Een goed MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) is erg belangrijk!

Het MJOP van Perfectkeur bevat een gedetailleerd overzicht van alle bouwkundige onderdelen aan uw vastgoed die op enig moment onderhoud vereisen. Het betreft de bouwkundige onderdelen van uw VvE (vereniging van eigenaren), woning, bedrijf, kerkgebouw, schoolgebouw of welk ander vastgoed dan ook.

Op basis van het onderzoek ter plaatse wordt er nauwkeurig vastgesteld wat de status is van het onderhoud. Ook wordt vastgesteld welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Daarnaast wordt op basis van de aangetroffen materialen vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud nodig heeft. Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid, strekkende of vierkante meter. Op basis daarvan ontstaat er een overzichtelijke berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren (tot maximaal 48 jaar).

Vervolgens wordt er een jaarlijkse financiële reservering gegenereerd die voldoende is om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen. Op deze manier kunt u de middelen reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren zodat u niet voor onverwachte uitgavenposten komt te staan op het gebied van onderhoud.
De kapitalisatie, welke standaard bij elke MJOP (meerjaren onderhoudsplanning) wordt geleverd, kan tevens worden gebruikt om de hoogte van het reservefonds te bepalen, welke u als Vereniging van Eigenaars VvE verplicht bent op orde te hebben.

Een Perfectkeur MJOP is blijvend actueel

Om er voor te zorgen dat uw onderhoudsplan actueel blijft, is het mogelijk om tegen een geringe vergoeding per 1, 2 of 3 jaar een update abonnement af te sluiten. Hierdoor wordt uw onderhoudsplan steeds opnieuw met een rollende horizon geactualiseerd. Eventuele mee- of tegenvallers op het gebied van het onderhoud worden dan verwerkt zodat u met een vrij stabiele reservering rekening kunt houden. De gegevens van het onderhoudsplan worden vastgelegd in onze databank, zodat u bij vragen altijd bij ons terecht kunt.
Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw onderhoudsplanning online zelf bij te werken, zodat u op elk moment de beschikking heeft over een actueel onderhoudsplan en indien gewenst zelf de mutaties kan bijwerken. Klik hier voor een demonstratie van deze online onderhoudsplanning module.

Uw MJOP en het uitbesteden van technisch beheer

Het opstellen van een MJOP maakt het uitvoeren van Technisch Beheer ook vele malen gemakkelijker en controleerbaarder voor u als eigenaar. Via onze afdeling technisch beheer zijn de mogelijkheden voor onderhoudsplanning en de bijbehorende abonnementsvormen tot en met het complete technisch beheer van uw onroerend goed vrijwel ongelimiteerd.

Prijzen en vrijblijvende offerte voor het onderhoudsplan

  • Klik hier om nu direct, geheel vrijblijvend, een offerte en voorbeeldrapportage aan te vragen voor een appartementencomplex! Bij het aanvragen van een offerte ontvangt u een volledig voorbeeldexemplaar.
  • Klik hier om nu direct, geheel vrijblijvend, een offerte en voorbeeldrapportage voor een MJOP voor school, kerk of zorginstelling (non-profit vastgoedobjecten) aan te vragen!
  • Klik hier om een offerte aan te vragen voor een onderhoudsplan voor overig vastgoed.

onderhoudsplan_1onderhoudsplanonderhoudsplanmjop