SMA-rt

Bij verwijdering van asbest komen er asbestvezels in de ademzone van de asbestsaneerders terecht. Er zijn altijd asbestvezels in de lucht aanwezig. Het wordt pas gevaarlijk wanneer bepaalde concentraties worden bereikt. In het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn daarom ‘grenswaarden’ opgenomen waarbij maatregelen genomen moeten worden wanneer deze worden overschreden. Deze grenswaarde zijn gekoppeld aan een risicoklasse. Deze risicoklassering is in een geautomatiseerd internetsysteem (SMA-rt) opgenomen. SMA-rt staat voor Stoffen Manager Asbest Risico Techniek.
Alleen gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven kunnen SMART uitdraaien maken die zij in hun rapportage kunnen verwerken. Deze web-toepassing wordt door Ascert beheerd.
De deskundig inventariseerder asbest (DIA) vult zijn aangetroffen brongegevens en analyseresultaten in SMART. SMA-rt bevat een zeer groot aantal bronsituaties die direct passen op de werkelijke bronsituaties. De DIA noteert onder andere de soort asbest, soort materiaal waarin het is verwerkt, de bevestigingswijze, de mate van hechtgebondenheid en de staat van het materiaal. Zodra alle gegevens zijn ingevuld kan er een SMA-rt uitdraai gegenereerd worden waarin de risicoklasse wordt weergegeven.

Risicoklasse

Er zijn 3 risicoklassen opgesteld zodat het aantal vezels die tijdens de werkzaamheden van het asbestverwijderingsbedrijf vrijkomen worden onderverdeeld. Aan de hand van de risicoklasse wordt bepaald welke voorschriften er gelden en welke maatregelen er door de asbestsaneerder genomen moeten worden om het asbest te kunnen verwijderen.

Risicoklasse 1 (laag risico)

Enkele voorbeelden van toepassingen welke in risico klasse 1 uit kunnen komen zijn:
• Losse plantenbak
• Los plaatmateriaal
• Pakking in CV-installatie

Risicoklasse 2 (normaal risico)

Enkele voorbeelden van toepassingen welke in risico klasse 2 uit kunnen komen zijn:
• vinylzeil
• golfplaten
• colovinyltegels
• vensterbanken

Risicoklasse 2a (hoog risico)

Enkele voorbeelden van toepassingen welke in risico klasse 2 uit kunnen komen zijn:
• spuitasbest
• leidingisolatie
• asbesthoudende restanten of verontreinigingen
• asbesthoudende board

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.