wel wist tijdens de overdracht. In dat geval spreek je over ‘bewust verborgen gebreken. U kunt de verkoper dan alleen maar aansprakelijk stellen als u aantoonbaar kan maken dat de verkoper het gebrek heel bewust heeft verborgen.

Staat er geen dergelijk bepaling in de koopovereenkomst dan is het burgerlijk wetboek van toepassing. Dat betekend dat de verkoper altijd aansprakelijk is voor verborgen gebreken, dus zelfs als hij niets van het verborgen gebrek wist. Met betrekking tot zichtbare gebreken, deze worden in een koopovereenkomst vrijwel altijd uitgesloten, u had deze immers kunnen waarnemen. Deze vallen ook onder de onderzoeksplicht van de kopende partij bijvoorbeeld door het uitvoeren van een bouwtechnisch rapport.

Hoe stelt u de verkoper aansprakelijk?

De meest eenvoudige manier is via uw rechtsbijstandverzekering, indien u deze bezit. Ons advies is om deze direct vanaf het begin in te schakelen en niet eerst eventuele reacties van de tegenpartij af te wachten.

Mogelijk beschikt u niet over een rechtsbijstandverzekering. Dan is het verstandig de verkoper spoedig op de hoogte te stellen van het gebrek. Doe dit per aangetekende brief en met bericht van ontvangstbevestiging. Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met bijvoorbeeld de makelaar of tussenpersoon die u begeleid heeft tijdens de aankoop van de woning.

Eisen aansprakelijkstelling bij verborgen gebrek

Termijn ingebrekestelling verborgen gebreken

Bij nieuwbouwwoningen onder GIW-garantie is dat 5 jaar na verstrijken van de onderhoudstermijn. Voor bestaande oudere woningen ligt dit echter moeilijker, er is geen vaste termijn gesteld. Doorgaans wordt echter wel gesteld dat u de meeste gebreken die het redelijk gebruik van een woning hinderen binnen 60 dagen na de overdracht moet kunnen ontdekken.

Dit ligt uiteraard ook erg aan de aard van het probleem. Een niet-functionerend riool, zal u sneller ontdekken dan volledig rot dakbeschot. Wel is het zaak dat u direct na ontdekken van het gebrek de verkoper inlicht los van eventuele acties die u moet ondernemen om het gebrek verder in kaart te brengen. Geef de verkoper ook altijd de mogelijkheid om het gebrek (zelf) te (laten) herstellen.

U dient er wel rekening mee te houden dat gebreken in een oudere huizen minder vaak worden gezien als een verborgen gebrek. Het is dus ook erg verstandig om bij de aankoop van een oudere woning altijd een bouwkundige keuring te laten verrichten.

Geen discussie achteraf over gebreken middels bouwkundige keuring!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.