Onze goede voornemens voor 2020

Goede voornemens of harde doelstellingen!?

Het jaar 2019 ligt al bijna weer achter ons. Nog maar een paar dagen en het is 2020. We zijn blij dat we dit jaar weer een gezonde groei hebben gezien. Onze ‘harde doelstellingen’ voor het afgelopen jaar zijn gehaald en daar willen we u hartelijk voor bedanken.

Bent u trouwens iemand die ‘goede voornemens’ bedenkt voor het nieuwe jaar? Persoonlijk of voor uw bedrijf? Wij eigenlijk meestal niet. Maar dit jaar kwamen we tijdens een brainstorm toch op een idee en dat groeide uit tot een ‘goed voornemen’.

Kunnen we CO2-neutraal worden?

Eind 2020 willen we als Perfectkeur een CO2-neutrale onderneming zijn. Wij geloven in rentmeesterschap en daarbij behoort ook de zorg voor natuur en milieu.
Daarom gaan we voortaan “groenkeuren” of beter gezegd “groenk(l)euren”.

Hiervoor ondernemen wij een aantal stappen:

Minimaliseren, kan het minder? Dat is de eerste stap. Alles gaat onder de groengek(l)eurde loep. Van koffiebekertjes tot energieverbruik.

Optimaliseren, kan het beter? Voortdurende verbetering van bestaande processen. Van het verbeteren van ons planningssysteem tot het innoveren met nieuwe diensten zoals een duurzaamheidscheck.

Compenseren, als het niet anders kan! We zouden graag willen, maar we kunnen niet in één jaar onze uitstoot CO2-neutraal maken. Daarom gaan we ook compenseren. Voor de keuringen die wij uitvoeren, zullen er bomen worden geplant.

We willen ook inspireren, want samen k(l)euren we nog groener! Wij zoeken ook de samenwerking met u als onze partners om te zorgen dat we zoveel mogelijk bomen de grond in krijgen in 2020.

Dat is onze natuur toch wel waard? U kunt de voortgang van onze ‘goede voornemens’ volgen via Perfectkeur.nl/groengekleurd

Wij wensen u comfortabele feestdagen en een groengekleurd 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.