Asbestinventarisatie

//Asbestinventarisatie
Keuring aanvragen
Contact
Asbestinventarisatie 2018-08-16T12:05:46+00:00

Toelichting asbestinventarisatie

Voordat u een sloopmelding of vergunningsaanvraag kunt doen, is een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau noodzakelijk voor gebouwen eerder gebouwd dan 1994. Deze rapportage brengt onder andere de asbestlocaties binnen het gebouw en de daarbij behorende risico’s duidelijk in kaart.

Ook bij renovatie is het raadzaam om een asbestinventarisatierapport op te laten stellen. Zo loopt u geen risico dat u bij bepaalde sloop- of renovatiewerkzaamheden in aanraking komt met schadelijke asbestvezels.

Vooronderzoek

Een asbestinventarisatie start met het invullen van een intakeformulier, hierin worden u enkele vragen gesteld die belangrijk zijn om het doel van het onderzoek vast te stellen. Als er bouwtekeningen of oude rapportages voor handen zijn worden deze vooraf de inspectie bestudeert. De asbestinventarisatie wordt aangemeld in het Landelijk asbestvolgsysteem, vanaf 1 maart 2017 is het invoeren van asbestinventarisatieprojecten en-saneringsprojecten in het LAVS verplicht.

Onderzoek op locatie

Tijdens de asbestinventarisatie, die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd deskundig inventariseerder asbest (DIA) wordt er gekeken of er asbesthoudende materialen en/of toepassingen aanwezig zijn. Indien deze aanwezig zijn worden ze bemonsterd en in kaart gebracht.

Laboratorium

De asbestverdachte materiaal en/of kleefmonsters worden in een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.

Rapportage

Op basis van de uitkomsten van het laboratorium wordt de risicoklasse bepaald en verwerkt de DIA alle informatie in een asbestinventarisatierapport. Er wordt aangegeven of het materiaal asbest bevat, om welke soort asbest het gaat, wat het percentage asbest is en of het om een hechtgebonden of niet hechtgebonden toepassing gaat. In het rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van schetsen en foto’s aangegeven waar het asbest zich bevindt.

Asbestverwijdering

Met het asbestinventarisatierapport kunt u bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedijf een vrijblijvende offerte opvragen om het asbest te laten saneren. Het asbestverwijderingsbedrijf zal veelal de sloopmelding bij de gemeente indienen en zal nadat ze het asbest hebben verwijderd een vrijgavemeting laten uitvoeren. Hierna is de woning weer veilig te betreden.

Bekijk een voorbeeldrapport Asbestinventarisatie
Neem geen risico en laat uw huis keuren!