Overzicht van onze tarieven.

Onderstaand ziet u een overzicht van de tarieven die wij hanteren voor onze diensten. Perfectkeur heeft een landelijke dekking. Onderstaande bedragen zijn dus vaste prijzen. Er zijn geen bijkomende kosten, zoals kilometervergoeding, spoedtoeslagen, lidmaatschappen of extra uren die achteraf in rekening worden gebracht. Onder elke prijs vindt u een link waarop enkele voorwaarden en uitleg beschreven zijn, het is belangrijk deze door te lezen.

Voor B-2-B (zakelijke markt) is een korting beschikbaar. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of vraag direct online het zakelijke informatiepakket aan.

Combikorting: Bij meerdere keuringen in één opdracht, voor hetzelfde adres, ontvangt u de volgende extra korting:

  • € 40,- korting op iedere tweede en volgende keuring die duurder is dan € 190,-
  • € 25,- korting op iedere tweede en volgende keuring die goedkoper is dan € 190,-.
OVERZICHT ALLE PRIJZEN

Bouwkundig

Bouwkundige
keuring

€ 369,00 incl. BTW

Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid.

Het rapport wordt ook stevig ingebonden en is geschikt voor de NHG. Uiteraard ontvangt u ook een digitaal rapport.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00
Keuringen Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen: reële kosten voor overtocht / tunnel en extra tijd worden in rekening gebracht.

Technical
inspection

425,00 incl. VAT

Our technical inspection is a limited, non-invasive examination of the condition of a home. Our home inspections are conducted by a home inspector. This inspector has the training and certifications to perform this kind of inspections. You can use the rapport to make informed decisions about your real estate purchase.

More information

Aandachtspunten

Prices for property maximum 800m³
Above 800m³ extra costs pro 100 m³: € 35,00

Betonrot
inspectie

€ 369,00 incl. BTW

Vloerinspecties (Kwaaitaal- en Mantavloeren) worden uitgevoerd conform CUR Aanbeveling 79 klasse 2. Dit betekent dat door twee zeer ervaren inspecteurs de schade en onderhoudsbehoefte van de vloer in kaart wordt gebracht. Het is na deze inspectie en met dit rapport direct duidelijk wat de schade is en wat de bijbehorende herstelkosten zijn.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor vloeren met maximaal 2 compartimenten.
Meerprijs per extra compartiment: € 95,00
Onder de fundering doorgraven tijdens inspectie.
Kosten per ondergraving: € 250,00
Het maken van een (extra) kruipluik in betonvloer.
Kosten per luik: € 250,00
Als een kruipruimte moet worden leeggepompt om de inspectie uit te kunnen voeren: € 95,00

Bouwkundig
consult

vanaf € 149,00 incl. BTW

Het bouwkundig consult is het raadplegen van een bouwkundige voor een specifiek bouwkundig probleem.

Veelal wordt er gebruik van gemaakt bij vochtproblemen, scheurvorming, ondeugdelijk opleveren van verbouwingswerkzaamheden en vele andere bouwkundige problemen.

Meer informatie

Aandachtspunten

Bovenstaand tarief is all inclusief, maar exclusief een eventuele rapportage.
Eventuele meerprijs voor een rapportage:
€ 50,- inclusief BTW voor eenvoudig rapport van bevindingen.
€ 150,- inclusief BTW voor uitgebreid rapport van de bevinding inclusief kostenbegrotingen.
NB: Het laten maken van een rapportage kunt u altijd in overleg met de inspecteur ter plaatse beslissen. U hoeft niet vooraf aan te geven of u een rapportage wenst.

Asbest

Asbestinventarisatie
(Visueel)

€ 395,00 incl. BTW

De asbestinventarisatie omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die ‘direct’ waarneembaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en wordt slechts licht destructief onderzoek uitgevoerd. Wel worden, waar nodig, materiaalmonsters genomen.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00
Inclusief maximaal 2 monsters, indien meer monsters noodzakelijk bedragen de kosten per genomen monster € 39,00 incl. BTW

Asbestinventarisatie
(Destructief)

Prijs op aanvraag incl. BTW

De asbestinventarisatie geschikt voor renovatie en/of sloop omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die doormidden van destructief onderzoek zichtbaar worden gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en wordt er zwaar destructief onderzoek uitgevoerd. Waar nodig worden er materiaalmonsters genomen.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00
Inclusief maximaal 2 monsters, indien meer monsters noodzakelijk bedragen de kosten per genomen monster € 39,00 incl. BTW

Asbest
Scan

€ 195,00 incl. BTW

Meestal in combinatie met een bouwtechnische keuring (dan slechts € 65,-). Een eenvoudige manier om snel vast te laten stellen of er asbestverdachte situaties in een woning aanwezig zijn. De uitkomst is een rapport waarin de asbestverdachte zaken zijn vastgesteld.

Als vaststaat dat het inderdaad asbest is, kunt u daarna indien gewenst een uitgebreidere inspectie uit laten voeren.

Meer informatie

Aandachtspunten

Actie: In combinatie met een bouwtechnische keuring nu slechts € 65,-

Asbest
analysepakket

€ 39,95 incl. BTW per stuk

Een heel eenvoudige manier om snel zelf vast te stellen of een bepaald materiaal asbest bevat.

Het resultaat is een gecertificeerd laboratorium rapport.

Als vaststaat dat het inderdaad asbest is, kunt u daarna alsnog een volledig asbestonderzoek uit laten voeren.

Meer informatie

Aandachtspunten

Niet geschikt voor een sloopmelding. Bij meerdere asbestverdachte situaties altijd een asbestinventarisatie uit laten voeren.

Energie

Energielabel
woning

189,00 incl. BTW

Er wordt vanaf 1-1-2015 geen labelletter, maar alleen een EI ofwel energie-index vastgesteld. Dit getal geeft weer wat de energetische kwaliteit van de woning is.

Dit is noodzakelijk voor het vaststellen van de punten voor de verhuur van woningen.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen tot 500m³ inhoud. Meerprijs is € 15,- incl BTW per 100m³ extra.

Energieadvies
woning

299,00 incl. BTW

Met een maatwerk energieadvies voor uw woning krijgt u uitgebreid inzicht in besparingsmogelijkheden die een woning biedt. Ook krijgt u op duidelijke wijze inzicht in de kosten die energiebesparende maatregelen met zich meebrengen en uiteraard in de besparingen die er kunnen worden gerealiseerd.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 500m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00
Met afgemeld label zijn de kosten 50.- extra.

Nul-op-de-meter
advies (NOM)

495,00 incl. BTW

Omdat je in de gerenoveerde woning net zoveel energie opwekt als dat je verbruikt, heb je dus per saldo geen kosten.
Met een NOM-inspectie, krijgt u inzicht in de mogelijkheden en de kosten om uw woning NOM te maken. Prijzen voor een NOM onderzoek zijn altijd op maat.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijs: tot 500m³ daarboven een prijs op aanvraag

Onderhoud

Meerjaren
Onderhoudsplan

Prijs op aanvraag

Een meerjaren onderhoudsplanning bevat een gedetailleerd overzicht van elk onderdeel van uw vastgoed wat onderhoud vereist.
Dit is overzichtelijk in kaart gebracht en geeft de mogelijkheid om uw onderhoud tot 48 jaar vooruit te plannen.

Meer informatie

Aandachtspunten

De genoemde prijs is een indicatieve prijs. Klik op ‘vraag offerte aan’ om een offerte aan te vragen voor uw specifieke object.

Beknopt
onderhoudsplan (BOP)

349,00 incl. BTW

Een onderhoudsplanning bevat een eenvoudig overzicht van de belangrijkste onderdelen van uw vastgoed die onderhoud vereisen.

Dit is overzichtelijk in kaart gebracht en geeft de mogelijkheid om uw onderhoud vooruit te plannen.

Meer informatie

Aandachtspunten

Tot 4 appartementen 349,- inclusief BTW
Tot 8 appartementen 495,- inclusief BTW

Vooropname
Basis

€ 369,00 incl. BTW

Een vooropname basis is eigenlijk al een uitgebreide vooropname. Ook hier doen wij het net even wat grondiger dan andere partijen.
Een volledige opname van de binnenzijde, de buitenzijde en opstallen van een woning middels uitgebreide fotorapportage en beschrijving.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 1000m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)
Tijdens de (voor)opname zal de inspecteur de noodzaak bepalen of scheurmeters aangebracht dienen te worden.
Deze worden in overleg gemonteerd, de kosten (€ 35,- incl. BTW p.s.) worden extra in rekening gebracht.

Vooropname
Uitgebreid

€ 549,00 incl. BTW

Een zeer uitgebreide opname van de binnenzijde, de buitenzijde en opstallen van een woning. Tevens wordt m.b.v. een waterpasinstrument de horizontale positie van het pand nauwkeurig ingemeten. Om deze meting nauwkeurig te kunnen uitvoeren worden in het exterieur gevelwerk enkele kleine hoogte bouten gemonteerd.

Meer informatie

Aandachtspunten

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 1000m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)
Tijdens de (voor)opname zal de inspecteur de noodzaak bepalen of scheurmeters aangebracht dienen te worden.
Deze worden in overleg gemonteerd, de kosten (€ 35,- incl. BTW p.s.) worden extra in rekening gebracht.

Specialistisch

Deskundigen
onderzoek

Op aanvraag

Perfectkeur is een gekwalificeerde organisatie voor het uitbrengen van bouwkundige rapportages met betrekking tot juridische geschillen of vraagstukken.

Perfectkeur heeft enkele specialisten op dit gebied, die een ruime ervaring hebben opgebouwd met betrekking tot deze vorm van advisering en rapportage.

Meer informatie

Aandachtspunten

Nader te bepalen middels offerte

Kruipruimte
onderzoek

Op aanvraag

De kruipruimte is de ruimte tussen bodem en onderkant begane grondvloer. Een kelder is feitelijk een bijzondere vorm van een kruipruimte. Voor een gezond binnenklimaat is het essentieel dat er geen vocht en schadelijke gassen als radon uit de kruipruimte een gebouw binnenkomen.
Zorg dat de begane grondvloer luchtdicht en/of de kruipruimte droog is.

Meer informatie

Videoscoop
inspectie

€ 325,00 incl. BTW

Middels een flexibele videoscoop worden inspecties uitgevoerd op bijna onmogelijke plaatsen. De duurzame instrumenten welke worden gebruikt voor de inspecties, hebben een op afstand bestuurbare top. In deze top zit een video plus fotocamera en een lichtpunt.
Doordat de top kan manoeuvreren kunnen inspecties zeer nauwkeurig worden uitgevoerd.

Meer informatie

Schade
expertise

Op aanvraag

Alle soorten van schade in of rondom uw woning of bedrijfsruimte als gevolg van lekkage, storm, brand, verkeerd uitgevoerde verbouwing, bouwschade, gevolgschade, waterschade, schade aan belendingen of infrastructuur brengen wij in kaart.

Deze keuring kan ernstige hinder en vervelende financiële discussies voorkomen.

Meer informatie

Veiligheidskeuring
NTA8025

€ 195,00 incl. BTW

Tot medio 1998 werden de installaties (gas en elektra) in een woning bij een aan- of verkoopsituatie altijd gekeurd door de energiebedrijven. Hierdoor bleef de kwaliteit van de installaties op peil, omdat er bij gevonden gebreken direct maatregelen genomen moesten worden door de eigenaar. Deze keuring voorkomt heel veel risico met de meest essentiële veiligheidskenmerken van uw woning.

Meer informatie

Goedendag,

Wij helpen u graag om direct te vinden wat u zoekt!


Contact