Soorten / Typen Asbest

Asbest wordt onderverdeeld in diverse typen en soorten.

Serpentijnen;

Chrysotiel           (witte asbest)

Amfibolen;

Crocidoliet          (blauwe asbest),

Amosiet              (bruine asbest),

Anthophylliet    (geel),

Tremoliet            (grijs)

Actinoliet            (groen)

Meer informatie over asbest