Bouwkundig onderzoek

 1. Home
 2. Bouwkundig onderzoek

Wat is een bouwkundig onderzoek?

Het opstellen van een bouwkundig rapport is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning, het uiteindelijke rapport is tevens geschikt en voldoet aan de eisen die gesteld zijn t.b.v de Nationale Hypotheek Garantie.

Het bouwkundig onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt full color uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

Ervaring, deskundigheid en kwaliteit!

Op basis van jarenlange ervaring en de eisen die gesteld worden is er een keuringslijst opgesteld. Tijdens dit bouwkundig onderzoek wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze lijst afgewerkt. De bouwkundige inspecteurs van Perfectkeur zijn goed opgeleid, hebben daarnaast tot 25 jaar ervaring in de bouw en kennen dus het klappen van de zweep. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Met een groot team worden dagelijks in geheel Nederland tientallen keuringen uitgevoerd. Vandaag gebeld, 0800-0900200, is morgen gekeurd. Een bouwkundige rapportage geeft u maximale zekerheid en onderbouwing bij het nemen van uw beslissing of in de onderhandelingen.

Op basis van de bouwkundige inspectie wordt een bouwkundig keuringsrapport opgemaakt. Dit bouwkundige rapport geeft inzicht in de technische en onderhoudsstaat van een woning en is tevens voorzien van een globale kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke kosten, te verwachten termijnkosten 1-5 jaar en verbeterkosten van de zaken die niet acceptabel zijn. Hiermee heeft u direct een wapen in handen om te onderhandelen of om uw beslissing te overdenken. U koopt immers niet elke dag een huis. Het bouwkundig onderzoek is vanzelf een statusopname, en geeft dus geen garantie voor de toekomst. Met behulp van het bouwkundig onderzoek worden zichtbare en evt. verborgen gebreken aan het licht gebracht.

Een bouwkundig onderzoek omvat o.a.:

 • Samenvatting van de kostenramingen;
 • Overzicht van de beoordeling van de bouwdelen;
 • Uitgebreide gedetailleerde informatie over geconstateerde gebreken;
 • Kostenberamingen voor directe kosten, termijnkosten 5 jaar en verbeterkosten;
 • Bijlage voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Vanaf het moment dat een woning opgeleverd wordt, zal een woning onderhoud nodig hebben om te voorkomen dat de staat van de woning verslechtert en er voor te zorgen dat de levensduur verlengd wordt. Echter in de praktijk zal dit niet altijd plaats vinden, daarnaast knaagt door de jaren heen de ’tand des tijds’ aan iedere woning. Om vast te stellen wat de technische- en onderhoudsstaat van een woning of ander onroerend goed is, is een objectieve beoordeling noodzakelijk. Hiervoor is deze bouwkundige keuring met het bijbehorende bouwkundige rapport de uitgezochte keuring.

De rapportage van het bouwkundig onderzoek omvat:

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren;
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
 • Risicobeoordeling vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen;
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
 • Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.;
 • Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Tijdens het bouwkundige onderzoek wat leidt tot het opstellen van een bouwkundig rapport, krijgt u direct al een indruk van bovengenoemde zaken. Het uiteindelijke bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail en geeft u inzicht in de staat van uw woning en een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.