Vooropname / nulmeting uitgebreid

Veranderingen in de omgeving van uw woning kunnen leiden tot schade. Uiteraard zullen de verantwoordelijken dit proberen te voorkomen. Om achteraf vast te kunnen stellen of er schade is ontstaan, is het nodig dat vooraf de technische staat van uw woning is vastgelegd. Dit kan met een nulmeting/vooropname. Het risico op schade neemt hierdoor niet af, maar het succes van een schadeclaim neemt wel aanzienlijk toe. Met de vooropname uitgebreid van Perfectkeur wordt het risico vastgoed geïnventariseerd, waarbij het geheel digitaal wordt vastgelegd en waarbij alle gebreken worden van zowel interieur als exterieur worden beschreven. Hier wordt dan vooral gelet op de bouwkundige zaken en risico plaatsen in de gevels daarnaast worden onderdelen zoals tegelwerk, stucwerk, zetting, scheurvorming worden nauwkeurig geïnventariseerd.

Tijdens de vooropname zal de inspecteur de noodzaak bepalen of scheurmeters op risicoplaatsen aangebracht dienen te worden, zodat veranderingen direct zichtbaar zijn. Deze scheurmeters worden in overleg gemonteerd en de kosten worden extra in rekening gebracht.

Met behulp van een waterpasinstrument wordt de horizontale positie van het pand tot de millimeter nauwkeurig vastgelegd en beschreven. Om deze meting nauwkeurig te kunnen uitvoeren en eventueel later de verschillen in te meten is het noodzakelijk dat in het exterieur gevelwerk kenmerken (hoogtebouten) worden gemonteerd.

Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens of na het afronden van de werkzaamheden frequent controles uit te voeren (deformatie-inspectie) zodat indien nodig in een vroeg stadium kan worden ingegrepen.

Nu een uitgebreide vooropname aanvragen?

Wat is het verschil tussen een vooropname nul-meting basis of uitgebreid?

Bij een basis vooropname wordt geen meting met het waterpasinstrument uitgevoerd en worden geen hoogtebouten aangebracht. Wij adviseren deze uitgebreide optie te kiezen als het gaat om oudere objecten met verhoogde risico’s op scheurvorming of wanneer ze op “staal” zijn gefundeerd. Wij geven hierin graag vrijblijvend advies.

Nivre en de Richtlijnen Bouwkundige Opname

De opnames van Perfectkeur worden uitgevoerd conform de Richtlijnen Bouwkundige Opname van het NIVRE. Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, initieert en bewaakt dat door middel van het Register. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschreven (kandidaat-)Register-Experts en (kandidaat-)Register-Risicodeskundigen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit.

Aandachtspunten

  • Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 1000m³
  • Meerprijs per 100 m³: € 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)
  • Tijdens de (voor)opname zal de inspecteur de noodzaak bepalen of scheurmeters aangebracht dienen te worden.
    Deze worden in overleg gemonteerd, de kosten (€ 35,- incl. BTW p.s.) worden extra in rekening gebracht.