Oplossing energielabel bij passeren woning

Oplossing voor ontbreken energielabel woningoverdracht

Enkele weken geleden hebben wij een indringend gesprek gehad met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierin hebben wij onze zorgen geuit rondom de oplopende wachttijden voor het energielabel. Ook hebben wij daarin verschillende oplossingen aangedragen.

Vandaag heeft minister Ollongren een brief naar de Tweede Kamer verstuurd. Een van de maatregelen is dat Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geen boete meer oplegt als een energielabel ontbreekt bij het passeren. Voorwaarde is dat het opstellen van het energielabel voor overdracht echt niet mogelijk is én de verkoper een opdracht voor het energielabel bij een erkend bedrijf, zoals Perfectkeur, verstrekt aan de notaris.

Wij waarderen zeer dat deze maatregel er is gekomen als oplossing voor een van de grootste problemen van dit moment.

Hieronder geven wij uitleg over de extra maatregelen die wij genomen hebben:

 • Efficiënter werken
  Door een innovatieve techniek en inschakeling van ons netwerk hebben we onze capaciteit uitgebreid. Het kan voorkomen dat wij hierdoor twee keer bij u langs komen.
 • Extra capaciteit creëren
  We blijven actie ondernemen om meer capaciteit te creëren. De capaciteit vergroten is met name afhankelijk van de fysieke examens voor energieprestatie adviseurs. Door de coronabeperkingen loopt de wachttijd voor de fysieke examens op.
 • Plannen op basis van overdrachtsdatum
  Momenteel plannen wij op basis van de exacte overdrachtsdatum. Het komt voor dat we niet voldoende capaciteit hebben. Mocht dit bij u voorkomen, dan zorgen wij als gecertificeerd bedrijf voor een bevestiging van de betaalde opdracht als bewijs voor de leveringsakte. Ook maken wij de afspraak met de koper om het label op een later moment te regelen. Dit is conform de extra genomen maatregelen door BZK.
 • Overleg brancheorganisaties en ministerie van BZK
  We blijven in gesprek met de brancheorganisaties en het ministerie van BZK over onze ideeën voor een structurele oplossing.
energielabel2021, label2021, Perfectkeur actueel, Uitgelicht, Zakelijk

Wat kunt u als makelaar verwachten?