Wat is een Bouwkundige Keuring?

Een perfecte bouwkundige keuring is eigenlijk echt een hoofdzaak!

Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. Ook zijn de rapporten geschikt voor en voldoen ze aan de eisen die gesteld zijn gesteld door de Nationale Hypotheek Garantie. Bouwkundige rapporten van Perfectkeur worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven. Voorzien van foto’s, wordt het bouwkundig onderzoek full colour uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

Het bouwkundig onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren inspecteur. De bouwkundigen zijn altijd in vaste dienst en werken in een klein rayon zodat ze bekend zijn met specifieke plaatselijke omstandigheden of bouwstijlen. Een bouwkundige inspectie is eigenlijk echt een hoofdzaak!

Voorbeeldrapportage

Waarom Perfectkeur het verschil maakt?

Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden, is er een checklist opgesteld. Tijdens de bouwkundige keuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze lijst afgewerkt. De woning wordt van boven op het dak tot onder in de kruipruimte volledig gecheckt!

De bouwkundige inspecteurs van Perfectkeur zijn goed opgeleid, hebben daarnaast minimaal 10 jaar ervaring in de bouw en kennen dus het klappen van de zweep. Aarzel niet om contact met ons op te nemen! Een bouwkundige keuring is eigenlijk echt een hoofdzaak!

Vanuit verschillende locaties in heel Nederland worden dagelijks honderden bouwkundige keuringen uitgevoerd. Vandaag gebeld is snel gekeurd en geeft u zekerheid en onderbouwing bij het nemen van uw beslissing of in de onderhandelingen.

bouwkundige keuring

De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:

 • Fundering (beperkt en visueel), kruipruimte (beperkt) en vloeren;
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
 • Risicobeoordeling vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
 • Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht;
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen;
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
 • Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.;
 • Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Binnen maximaal 48 uur een rapport in uw (e-)mailbox

Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van de zaken zoals die benoemd zijn aan de linkerkant. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail. Het bouwkundige rapport geeft u inzicht in de staat van uw woning. Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief. Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is. De inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Aanwezigheid van asbest kunnen wij middels deze inspectie niet totaal uitsluiten.

Een bouwkundige keuring is eigenlijk echt een hoofdzaak! Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d zichtbaar worden, vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.

Voorbeeldrapportage van een bouwkundige keuring.

Aandachtspunten

 • Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
 • Meerprijs per 100 m³: € 35,00
 • Keuringen Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen: reële kosten voor overtocht / tunnel en extra tijd worden in rekening gebracht.