Blijvend in ontwikkeling !

In de vorige nieuwsbrief gaven we u aan dat we ook in 2006 onze dienstverlening en producten zullen blijven verbeteren. In deze nieuwsbrief ziet u weer een voorbeeld van hoe wij ons erop richten om de kwaliteit van de onderzoeken blijvend te verbeteren. Ook hebben wij in de achterliggende tijd de structuur en de lay-out van onze website sterk verbeterd. Hiermee is de schat aan bouwkundige informatie op onze website toegankelijker geworden.

De nieuwste technologische ontwikkelingen.

Zoals u van een professioneel bureau mag verwachten zijn we voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen. In aansluiting op het werken met de PaceBlade, (zie vorige nieuwsbrief) hebben wij het genoegen u in deze nieuwsbrief de volgende nieuwe ontwikkeling te introduceren. In de praktijk worden wij nog al eens geconfronteerd met de beperkingen van (ARBO)wet- en regelgeving, waardoor sommige zaken moeilijk te inspecteren zijn. Denkt u bijvoorbeeld eens de dakbedekking van een dakkapel of ander moeilijk bereikbare plaatsen. Om u toch zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij de hiernaast afgebeelde toepassing ontwikkeld. Middels een uiterst geavanceerde “spycam”, die wij hebben geplaatst op een zeer wendbare lichtgewicht telescooparm, zijn we nu in staat om ook moeilijk bereikbare plaatsen en elementen te inspecteren. Met een directe aansluiting op de Paceblade kunt u tijdens de keuring direct meekijken, de digitale opnames worden ook in het rapport geplaatst zodat u of uw opdrachtgever ook een duidelijke beeld krijgt van de aangetroffen situatie. We hopen binnen nu en twee maanden al onze inspecteurs te hebben uitgerust met deze nieuwe toepassing.

 

Onze website heeft in de steigers gestaan!

In de afgelopen maanden is de website van perfectkeur, om in bouwkundige termen te spreken, volledig gerenoveerd. De oorspronkelijke inmiddels vertrouwde lay-out is volledig gehandhaafd, maar de navigatiestructuur en informatieverdeling is opnieuw opgezet. Het resultaat is dat een enorme schat aan bouwkundige informatie, die wij via onze website beschikbaar stellen, veel toegankelijker is geworden. Ook ons dienstenpakket is nu eenvoudig en overzichtelijk in kaart gebracht. We zijn benieuwd wat u ervan vindt en of er nog zaken zijn die wij verder kunnen verbeteren. Om die reden nodigen wij u uit een kijkje te nemen en uw mening aan ons door te geven.

 

Veiligheid in en om de woning.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al even aandacht besteed aan de veiligheidskeuring conform het politie keurmerk veilig wonen©.  Na een eerste periode in de praktijk en de evaluatie hiervan is duidelijk geworden dat deze service enorm gewaardeerd wordt. Tevens is duidelijk geworden dat de uitvoering nog enige aanscherping behoeft. Om die reden zal het keurmerk een intergraal onderdeel gaan worden van onze bouwtechnische keuringen. De komende maanden zullen alle inspecteurs worden opgeleid en de verwachting is dat in de loop van 2006 deze uitbreiding geëffectueerd kan worden. Totdat deze uitbreiding van ons bouwtechnisch onderzoek definitief doorgang heeft gevonden is de veiligheidskeuring onder voorwaarden uitvoerbaar.

Personele zaken.

Ons team van bouwkundige inspecteurs werd, in de afgelopen maanden, versterkt door de komst van Ard van de Meeberg uit Barneveld. Ard zal, vanwege de forse groei die we hebben gerealiseerd in de provincie Utrecht, voornamelijk worden ingezet in deze regio. Momenteel zijn we ook nog steeds op zoek naar bouwkundige inspecteurs voor de regio’s Utrecht, Amsterdam en Tilburg.  Wilt u meer informatie over deze vacature of weet u wellicht een geschikte kandidaat? Kijk op onze website en verdien € 500,00 !!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.