Actueel! (update 23-10-2020)

Per 1-1-2021 treedt er een nieuwe labelmethodiek in werking, de NTA8800. Dit betekent dat alle maatwerkadviezen, gemaakt vóór 1-1-2021, hun geldigheid verliezen per 1-1-2021. We kunnen namelijk niet garanderen dat de berekende resultaten volgend jaar hetzelfde zijn als deze berekend worden volgens de nieuwe methode. Als de maatregelen uitgevoerd worden die volgens het maatwerkadvies een C label moeten opleveren en we berekenen dezelfde maatregelen door volgens de nieuwe methode, kan het best gebeuren dat het resultaat een D label is.

De verwachting is dat er pas eind 2021 opnameprotocollen en nieuwe software beschikbaar komen voor het maken van maatwerkadviezen. Tot die tijd is het maken van een variant op het maatwerkadvies mogelijk. Er moet dan met scenario’s gewerkt worden binnen de nieuwe labelmethodiek. Graag overleggen onze specialisten over de mogelijkheden.

Energieadvies woning

Met een maatwerk energieadvies voor uw woning krijgt u uitgebreid inzicht in besparingsmogelijkheden die een woning biedt. Ook krijgt u op duidelijke wijze inzicht in de kosten die energiebesparende maatregelen met zich meebrengen en uiteraard in de besparingen die er kunnen worden gerealiseerd. Het maatwerkadvies is een energiebesparingsadvies wat wordt opgemaakt na een inspectie van uw woning.

Perfectkeur gaat een stap verder!

Het maatwerkadvies van Perfectkeur gaat verder dan alleen maar een document waarin een aantal maatregelen worden berekend. Een maatwerkadvies van Perfectkeur geeft u inzicht in de kosten, opbrengsten en subsidies rondom mogelijke energiebesparende maatregelen. Ook treft u in het maatwerkadvies een binnenmilieurapportage aan. Deze bevat suggesties en mogelijkheden om het leefcomfort in uw woning te verhogen en de kwaliteit van uw binnenmilieu te verbeteren.

Last but not least: de geadviseerde maatregelen zijn ook beoordeeld op hun bouwkundige haalbaarheid. Dat is uiteraard zeer belangrijk, daar niet elke maatregel zomaar toepasbaar is. Een houten vloer isoleren bijvoorbeeld kan grote problemen (houtrot) veroorzaken wanneer dit niet op de juiste wijze gebeurt. Ook bijvoorbeeld nieuwe beglazing is niet altijd zomaar toepasbaar in de oude sponningen en wat denkt u van vochtoverlast door onjuist isoleren van uw gevels?

Aandachtspunten

  • Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 500m³
  • Meerprijs per 100 m³: € 35,00
  • Met afgemeld label zijn de kosten 50.- extra.