Toelichting Asbest Scan

U wilt weten of er in een woning die eerder gebouwd is dan 1994 asbest aanwezig is. U heeft geen sloop- of renovatieplannen en u heeft geen asbestinventarisatierapport nodig voor een vergunningsaanvraag. Een asbestscan is dan een eenvoudige manier om snel vast te laten stellen of er asbestverdachte materialen of toepassingen in een woning aanwezig zijn. Een asbestscan wordt veelal uitgevoerd in combinatie met een bouwkundige keuring.

Onderzoek op locatie

Tijdens de asbestscan, die wordt uitgevoerd door een bouwkundig inspecteur wordt er gekeken of er visueel direct waarneembare asbestverdachte materialen en/of toepassingen aanwezig zijn.

Rapportage Asbest Scan

Op basis van de bevindingen van de bouwkundige inspecteur wordt de informatie verwerkt in een rapportage. In dit rapport wordt duidelijk aangegeven waar de asbestverdachte materialen en/of toepassingen zich bevinden. Deze rapportage is niet geschikt voor het aanvragen van een sloopmelding.

Vervolgstappen na Asbest Scan

Als er asbestverdachte toepassingen worden aangetroffen en u wilt hierover zekerheid kunt u dit verder laten onderzoeken. U kunt dan kiezen uit een aantal verschillende onderzoeken zoals een asbestinventarisatie, asbestconsult of een asbest analyse pakket.

Aandachtspunten

  • Actie: In combinatie met een bouwtechnische keuring nu slechts € 75,-