Verplicht verduurzamen bij ingrijpende renovaties

Er gelden nieuwe voorwaarden voor het toepassen van hernieuwbare energie bij een ingrijpende renovatie aan een woning.

Sinds 1 februari 2022 is een woningeigenaar bij het renoveren van een woning of gebouw verplicht een minimumwaarde hernieuwbare energie (HE) toe te passen. Dit is het geval wanneer het om een ingrijpende renovatie gaat én u een installatie voor ruimteverwarming of ruimtekoeling plaatst, (deels) vernieuwt, verandert of vergroot. Aan beide voorwaarden moet dus worden voldaan, anders is de eis aan de minimumwaarde hernieuwbare energie niet van toepassing.

Wanneer is een renovatie ingrijpend?
Het RVO geeft aan dat de renovatie ingrijpend is als u meer dan 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil verandert. Daarnaast moet de verandering op de integrale gebouwschil zijn uitgevoerd. Van een renovatie van de integrale gebouwschil is bijvoorbeeld sprake wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en volledig vernieuwd. Bekijk hier de eisen en voorwaarden.

Wat is hernieuwbare energie (HE)?
Dit wordt ook wel duurzame of groene energie genoemd die afkomstig is van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Hierbij zijn verschillende technieken mogelijk, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een warmtenet.

Hoe wordt de minimumwaarde berekent?
De HE minimumwaarde is afhankelijk van de verhouding tussen het dakoppervlakte en de gebruikersoppervlakte van de situatie na de ingrijpende renovatie. Met de rekentool van het RVO kunt u voor uw renovatie plannen berekenen met welke HE minimumwaarde u rekening moet houden.

Zijn er uitzonderingen op deze maatregel?
Soms is het niet mogelijk om te voldoen aan deze verplichting door bijvoorbeeld locatie gebonden omstandigheden of bouwtechnische belemmeringen. Twijfelt u of uw woning een uitzondering is op deze maatregel? Bekijk dan de eisen.