Bouwtechnisch rapport

Wat is een bouwtechnisch rapport?

Het bouwtechnisch rapport is een hulpmiddel om te kunnen beoordelen wat voor woning u heeft of gaat kopen! Het opstellen van een bouwtechnisch rapport is echt aan te bevelen en wordt ook standaard in de koopakte opgenomen als advies. Het liefst laat uw zo’n rapport opstellen voordat u de aan- of verkoop van een woning afrond. Het uiteindelijke rapport voldoet aan de eisen die gesteld zijn t.b.v de Nationale Hypotheek Garantie.

De bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door ervaren bouwkundige. Het bouwtechnisch rapport ofwel bouwtechnische rapportage is helder en overzichtelijk. Ook is het in begrijpelijke taal geschreven. Daarnaast is het uiteraard voorzien van foto’s. En het wordt het full colour uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

Ervaring, deskundigheid en kwaliteit!

Vanuit de jarenlange ervaring die wij hebben als bedrijf en in combinatie met de eisen die gesteld worden is er een keuringslijst opgesteld. Tijdens het bouwtechnische onderzoek wordt door de inspecteur deze lijst afgewerkt. Wanneer dit mogelijk is doen we dit bij voorkeur in uw aanwezigheid. De bouwkundige inspecteurs van Perfectkeur zijn goed opgeleid. Ze hebben als basis een jarenlange praktische ervaring in de bouw. Ze kennen dus daardoor het klappen van de zweep. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Vandaag gebeld, 0800-0900200, is echter morgen gekeurd.

Een bouwkundige rapportage geeft u maximale zekerheid. Daarnaast helpt het immers met een onderbouwing bij het nemen van uw beslissing of in de onderhandelingen.

De keuring wordt een rapportage!

Op basis van de bouwkundige keuring wordt een bouwkundig keuringsrapport opgemaakt. Dit bouwkundige rapport geeft inzicht in de technische en onderhoudsstaat van een woning. Het is bovendien voorzien van een globale kostenraming. Met daarop allereerst de direct noodzakelijke kosten. Ook krijgt u inzicht in de te verwachten termijnkosten 1-5 jaar en verbeterkosten van de zaken die niet acceptabel zijn.

Hiermee heeft u direct een wapen in handen om te onderhandelen of om uw beslissing te overdenken. U koopt toch niet elke dag een huis. Met behulp van deze keuring worden zichtbare en evt. verborgen gebreken aan het licht gebracht

Een bouwtechnisch rapport omvat o.a.:

 • Samenvatting van de kostenramingen;
 • Overzicht van de beoordeling van de bouwdelen;
 • Uitgebreide gedetailleerde informatie over geconstateerde gebreken;
 • Kostenberamingen voor directe kosten, termijnkosten 5 jaar en verbeterkosten;
 • Bijlage voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De staat van woning kan namelijk snel verslechteren!

Vanaf het moment dat een woning opgeleverd wordt, zal een woning onderhoud nodig hebben. Om te voorkomen dat de staat van de woning verslechtert met de bedoeling er voor te zorgen dat de levensduur verlengd wordt. Echter in de praktijk zal dit niet altijd plaats vinden waardoor de ’tand des tijds’ knaagt aan iedere woning. Wilt u vast te stellen wat de technische- en onderhoudsstaat van een woning of ander onroerend goed is? Dan is een  objectieve beoordeling nodig. Hiervoor is deze bouwkundige keuring met het bijbehorende bouwtechnisch rapport de uitgezochte keuring.

De keuring voor het opstellen van een bouwtechnisch rapport omvat:

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren;
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
 • Risicobeoordeling vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken;
 • Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht;
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen;
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
 • Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie;
 • Een kostenraming met direct nodige kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Tijdens de bouwtechnische keuring, die leidt tot het opstellen van een Bouwtechnisch rapport, krijgt u direct al een indruk van deze zaken. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 24 uur na de keuring. U ontvangt het per mail en daarna per post. Vanaf dat moment heeft u inzicht in de staat van uw woning. Daarnaast heeft u een duidelijke kostenraming voor de direct nodige kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.