Wat is een aankoopkeuring?

aankoopkeuring perfectkeurWat is een aankoopkeuring?

De aankoopkeuring of verkoopkeuring is aan te bevelen bij aan of verkoop van uw woning, het uiteindelijke rapport is tevens geschikt en voldoet aan de eisen die gesteld zijn t.b.v de Nationale Hypotheek Garantie. De rapporten van Perfectkeur worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen.

De aankoopkeuring of verkoopkeuring wordt uitgevoerd door ervaren bouwkundige. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt full color uitgeprint en naar u verzonden.

Waarom Perfectkeur het verschil maakt? Klik hier!

Op basis van jarenlange ervaring en de eisen die gesteld worden, is er door ons een keuringslijst opgesteld. Tijdens deze aankoopkeuring of verkoopkeuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze lijst afgewerkt.

De bouwkundige inspecteurs van Perfectkeur zijn goed opgeleid, hebben daarnaast ruime ervaring in de bouw en kennen het klappen van de zweep. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Met een groot team worden dagelijks in geheel Nederland tientallen keuringen uitgevoerd. Vandaag gebeld is snel gekeurd en geeft u zekerheid en onderbouwing bij het nemen van uw beslissing of in de onderhandelingen.

Neem geen risico en laat uw huis keuren!
Bel gratis 0800-0900200 of 078-6849750!

Op basis van deze aankoopkeuring of verkoopkeuring wordt een keuringsrapport opgemaakt. Dit rapport geeft inzicht in de technische en onderhoudsstaat van een woning en is tevens voorzien van een globale kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke kosten, te verwachten termijnkosten 1-5 jaar en verbeterkosten van de zaken die niet acceptabel zijn. Hiermee heeft u direct een wapen in handen om te onderhandelen of om uw beslissing te overdenken. U koopt immers niet elke dag een huis. Dit keuringsrapport is een visuele momentopname en geeft geen garantie voor de verre toekomst. Wel geeft het de status van uw woning weer en probeert uit te sluiten of er grote problemen zijn of komen. Met behulp van deze aankoop- of verkoopkeuring worden gebreken aan het licht gebracht.


Voorbeeldrapportage van een aankoopkeuring.

Voorbeeld foto’s van problemen bij een keuring.

Vanaf het moment dat een woning opgeleverd wordt zal een woning onderhoud nodig hebben om te voorkomen dat de staat van de woning verslechtert en er voor te zorgen dat de levensduur verlengd wordt. Echter in de praktijk zal dit niet altijd plaats vinden, daarnaast knaagt door de jaren heen de ’tand des tijds’ aan iedere woning. Om vast te stellen wat de technische- en onderhoudsstaat van een woning of ander onroerend goed is, is een objectieve beoordeling noodzakelijk. Hiervoor is deze aankoopkeuring of verkoopkeuring de perfecte wijze om uw beslissing te ondersteunen en/of te heroverwegen.

De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:

Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht.
Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken.
Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen.
Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages, balkons en opstallen.
Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.
Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

De totale inspectie is visueel en niet-destructief.
Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is, de inspectie is echter geen asbestinventarisatie, aanwezigheid van asbest kunnen wij middels deze inspectie nimmer uitsluiten.

Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.

Tijdens de keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of
mail en geeft u inzicht in de staat van uw woning en een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.