Vragen en antwoorden over
het Energielabel voor woningen

Consumenten hebben soms vragen over het certificaat na ontvangst. Dat komt omdat het certificaat is opgesteld door de overheid en veel generieke informatie bevat die mogelijk niet voor u van toepassing is. Perfectkeur kan hier tekstueel niets aan veranderen. Lees hieronder daarom de aanvullende informatie.

Energielabel van Perfectkeur voor uw woning.

De eerste bladzijde is een verkort overzicht. Verderop in het document bij nr. 8 staat de boiler wel genoemd als deze goed is opgenomen.

Het kan zijn dat het deel met airco maar een klein deel van de woning koelt (bijvoorbeeld de overloop of 1 slaapkamer). In dat geval vervalt de airco voor het energielabel.

Er staat op het certificaat Zonnepanelen: ‘Aanwezig’. Echter, de kolom daarachter geeft aan of er verbetering aanbevolen wordt. Dat is dus in zo’n geval: ‘Nee’ want u heeft immers al zonnepanelen geplaatst.

Ook voor ons is dit soms onduidelijk maar het is nu eenmaal de standaardvermelding op het certificaat.

Elke cv-ketel krijgt als verbeterpunt dat deze vervangen kan worden door een warmtepomp. Vandaar dat dit zo staat aangegeven. Dat wil niet zeggen dat u een slechte ketel heeft, of dat de invoer niet klopt.

In de optiek van de marktstandaard waar het energielabel vanuit gaat, is het alleen nóg zuiniger wanneer u een warmtepomp plaatst.

De U-waarde op het energielabel betreft de U-waarde van het glas inclusief het kozijn. HR++ glas met een houten of kunststof kozijn levert een standaard U-waarde van 1,8 op. Dat wijkt dus af van de u-waarde van alleen het glas.

Deze ‘vaststelling’ op het label betreft een combinatie van elke vloer, gevel en dak wat aan buiten grenst, inclusief alle ramen en deuren en de isolatiewaardes hiervan. Dit geeft een berekende indicatie hoeveel in de woning gestookt zou kunnen worden.

Dat u dit als bewoner niet doet heeft geen invloed op het energielabel.

Dit risico wordt al snel op hoog ingeschat. Bijvoorbeeld een pui op het zuiden of een deel plat dak geeft als snel een hoog risico in de technische berekening.

U heeft hier misschien al maatregelen getroffen met zonwering. Voor het label maakt dat geen verschil. Vandaar dat dit toch als advies wordt meegegeven.

De berekening van het energielabel rekent vanuit de woning en houdt geen rekening met het gedrag van de bewoner(s).

Door deze rekenwijze kan het label van uw woning makkelijker (lees: neutraler) vergelijken met andere woningen. Dus zonder dat de bewoners daar invloed op hebben. Het gevolg is wel dat een aantal waardes standaard worden aangehouden. Hierdoor kunnen de waardes afwijken van uw werkelijke gebruik.

Deze indicatie is gebaseerd op standaard verbruiken en dus niet op uw werkelijke gebruik. Daarnaast is het prijspeil iets wat momenteel snel wijzigt, waardoor dit behoorlijk kan afwijken van de werkelijkheid.

Deze melding betreft alleen de dichte delen van deuren. Deze worden door ‘het algemene systeem’ alleen als geïsoleerd beschouwd als er bewijs is van isolatie in de deur. Dit bewijs is er vrijwel nooit. Het glas in de deur wordt apart opgenomen en telt mee bij ramen.

Deze melding betreft alleen een deel van de gevel die grenst aan een onverwarmde ruimte zoals een garage of berging.

De oriëntatie is dan niet van belang omdat er geen zoninstraling is, vandaar dat dit zo staat weergegeven.

Voor het energielabel mag alleen gerekend worden met vastgestelde waardes. Dit wordt bepaald op basis van de isolatiedikte als deze te achterhalen in, of anders op basis van het bouwjaar van de woning.

Perfectkeur neemt dus nooit RC-waardes zomaar over. Alleen als er een kwaliteitsverklaring van BCRG is mag de waarde zoals deze in de verklaring staat worden aangehouden. Zie www.bcrg.nl

Er kunnen meerdere oorzaken zijn. Belangrijk is om te controleren of de verwarming juist staat aangegeven. Als wij geen toegang hebben tot de collectieve installatie en geen verdere informatie hebben, dan staat hier ‘onbekend opwekker’. Als dit bij de buren wel bekend is, komt daar het verschil vandaan. Wij raden aan zelf bewijs van deze installatie te verzamelen en dit alsnog aan te leveren.

Ook kan de plaats in het complex verschillen opleveren. Woningen onder het dak of grenzend aan onverwarmde bergingen scoren vaak slechter dan een woning midden in het complex.

Wij mogen alleen van zonnepanelen met een kwaliteitsverklaring in BCRG (www.bcrg.nl) de daar genoemde waarde aanhouden.

Als we niet weten welke panelen er geplaatst zijn moeten we een aanname doen op basis van het jaar dat deze geplaatst zijn. Deze is vaak conservatief waardoor de opbrengst op het label lager uitvalt dan u in werkelijkheid heeft.

Alleen als er een afzuig-unit is met afzuiging in keuken, toilet en badkamer wordt dit als ‘mechanische ventilatie’ beschouwd. Als maar een deel van de woning mechanisch wordt afgezogen is dat dus niet voldoende.

Technische
Toelichting

Het energielabel is een echt hoofdbreker geworden voor de Nederlandse overheid. Sinds de eerste invoering, onder druk van Europese regelgeving, tot anno 2020 zijn er al diverse varianten de revue gepasseerd. Door de voortdurende kritiek vanuit consumentenorganisaties enerzijds en de Europese wetgever anderzijds is er nog steeds nauwelijks duidelijkheid op dit dossier. Inmiddels is er voor 2021 weer voor een nieuwe lijn gekozen. Vanaf I januari 2021 wordt ook het energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw.

De labelletter op het label wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 per jaar (kWh/m 2 .jr). Het primair fossiel energiegebruik (EP2) is de totale hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Vanaf I januari 2021 kunnen dus alleen labels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Deze methode wordt ook gebruikt voor nieuwbouw woningen. Het vaststellen van een energielabel doet een Energieprestatie adviseur (EP-adviseur), die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De EP-adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase (www.ep-online.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.