Energielabel Woning

Wat is een
Energielabel voor woningen?

Een energielabel geeft inzicht in hoe goed uw woning geïsoleerd is en zegt daarmee iets over de energiezuinigheid van uw woning. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van de woning.

Energielabel voor woningen

Energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur woning

Het is in Nederland verplicht om een energielabel te vermelden in een commerciële advertentie bij verkoop of verhuur van de woning. Dit is een maatregel die erop gericht is mensen meer bewust te maken van de energiezuinigheid van woningen. Een energielabel voor een woning, geeft daar namelijk een duidelijke indicatie bij. Het energielabel maakt dat vergelijkbare woningen op het gebied van duurzaamheid met elkaar kunnen worden vergeleken.

Het energielabel is dus een verplichting als u, uw woning gaat verkopen of verhuren. Het label is gebaseerd op verschillende factoren, zoals isolatie, verwarmingssystemen, ventilatie en het gebruik van duurzame energiebronnen. Het geeft meer inzicht over de energieprestaties van een woning. Er is een classificatie in het label van G tot A++. De letter G staat dan voor zeer energieonzuinig, de letter A staat voor zeer energiezuinig.

Wat zijn voordelen
aan te van het energielabel!?

Potentiele besparing energiekosten:


Een energiezuinige woning verbruikt minder energie, wat resulteert in lagere energierekeningen. Het bewustzijn wat ontstaat door het energielabel, kan op de lange termijn aanzienlijke besparingen opleveren voor huiseigenaren.

Waardeverhoging van de woning:


Een gunstig energielabel kan de waarde van je woning verhogen en het aantrekkelijker maken voor potentiële kopers. Dit zal huiseigenaren stimuleren een zo hoog mogelijk label voor hun woning te verwerven.

Subsidies en financiële voordelen:


In veel gemeenten en regio’s kunnen huiseigenaren door de verbetering van hun energielabel in aanmerking komen voor subsidies en financiële bonussen om energiebesparende maatregelen te financieren.

Hoe verloopt de aanvraag
voor een energielabel woning?

Opdracht online doorgeven


Tip: Geef eventuele aandachtspunten alvast door.

We maken met u een afspraak


Wij nemen zo snel mogelijk contact op om een geschikte datum te plannen.

Onze Energieadviseur komt langs


Alle relevante onderdelen met betrekking tot het energielabel worden in kaart gebracht en ingemeten.

Energielabel binnen 72 uur


Binnen 72 uur ontvang u het energielabel voor uw woning.

De inhoud van een
energielabel voor uw woning?

Het energielabel voor woningen, ook bekend als het energieprestatiecertificaat (EPC) in sommige landen, bevat specifieke informatie over de energie-efficiëntie van een woning. De exacte inhoud kan variëren van land tot land, maar over het algemeen omvat een energielabel voor woningen de volgende informatie:

Energie-efficiëntieklasse: Dit is meestal een kleurgecodeerde schaal met letters (bijvoorbeeld A, B, C, D, E, F, G) die de energie-efficiëntie van de woning aangeeft. Woningen met een A-label zijn doorgaans zeer energiezuinig, terwijl woningen met een G-label minder energiezuinig zijn.

Energie-index: De energie-index is een numerieke waarde die de totale energieprestaties van de woning weergeeft. Dit is gebaseerd op het energieverbruik van de woning en kan variëren afhankelijk van de berekeningsmethode die in het betreffende land wordt gebruikt.

Energieverbruik: Het label geeft informatie over het geschatte jaarlijkse energieverbruik van de woning, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m²/jaar). Dit helpt potentiële kopers of huurders om de te verwachten energiekosten in te schatten.

Technische specificaties: Het label kan technische informatie bevatten over de woning, zoals de isolatie, het type verwarmingssysteem, de ventilatie en andere relevante kenmerken.

Aanbevelingen: Sommige energielabels bevatten ook aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen die de eigenaar of bewoner kan overwegen om de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op isolatie, verwarmingssystemen, ramen en deuren, enzovoort.

Geldigheidsduur: Het energielabel voor woningen heeft meestal een beperkte geldigheidsduur voordat het moet worden vernieuwd. Dit kan variëren afhankelijk van lokale voorschriften.

Het doel van een energielabel voor woningen is om potentiële kopers of huurders te informeren over de energieprestaties van een woning, zodat ze een geïnformeerde beslissing kunnen nemen en rekening kunnen houden met de verwachte energiekosten en milieu-impact. Het kan ook eigenaren van woningen helpen om bewust te worden van mogelijke energiebesparende maatregelen die ze kunnen nemen om de efficiëntie van hun woning te verbeteren.

Hoe kun je
je Energielabel verbeteren?!

Er zijn verschillende manieren om het energielabel van je woning beter te krijgen, zoals het verbeteren van isolatie, het installeren van energiezuinige verwarmingssystemen, het gebruik van zonnepanelen en het verbeteren van de ventilatie. Vanuit het label, en eventueel aanvullend advies kunnen wij u helpen bij het identificeren van de meest effectieve maatregelen voor jouw specifieke situatie.

Lees hier 7 manieren om uw energielabel te verbeteren.

Aandachtspunten

  • De prijs van het energielabel is € 329,- inclusief btw.
  • Prijzen tot 500m³ inhoud. Meerprijs is € 30,- incl btw per 100m³ extra.
  • NB: Wij hanteren zeer scherpe tarieven voor energielabels. Voor verhuurders, bulkopdrachten, grote en bijzondere objecten kunt u altijd een prijs op maat aanvragen. Mail daarvoor naar label@perfectkeur.nl

Opdracht geven voor
uw energielabel!

Veelgestelde
vragen

Per 1 januari 2021 is een energielabel verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een woning. Het betreft het enige officieel goedgekeurde Energielabel conform de zogenoemde NTA8800 methode. Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om de energieprestatie indicator, oftewel energielabelklasse, te vermelden in de advertentie in commerciële media bij verkoop of verhuur van een woning of utiliteitsgebouw.

Zoekt u een Energielabel voor uw zakelijk vastgoed? Klik dan hier voor informatie over energielabels in de zakelijke markt en bedrijfspanden.

Let op: Consumenten hebben soms vragen over het certificaat na ontvangst. Dat komt omdat het certificaat is opgesteld door de overheid en veel generieke informatie bevat die mogelijk niet voor u van toepassing is. Perfectkeur kan hier tekstueel niets aan veranderen. Lees hieronder daarom de aanvullende informatie.

Ja, per 1 januari 2022 is het verplicht om de energielabel-klasse te vermelden bij commerciële advertenties wanneer u uw woning wilt verkopen of verhuren. U riskeert als particuliere woningverkoper een boete van € 435,- wanneer u het definitieve energielabel niet vermeld. Voor bedrijven is de boete zelfs € 860,-. In 2021 werd het ontbreken van het energielabel gedoogd door een tekort aan energieprestatie adviseurs.

Zoekt u een energielabel voor uw zakelijk vastgoed? Klik dan hier voor informatie over energielabels in de zakelijke markt en bedrijfspanden.

Tijdens een afspraak op locatie neemt onze energieprestatie adviseur alle benodigde gegevens op conform de richtlijnen om een energieprestatieberekening te maken. Daarna werkt de ep-w adviseur alle verzamelde gegevens uit. Wij registreren het bij de centrale landelijke database en u ontvangt van ons het energielabel per e-mail.

De doorlooptijd van opdracht tot ontvangst energielabel is ongeveer 5 tot 10 werkdagen. Dit is afhankelijk per regio.

Wanneer u besloten heeft om uw woning te gaan verkopen of verhuren, is het verstandig om zo snel mogelijk een energielabel aan te vragen.

Veelgestelde vragen over
het label (document).

Let op: Consumenten hebben soms vragen over het certificaat na ontvangst. Dat komt omdat het certificaat is opgesteld door de overheid en veel generieke informatie bevat die mogelijk niet voor u van toepassing is. Perfectkeur kan hier tekstueel niets aan veranderen. Lees hieronder daarom de aanvullende informatie.

De eerste bladzijde is een verkort overzicht. Verderop in het document bij nr. 8 staat de boiler wel genoemd als deze goed is opgenomen.

Het kan zijn dat het deel met airco maar een klein deel van de woning koelt (bijvoorbeeld de overloop of 1 slaapkamer). In dat geval vervalt de airco voor het energielabel.

Er staat op het certificaat Zonnepanelen: ‘Aanwezig’. Echter, de kolom daarachter geeft aan of er verbetering aanbevolen wordt. Dat is dus in zo’n geval: ‘Nee’ want u heeft immers al zonnepanelen geplaatst.

Ook voor ons is dit soms onduidelijk maar het is nu eenmaal de standaardvermelding op het certificaat.

Elke cv-ketel krijgt als verbeterpunt dat deze vervangen kan worden door een warmtepomp. Vandaar dat dit zo staat aangegeven. Dat wil niet zeggen dat u een slechte ketel heeft, of dat de invoer niet klopt.

In de optiek van de marktstandaard waar het energielabel vanuit gaat, is het alleen nóg zuiniger wanneer u een warmtepomp plaatst.

Deze ‘vaststelling’ op het label betreft een combinatie van elke vloer, gevel en dak wat aan buiten grenst, inclusief alle ramen en deuren en de isolatiewaardes hiervan. Dit geeft een berekende indicatie hoeveel in de woning gestookt zou kunnen worden.

Dat u dit als bewoner niet doet heeft geen invloed op het energielabel.

Dit risico wordt al snel op hoog ingeschat. Bijvoorbeeld een pui op het zuiden of een deel plat dak geeft als snel een hoog risico in de technische berekening.

U heeft hier misschien al maatregelen getroffen met zonwering. Voor het label maakt dat geen verschil. Vandaar dat dit toch als advies wordt meegegeven.

De berekening van het energielabel rekent vanuit de woning en houdt geen rekening met het gedrag van de bewoner(s).

Door deze rekenwijze kan het label van uw woning makkelijker (lees: neutraler) vergelijken met andere woningen. Dus zonder dat de bewoners daar invloed op hebben. Het gevolg is wel dat een aantal waardes standaard worden aangehouden. Hierdoor kunnen de waardes afwijken van uw werkelijke gebruik.

Deze indicatie is gebaseerd op standaard verbruiken en dus niet op uw werkelijke gebruik. Daarnaast is het prijspeil iets wat momenteel snel wijzigt, waardoor dit behoorlijk kan afwijken van de werkelijkheid.

Deze melding betreft alleen de dichte delen van deuren. Deze worden door ‘het algemene systeem’ alleen als geïsoleerd beschouwd als er bewijs is van isolatie in de deur. Dit bewijs is er vrijwel nooit. Het glas in de deur wordt apart opgenomen en telt mee bij ramen.

Deze melding betreft alleen een deel van de gevel die grenst aan een onverwarmde ruimte zoals een garage of berging.

De oriëntatie is dan niet van belang omdat er geen zoninstraling is, vandaar dat dit zo staat weergegeven.

Voor het energielabel mag alleen gerekend worden met vastgestelde waardes. Dit wordt bepaald op basis van de isolatiedikte als deze te achterhalen in, of anders op basis van het bouwjaar van de woning.

Perfectkeur neemt dus nooit RC-waardes zomaar over. Alleen als er een kwaliteitsverklaring van BCRG is mag de waarde zoals deze in de verklaring staat worden aangehouden. Zie www.bcrg.nl

Er kunnen meerdere oorzaken zijn. Belangrijk is om te controleren of de verwarming juist staat aangegeven. Als wij geen toegang hebben tot de collectieve installatie en geen verdere informatie hebben, dan staat hier ‘onbekend opwekker’. Als dit bij de buren wel bekend is, komt daar het verschil vandaan. Wij raden aan zelf bewijs van deze installatie te verzamelen en dit alsnog aan te leveren.

Ook kan de plaats in het complex levert verschillen opleveren. Woningen onder het dak of grenzend aan onverwarmde bergingen scoren vaak slechter dan een woning midden in het complex.

Wij mogen alleen van zonnepanelen met een kwaliteitsverklaring in BCRG (www.bcrg.nl) de daar genoemde waarde aanhouden.

Als we niet weten welke panelen er geplaatst zijn moeten we een aanname doen op basis van het jaar dat deze geplaatst zijn. Deze is vaak conservatief waardoor de opbrengst op het label lager uitvalt dan u in werkelijkheid heeft.

Alleen als er een afzuig-unit is met afzuiging in keuken, toilet en badkamer wordt dit als ‘mechanische ventilatie’ beschouwd. Als maar een deel van de woning mechanisch wordt afgezogen is dat dus niet voldoende.

Technische
Toelichting.

Het energielabel is een echt hoofdbreker geworden voor de Nederlandse overheid. Sinds de eerste invoering, onder druk van Europese regelgeving, tot anno 2020 zijn er al diverse varianten de revue gepasseerd. Door de voortdurende kritiek vanuit consumentenorganisaties enerzijds en de Europese wetgever anderzijds is er nog steeds nauwelijks duidelijkheid op dit dossier. Inmiddels is er voor 2021 weer voor een nieuwe lijn gekozen. Vanaf I januari 2021 wordt ook het energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw.

De labelletter op het label wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 per jaar (kWh/m 2 .jr). Het primair fossiel energiegebruik (EP2) is de totale hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Vanaf I januari 2021 kunnen dus alleen labels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Deze methode wordt ook gebruikt voor nieuwbouw woningen. Het vaststellen van een energielabel doet een Energieprestatie adviseur (EP-adviseur), die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De EP-adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase (www.ep-online.nl).

Woning kopen? Overweeg dan eens een Bouwtechnische Keuring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.