Bouwtechnische keuring is altijd belangrijk!

 1. Home
 2. Bouwtechnische keuring is altijd belangrijk!

Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwtechnische keuring is altijd belangrijk!

Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. Ook zijn de rapporten geschikt voor en voldoen ze aan de eisen die gesteld zijn t.b.v. de Nationale Hypotheek Garantie. Bouwkundige rapporten van Perfectkeur worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt full color uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

De bouwtechnische inspectie wordt uitgevoerd door een ervaren inspecteur. De bouwkundigen zijn altijd in vaste dienst en werken in een klein rayon, zodat ze bekend zijn met specifieke plaatselijke omstandigheden of bouwstijlen.

Bouwkundige checklist

Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden, is er een checklist opgesteld. Tijdens de bouwtechnische keuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze lijst afgewerkt. De woning wordt van boven op het dak tot onder in de kruipruimte volledig gecheckt!

De bouwkundige inspecteurs van Perfectkeur zijn goed opgeleid, hebben daarnaast minimaal 10 jaar ervaring in de bouw en kennen dus het klappen van de zweep. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Met een groot team worden dagelijks in geheel Nederland honderden bouwkundige keuringen uitgevoerd. Vandaag gebeld is snel gekeurd en geeft u zekerheid en onderbouwing bij het nemen van uw beslissing of in de onderhandelingen.

De bouwtechnische inspectie betreft de volgende elementen:

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren;
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
 • Risicobeoordeling vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
 • Vochtmetingen mbt houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht;
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen;
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
 • Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.;
 • Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Binnen maximaal 48 uur een rapport in uw (e-)mailbox

Tijdens de bouwtechnische keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het bouwtechnische keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail. Het bouwkundige rapport geeft u inzicht in de staat van uw woning. Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

De totale bouwtechnische inspectie is visueel en niet-destructief. Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is, de inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Aanwezigheid van asbest kunnen wij middels deze inspectie niet totaal uitsluiten.

Een bouwtechnische keuring is altijd belangrijk! Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.