Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een webapplicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest. Het Landelijk Asbestvolgsysteem zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie hebben en volgt de wet- en regelgeving. Zo bevat het systeem een lijst van gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven die u kunt inhuren. Ook verstuurt het Landelijk Asbestvolgsysteem automatisch de startmeldingen aan de gemeente, CKI en ISZW. Via het systeem is het asbestdossier voor alle ketenpartijen beschikbaar gedurende de gehele sanering. Daarnaast bewaart het Landelijk Asbestvolgsysteem de dossiers voor eventueel toekomstig gebruik.

Verplichtstelling LAVS

Vanaf 1 maart 2017 is het invoeren van asbestinventarisatieprojecten en -saneringsprojecten in het LAVS verplicht.

Doel van het LAVS

Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft als doel:
• Het verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest.
• Het transparanter maken van het asbestverwijderingsproces.
• Het verbeteren van de naleving van asbestregelgeving.
• Het verbeteren van het toezicht op de asbestverwijdering.
• Het vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures.
• Het vereenvoudigen van alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering.
Het LAVS is niet bedoeld voor particulieren. Een particulier kan niet in het LAVS werken, maar kan wel aan een bedrijf opdracht geven om namens hem in het LAVS te werken.

Betrokken partijen

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn verantwoordelijk voor het LAVS. Aedes (branchevereniging van woningcorporaties), VVTB (asbestverwijderaars), Ascert (certificering), VOAM-VKBA (brancheorganisatie voor asbestonderzoeksbedrijven), Fenelab (branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen), VERAS (Vereniging voor Aannemers in de Sloop) en de Inspectie SZW zijn betrokken bij de ontwikkeling van het Landelijk Asbestvolgsysteem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.