Gelukkig Nieuwjaar!

Een nieuw jaar voor de boeg. Na een jaar waarin de woningmarkt leek te consolideren, zijn de verwachtingen over het nieuwe jaar positief. Er lijkt zich een lichte groei te ontwikkelen. Helaas zijn er ook voor dit jaar nog vele kanttekeningen te plaatsen. Politiek gevoelige onderwerpen met een directe invloed op de huizenmarkt zoals; hypotheekrenteaftrek en huurwoningenbeleid, zijn nog regelmatig in het nieuws. Het is lastig te voorspellen wat de invloed van deze zaken en wijzigingen op het lichte herstel van de woningmarkt zal zijn.

In het nieuwe jaar blijft onze focus sterk gericht op verbetering van onze dienstverlening. Al zijn de tevredenheidbeoordelingen vanuit klantenonderzoeken nog altijd zeer hoog, blijven we zoeken naar mogelijkheden om een nog beter eindproduct bij u en onze klanten te krijgen.

Daar u midden in de markt staat en als geen ander ons product en ervaart, zien we ook uw suggesties daaromtrent heel graag tegemoet op verkoop@perfectkeur.nl.

Nieuwe prijzen.

Met ingang van 1 januari 2010, hanteren wij een nieuw prijssysteem. Als vast klant bent u hierover begin december 2009 reeds schriftelijk geïnformeerd. Het belangrijkste doel van het systeem is meer helderheid te verschaffen bij combinatiekeuringen en combinatiediensten ook prijstechnisch aantrekkelijker te maken voor de klant.

Voor het afnemen van combinaties van onze diensten hebben we de volgende regeling. Voor de eerste dienst betaald de klant altijd de basisprijs. Daarna krijgt men 25% korting op de tweede dienst en respectievelijk 35% korting op de 3e dienst die tegelijkertijd worden afgenomen.

Meer info over de consumentenprijzen vindt u op: www.perfectkeur.nl/prijzen

Voor de zakelijk tarieven en kortingen verwijzen wij u naar de reeds door u ontvangen schriftelijk informatie. Heeft u deze informatie niet ontvangen, mail ons dan even op verkoop@perfectkeur.nl

Hoe is uw en onze aansprakelijkheid geregeld?

Wij krijgen regelmatig de vraag hoe onze aansprakelijkheid is geregeld. Een goede vraag, want u als adviserende partij loopt namelijk een risico bij het doorverwijzen naar derden. Als u aan een cliënt adviseert om met een bepaald bedrijf zaken te doen en dit bedrijf voldoet niet aan de wettelijke eisen of heeft ondeugdelijk werk geleverd kan het zijn dat u hiervoor medeaansprakelijk wordt gesteld. Het is daarom belangrijk dat u binnen uw eigen bedrijf in kaart brengt naar welke instanties u doorverwijst en of deze instanties ook voldoen aan de juiste normen.

Wij als perfectkeur hebben een, in ‘adviseursland’, unieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere keuring, iedere rapportage en iedere gebeurtenis is verzekerd tot € 2.000.000,- Deze dekking geldt niet alleen voor directe schade, bijvoorbeeld de inspecteur die de vloerbedekking kapot maakt. Wij zijn ook verzekerd voor de schade die ontstaat door een foutieve beoordeling van een inspecteur maakt en waar de schade pas veel later van bekend wordt. Wij kunnen deze verzekering onder andere bieden, omdat we in kwalitatief, juridisch en technisch opzicht voldoen aan de strenge eisen die een verzekeraar stelt. Veel bedrijven in onze branche hebben geen verzekering of alleen een afgeleide persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering die nauwelijks soelaas biedt in het geval van ernstig tekortschieten. Zeker als u namens uw cliënt optreedt, loopt u meer en meer aansprakelijkheidsrisico. Vandaar dat wij hier aandacht aan geven in deze nieuwsbrief.

TIP: Vraag vandaag nog eens bij alle relaties, waar u naar doorverwijst, een kopie van hun aansprakelijkheidspolis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.