Wat zijn verbeterkosten?

Doel van de bouwtechnische keuring.

Het eerste doel van de keuring is het verkrijgen van inzicht in de kosten van
direct noodzakelijk herstel van gebreken aan de woning (achterstallig
onderhoud). Dit is van belang voor zowel de eigenaar, koper, de geldgever als
eventueel de Nationale Hypotheek Garantie. Onder de kosten van direct
noodzakelijk herstel worden verstaan de kosten die direct moeten worden gemaakt
om verdere schade of ver- en/of gevolgschade aan de woning te voorkomen.

Daarnaast worden de (termijnkosten) onderhoudskosten of de te verwachte gebreken voor de komende
5 jaar weergegeven. Dit zijn de kosten van noodzakelijk onderhoud waarmee
vervolgschade wordt voorkomen. Als extra worden verbeterkosten opgegeven. Deze
kosten verhogen de veiligheid en/of het comfort en zijn aanbevelingen.
Uitvoering is niet noodzakelijk, er ontstaat geen directe schade maar het
betreft een verbetering van de bestaande situatie.

Wat zijn verbeterkosten in het bouwkundige rapport?

Onder verbeterkosten wordt verstaan; Kosten die samenhangen met verbeteringen die u
zelf aan een woning wilt aanbrengen of zaken aan een woning die wel binnen de
regels, maar niet binnen de huidige normering volstaan.
Het gaat hierbij dus nadrukkelijk niet direct om de ‘reguliere’ onderhoudskosten die een woning met zich meebrengt.

Meer informatie over een bouwkundige keuring.

Perfectkeur actueel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.