Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Hiervoor is een wijziging van de Wet milieubeheer en een wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit nodig. Het nieuwe kabinet zal deze wijzigingen weer op de agenda plaatsen. Momenteel is het aankomende verbod dus nog niet van kracht.

NB: De voorgenomen maatregel is voorlopig uitgesteld, lees hier de informatie.

Wanneer het verbod van kracht wordt betekent dit dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor 2024 moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod. Zij kunnen subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het verwijderen van de asbest.
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

Het verbod zal wel gelden voor alle gebouwen met asbesthoudende dakbedekking in de vorm van:
• asbesthoudende golfplaten
• dakleien
• en bitumen

Het verbod zal dan niet gelden voor asbesthoudend materiaal aan de binnen en buitenkant van gebouwen zoals:
• asbesthoudend dakbeschot
• isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit
• boeidelen
• dakgoten
• gevelpanelen

Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij een sanering.
Met het verstrijken van de tijd raakt elk asbestdak op den duur verweerd. Een verweerd asbestdak levert een (dreigend) gevaar op voor de leefomgeving.

Het verbod op asbestdaken is een middel om de hoeveelheid asbest in de leefomgeving te verminderen. Verweerde asbestdaken leveren een bijdrage aan de gestage emissie van asbestvezels in het milieu. Dit komt omdat bijna alle asbestdaken in Nederland matig tot ernstig zijn verweerd. Deze daken worden niet altijd vervangen omdat de functie van het dak door verwering niet direct wordt aangetast.

Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen. Ook kan het een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.