Energielabel Woning

  1. Home
  2. Energielabel Woning

Wat is een
Energielabel voor woningen?

Een energielabel geeft inzicht in hoe goed uw woning geïsoleerd is en zegt daarmee iets over de energiezuinigheid van uw woning. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van de woning.

Energielabel voor woningen

Energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur woning

Het is in Nederland verplicht om een energielabel te vermelden in een commerciële advertentie bij verkoop of verhuur van de woning. Dit is een maatregel die erop gericht is mensen meer bewust te maken van de energiezuinigheid van woningen. Een energielabel voor een woning, geeft daar namelijk een duidelijke indicatie bij. Het energielabel maakt dat vergelijkbare woningen op het gebied van duurzaamheid met elkaar kunnen worden vergeleken.

Het energielabel is dus een verplichting als u, uw woning gaat verkopen of verhuren. Het label is gebaseerd op verschillende factoren, zoals isolatie, verwarmingssystemen, ventilatie en het gebruik van duurzame energiebronnen. Het geeft meer inzicht over de energieprestaties van een woning. Er is een classificatie in het label van G tot A++. De letter G staat dan voor zeer energieonzuinig, de letter A staat voor zeer energiezuinig.

Wat zijn voordelen
aan te van het energielabel!?

Potentiele besparing energiekosten:


Een energiezuinige woning verbruikt minder energie, wat resulteert in lagere energierekeningen. Het bewustzijn wat ontstaat door het energielabel, kan op de lange termijn aanzienlijke besparingen opleveren voor huiseigenaren.

Waardeverhoging van de woning:


Een gunstig energielabel kan de waarde van je woning verhogen en het aantrekkelijker maken voor potentiële kopers. Dit zal huiseigenaren stimuleren een zo hoog mogelijk label voor hun woning te verwerven.

Subsidies en financiële voordelen:


In veel gemeenten en regio’s kunnen huiseigenaren door de verbetering van hun energielabel in aanmerking komen voor subsidies en financiële bonussen om energiebesparende maatregelen te financieren.

Hoe verloopt de aanvraag
voor een energielabel woning?

Opdracht online doorgeven


Tip: Geef eventuele aandachtspunten alvast door.

We maken met u een afspraak


Wij nemen zo snel mogelijk contact op om een geschikte datum te plannen.

Onze Energieadviseur komt langs


Alle relevante onderdelen met betrekking tot het energielabel worden in kaart gebracht en ingemeten.

Energielabel binnen 72 uur


Binnen 72 uur ontvang u het energielabel voor uw woning.

De inhoud van een
energielabel voor uw woning?

Het energielabel voor woningen, ook bekend als het energieprestatiecertificaat (EPC) in sommige landen, bevat specifieke informatie over de energie-efficiëntie van een woning. De exacte inhoud kan variëren van land tot land, maar over het algemeen omvat een energielabel voor woningen de volgende informatie:

Energie-efficiëntieklasse: Dit is meestal een kleurgecodeerde schaal met letters (bijvoorbeeld A, B, C, D, E, F, G) die de energie-efficiëntie van de woning aangeeft. Woningen met een A-label zijn doorgaans zeer energiezuinig, terwijl woningen met een G-label minder energiezuinig zijn.

Energie-index: De energie-index is een numerieke waarde die de totale energieprestaties van de woning weergeeft. Dit is gebaseerd op het energieverbruik van de woning en kan variëren afhankelijk van de berekeningsmethode die in het betreffende land wordt gebruikt.

Energieverbruik: Het label geeft informatie over het geschatte jaarlijkse energieverbruik van de woning, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m²/jaar). Dit helpt potentiële kopers of huurders om de te verwachten energiekosten in te schatten.

Technische specificaties: Het label kan technische informatie bevatten over de woning, zoals de isolatie, het type verwarmingssysteem, de ventilatie en andere relevante kenmerken.

Aanbevelingen: Sommige energielabels bevatten ook aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen die de eigenaar of bewoner kan overwegen om de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op isolatie, verwarmingssystemen, ramen en deuren, enzovoort.

Geldigheidsduur: Het energielabel voor woningen heeft meestal een beperkte geldigheidsduur voordat het moet worden vernieuwd. Dit kan variëren afhankelijk van lokale voorschriften.

Het doel van een energielabel voor woningen is om potentiële kopers of huurders te informeren over de energieprestaties van een woning, zodat ze een geïnformeerde beslissing kunnen nemen en rekening kunnen houden met de verwachte energiekosten en milieu-impact. Het kan ook eigenaren van woningen helpen om bewust te worden van mogelijke energiebesparende maatregelen die ze kunnen nemen om de efficiëntie van hun woning te verbeteren.

Hoe kun je
je Energielabel verbeteren?!

Er zijn verschillende manieren om het energielabel van je woning beter te krijgen, zoals het verbeteren van isolatie, het installeren van energiezuinige verwarmingssystemen, het gebruik van zonnepanelen en het verbeteren van de ventilatie. Vanuit het label, en eventueel aanvullend advies kunnen wij u helpen bij het identificeren van de meest effectieve maatregelen voor jouw specifieke situatie.

Lees hier 7 manieren om uw energielabel te verbeteren.

Aandachtspunten

  • De prijs van het energielabel is € 329,- inclusief btw.
  • Prijzen tot 500m³ inhoud. Meerprijs is € 30,- incl btw per 100m³ extra.
  • NB: Wij hanteren zeer scherpe tarieven voor energielabels. Voor verhuurders, bulkopdrachten, grote en bijzondere objecten kunt u altijd een prijs op maat aanvragen. Mail daarvoor naar label@perfectkeur.nl

Opdracht geven voor
uw energielabel!

Veelgestelde
vragen

 

Veelgestelde vragen over het label (document):

Let op: Consumenten hebben soms vragen over het certificaat na ontvangst. Dat komt omdat het certificaat is opgesteld door de overheid en veel generieke informatie bevat die mogelijk niet voor u van toepassing is. Perfectkeur kan hier tekstueel niets aan veranderen. Lees hieronder daarom de aanvullende informatie.

Technische Toelichting

Het energielabel is een echt hoofdbreker geworden voor de Nederlandse overheid. Sinds de eerste invoering, onder druk van Europese regelgeving, tot anno 2020 zijn er al diverse varianten de revue gepasseerd. Door de voortdurende kritiek vanuit consumentenorganisaties enerzijds en de Europese wetgever anderzijds is er nog steeds nauwelijks duidelijkheid op dit dossier. Inmiddels is er voor 2021 weer voor een nieuwe lijn gekozen. Vanaf I januari 2021 wordt ook het energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw.

De labelletter op het label wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 per jaar (kWh/m 2 .jr). Het primair fossiel energiegebruik (EP2) is de totale hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Vanaf I januari 2021 kunnen dus alleen labels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Deze methode wordt ook gebruikt voor nieuwbouw woningen. Het vaststellen van een energielabel doet een Energieprestatie adviseur (EP-adviseur), die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De EP-adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase (www.ep-online.nl).

Woning kopen? Overweeg dan eens een Bouwtechnische Keuring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.