Doel van de bouwtechnische keuring

Het eerste doel van de keuring is het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken aan de woning (achterstallig onderhoud). Dit is van belang voor zowel de eigenaar, koper, de geldgever als eventueel de Nationale Hypotheek Garantie. Onder de kosten van direct
noodzakelijk herstel worden verstaan de kosten die direct moeten worden gemaakt om verdere schade of ver- en/of gevolgschade aan de woning te voorkomen.

Daarnaast worden de (termijnkosten) onderhoudskosten of de te verwachte gebreken voor de komende 5 jaar weergegeven. Dit zijn de kosten van noodzakelijk onderhoud waarmee vervolgschade wordt voorkomen. Als extra worden verbeterkosten opgegeven. Deze kosten verhogen de veiligheid en/of het comfort en zijn aanbevelingen. Uitvoering is niet noodzakelijk, er ontstaat geen directe schade maar het betreft een verbetering van de bestaande situatie.

Wat zijn verbeterkosten in het bouwkundige rapport?

Onder verbeterkosten wordt verstaan; Kosten die samenhangen met verbeteringen die u zelf aan een woning wilt aanbrengen of zaken aan een woning die wel binnen de regels, maar niet binnen de huidige normering volstaan. Het gaat hierbij dus nadrukkelijk niet direct om de ‘reguliere’ onderhoudskosten die een woning met zich meebrengt.

Meer informatie over een bouwkundige keuring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.