Een nieuw jaar voor de boeg!

Allereerst wenst perfectkeur u, zowel zakelijk als privé, al het goede voor 2006. Wij kijken er naar uit om ook dit jaar met u samen te werken. Het jaar 2005 was voor ons een goed jaar. We zijn opnieuw, mede dankzij u, fors gegroeid. In 2006 zullen we ook weer op verschillende fronten onze dienstverlening en producten blijven verbeteren. De komende jaren zal er veel veranderen, verschillende verplichtingen zullen huiseigenaren, kopers en verkopers, door de overheid worden opgelegd. Al met al opereren wij en u in een markt die bijzonder in ontwikkeling is. perfectkeur staat u terzijde om invulling en ondersteuning te geven bij deze ontwikkelingen.

De laatste ontwikkelingen.
Zoals u van een professioneel bureau mag verwachten zijn we voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen. Zo heeft perfectkeur als eerste keuringsbureau in Nederland, al de bouwkundig inspecteurs uitgerust met de modernste opnameapparatuur.  In plaats van een schrijfblok of een kleine PDA hebben alle inspecteurs de beschikking over een zogenaamde tablet P.C. (PaceBlade). Een PaceBlade is een volwaardige computer met touchscreen ter grootte van een schrijfblok. Op deze manier kan de inspecteur door middel van de software direct zijn bevindingen ingeven. Daarnaast kan hij niets over het hoofd zien omdat de software alle te inspecteren zaken aangeeft. Tevens wordt hierdoor de uitwerking van de rapportage verkort waardoor we u weer beter van dienst kunnen zijn. Aansluitend op deze ontwikkeling zijn we al weer bezig met een volgende stap waarmee we de kwaliteit van een inspectie opnieuw zullen verbeteren. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.

Veiligheid in en om de woning.

Veiligheid is een onderwerp dat vrijwel iedereen aan zal spreken. perfectkeur biedt daarom als extra, bij een bouwkundig keuring een veiligheidskeuring aan. Deze veiligheidskeuring wordt gelijktijdig met de bouwkundige keuring uitgevoerd. U ontvangt dan een vrijblijvend advies dat voldoet aan de eisen van Politie Keurmerk Veilig Wonen. Let u op de volgende nieuwsbrief waarin wij uitgebreider verslag zullen doen van de mogelijkheden.

Meerjaren Onderhoudsplanning (reservefonds) wettelijke verplicht.

Door wijzigingen in de appartementen wet per 1 mei 2005 zijn verenigingen van eigenaars (VvE’s) verplicht een reservefonds aan te houden. Dit fonds dient gebaseerd te zijn op het meerjaren onderhoudsplan (MOP of MJOB).  In het december nummer van Appartement en Eigenaar, staat over dit onderwerp een uitgebreid, informatief artikel. Dit artikel is in samenwerking met perfectkeur tot stand gekomen. Een VvE heeft de tijd tot en met 1 mei 2008, na deze datum moeten deze zaken op orde zijn.

perfectkeur levert dit product onder zeer interessante condities, diverse abonnementsvormen tot en met technisch beheer zijn mogelijk. Ook voor de meer bedreven technische man, die zelf een plan wilt opstellen, heeft perfectkeur een zeer interessante online mogelijkheid. Kijk op www.onderhoudsplanning.nl voor uitgebreide informatie en mogelijkheden. Heeft u vragen, wilt u of de VvE geheel vrijblijvend geïnformeerd worden of een demonstratie op een VvE vergadering neem dan contact met ons op.

Personele zaken.

Zowel het verkoopteam als het bouwkundigenteam werd in de afgelopen maanden versterkt met nieuwe personeelsleden. Voor de verkoop mochten we Leo Verhoeven welkom heten. Leo is inmiddels alweer enkele maanden voor ons bedrijf op pad en mogelijk heeft u hem al ontmoet. Ons bouwkundigenteam werd versterkt door de komst van Arnold Kramer. Arnold zal, vanwege de forse groei in de regio Noord Holland, met name in gezet worden in Amsterdam en Haarlem.

Het Betonrotrot garantieplan™.

Om een totaaloplossing te bieden met betrekking tot betonrotproblematiek in Kwaaitaal- en Mantavloeren, werkt perfectkeur samen met verschillende deskundige partners. Een  betonrotinspectie van perfectkeur wordt uitgevoerd conform CUR 79. Eventueel herstel wordt uitgevoerd  conform BRL 2818. Door onze uitgebalanceerde werkwijze kunnen wij na afronding van  het herstel, 20 jaar garantie, op de gehele vloer geven. Als onderdeel van deze garantie, wordt de herstelde vloer in deze 20 jaar nog tweemaal geïnspecteerd en indien noodzakelijk wordt hierop direct actie ondernomen. Informeer naar de mogelijkheden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.