Bouwkundige Taxatie

  1. Home
  2. Bouwkundige Taxatie

Wat is een Bouwkundige Taxatie?

Met ingang van 1 oktober 2021 is het nieuwe taxatie model Taxatierapport Woonruimte 2021 verplicht. In het nieuwe taxatiemodel is het bouwkundige deel aangepast met als doel om de woningkoper en hypotheekverstrekker een duidelijk beeld te geven van de bouwkundige staat van de woning. Dit wordt gedaan door middel van een Bouwkundige Opnamestaat.  Hierin wordt de algemene conditie van de buitenzijde en binnenzijde van een woning vermeld. De Bouwkundige Opnamestaat geeft ook een kostenindicatie voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Het rapport moet een goed beeld geven over welke onderhoudskosten de woningeigenaar binnen 5 jaar kan verwachten.

Het oordeel van de taxateur in het taxatierapport geeft echter geen totaalbeeld van alle visuele gebreken. Wilt u als woningkoper zekerheid? Dan is het verstandig om een volledige en uitgebreide bouwkundige keuring uit te laten voeren. Deze mag uw taxateur toevoegen aan het taxatierapport als vervanging van de bouwkundige opnamestaat.

Wanneer u Perfectkeur een opdracht geeft om een Bouwkundige Taxatie uit te laten voeren, dan wordt dit gedaan door een ervaren bouwkundige met meerdere jaren ervaring in de bouw.

Verschil tussen Bouwkundige Taxatie en Bouwkundige Keuring

Via onderstaand overzicht ziet u de verschillen tussen een beknopte Bouwkundige Taxatie en een uitgebreide Bouwkundige Keuring.

  Bouwkundige taxatie Bouwkundige Keuring
Niveau bouwkundig rapportage Basic samenvatting Gedetailleerd uitwerking van aanwezige bouwkundige elementen
Visuele gebreken Alleen ernstige Volledig
Verwarmingsinstallatie Gebreken leidingen, afgiftebronnen.
Aardemeting Ja
Vochtmeting Ja
Onderhoudsadvies Alleen vermelding herstelkosten gebreken Ja
Voldoet aan onderzoeksplicht woningkoper Nee, bouwkundige taxatie vindt plaats na aanschaf woning. Ja, wanneer uitgevoerd vooraf aan ondertekenen koopovereenkomst of opgenomen als ontbindende voorwaarde.
Toelichting rapportage mogelijk Meerprijs Ja
Mogelijkheid om aanwezig te zijn bij inspectie Alleen taxateur Woningkoper en aankoopmakelaar

Meest gestelde vragen.

Aandachtspunten

De prijs voor een Bouwkundige Taxatie is € 250,- inclusief BTW.

  • Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
  • Meerprijs per 100 m³: € 35,00
  • Niet mogelijk om als woningkoper aanwezig te zijn bij afspraak
  • Toelichting rapportage alleen mogelijk tegen een meerprijs
  • Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen: reële kosten voor overtocht / tunnel en extra tijd worden in rekening gebracht
Menu