perfectkeur naar Tanzania, wilt u ook sponsor worden?

We hebben van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, Cordaid (www.cordaid.nl) de vraag gekregen of wij bereid zijn, pro Deo, inspecteurs gedurende week 8 en 9 beschikbaar te stellen. Deze inspecteurs zullen controles uit moeten voeren, op diverse bouwkundige projecten, welke door subsidie van genoemde stichting worden gebouwd in Tanzania. perfectkeur heeft hierop positief gereageerd en stelt hiervoor twee inspecteurs beschikbaar. Voor deze kostbare reis zijn wij op zoek naar sponsors om de reis- en verblijfkosten te drukken. Meer info vindt u hier.

Via de speciale website zullen wij u op de hoogte houden van de reis en u nader informeren. Het is goed om met elkaar te bedenken de grote verschillen in mogelijkheden en voorzieningen tussen dergelijke landen en ons luxe leven in Nederland. Vanuit deze gedachte zouden we de ondersteuning van projecten graag een structureel karakter willen geven. Dit zal van onze kant bestaan uit het beschikbaar stellen van medewerkers. Deze zullen ter plaatse niet alleen de uitgevoerde werkzaamheden controleren, maar ook een bijdrage leveren aan het opleiden van lokale bouwkundigen.

Gezien dit doel willen we u vragen een bijdrage te leveren om onze opzet te laten slagen. We zoeken daarom sponsors voor de projectgerelateerde kosten van de reis en het verblijf ter plaatse.

Al onze sponsors ontvangen na afloop van een kalenderjaar een jaarverslag, waarin wij de opbrengsten en de kosten verantwoorden, zodat u precies op de hoogte blijft van de besteding van de sponsorgelden. Eventuele meer opbrengsten komen 100% ten goede aan projecten van Cordaid.


De sponsorlijst zal in onze publicaties worden gebruikt. Wij hopen op uw medewerking en zien uit naar uw bijdrage op rekening 66.22.92.782 van perfectkeur BV onder vermelding van Sponsoring Tanzania.

Energielabel

Veel aandacht in de pers is er inmiddels voor het energielabel. Het grootste aandachtspunt daarbij is de kwaliteit! perfectkeur kan u mededelen dat met name de kwaliteit bij haar inspecteurs de grootste prioriteit krijgt. Wij hebben vanuit onze bouwkundige vakbekwaamheid ook de beste papieren. Zo heeft elke inspecteur zelf een uitgebreide opleiding genoten en voldoet, met de structurele bijscholing, daarmee ruim aan de gestelde normen. Zoals u van ons reeds gewend bent, stellen wij aan de uitvoering zeer hoge kwaliteit- en service eisen. Het zelf uitvoeren door makelaars is inmiddels niet meer actueel in verband met de complexiteit en de schijn van belangenverstrengeling die hierdoor kan ontstaan. Uitbesteden aan een professionele en onafhankelijke partij is ons inziens de enige correcte optie.

Wat er ook is ondernomen om implementatie te voorkomen, het label is sinds 1-1-2008 een verplicht feit! De sanctie die nu nog ontbreekt zal er op termijn zeker komen. De woningeigenaren en kopers zullen zich binnen enkele maanden meer en meer bewust worden van de noodzaak van aanwezigheid van een energielabel. perfectkeur distantieert zich dan ook van al de negatieve publiciteit en laat juist zien dat het Energielabel ook betrouwbaar geleverd kan worden.

Prijzen Energielabel

Wij nodige u van harte uit om uw opdrachten voor labels bij ons onder te brengen. Wij adviseren een verkoopprijs aan uw klant van € 195,00 incl BTW. Uw inkoop bedraagt € 130,25 excl. BTW. Van elke opdracht ontvangt u een retour provisie van € 34,00 incl. BTW. Indien u de provisie niet wilt ontvangen kunt u deze aan uw klant doen toekomen, de verkoopprijs van een label aan uw klant bedraagt dan € 155,00 incl. BTW! In tegenstelling tot eerdere berichten staat dit tarief vast tot 1 juli 2008.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.