Asbest op scholen

Asbest op scholen

Asbest is een gevoelig onderwerp voor leerkrachten en ouders. Het gaat hier over de gezondheid van kinderen en personeel. Dat er daadwerkelijk risico’s zijn met betrekking tot los gebonden asbest blijkt wel uit de cijfers. Op 1 januari 2012 waren er 1300 scholen waar een inventarisatie is uitgevoerd. In 81% van de gevallen is er asbest aangetroffen. Bij 37% van deze scholen was er zelfs sprake van een acuut risico.

Deze resultaten hebben er toe geleid dat de verantwoordelijke staatssecretaris Dhr. J. Atsma een oproep heeft gedaan aan schoolbesturen. In een brief aan de 2e Kamer schrijft hij in januari 2012 het volgende: “Het is voor mij niet acceptabel als er eigenaren van schoolgebouwen zouden zijn die niet inventariseren en niet vastleggen welke beheersmaatregelen worden genomen en welk verwijderingspad ze toepassen. Als ik over een jaar de indruk heb dat er nog scholen zijn die geen aanstalten hebben gemaakt tot het doen van een inventarisatie, ben ik voornemens om alsnog over te gaan tot een verplichte asbestinventarisatie voor scholen”.

Scholen in risicogroep!

Door het type bouwstijl en de gemiddelde bouwperiode waarin veel schoolgebouwen zijn opgetrokken, weten we dat in scholen zeer veelvuldig asbest is gebruikt tijdens de bouw. Om alle risico’s uit te sluiten is er in de politiek veel aandacht voor deze zaak. Er wordt aangedrongen op de besluitvorming dat er per 1 juli 2012 op alle scholen in Nederland een asbestinventarisatie moet zijn gemaakt.

Vaak weten schoolbesturen of de gemeenten niet of er asbest in een schoolgebouw zit. In 1993 is het gebruik van asbest verboden. Alle schoolgebouwen die gebouwd zijn voor deze data, moeten worden voorzien van een asbestinventarisatie.

Tarieven asbestinventarisatie op scholen

Perfectbouw rekent een bijzonder scherp tarief voor scholen. Daar het non-profitinstellingen betreft bieden wij een zéér hoge korting. Dit geldt overigens voor al onze diensten voor non-profitorganisaties zoals energieadvies groot vastgoed of een meerjaren onderhoudsplan.

Asbestinventarisatie voor scholen!

Asbest is een gevoelig onderwerp voor leerkrachten en ouders. Het gaat hier over de gezondheid van kinderen en personeel;
Onderstaande prijzen gelden voor het voorgeschreven onderzoek;
Perfectkeur is een landelijk werkend, C-540 gecertificeerd, inspectiebureau, marktleider op het gebied van bouwkundig onderzoek.

Prijs vanaf: € 629,20 incl. BTW (€ 520,00 excl. BTW)

Bovenstaand is het basistarief;
Hierbij komt een toeslag van € 45,- excl. BTW per lokaal;
Kantoor en Algemene ruimten zijn wel inbegrepen;
Tevens rekenen we € 45,- excl. BTW, per genomen monster.

Asbestinventarisatie uit laten voeren door Perfectkeur

Perfectkeur is een landelijk werkend inspectiebureau, marktleider op het gebied van bouwkundig onderzoek. Perfectkeur is een SC-540 gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Dit betekent dat Perfectkeur haar werkzaamheden uitvoert volgens de strenge wettelijke voorschriften. Als ISO-9001 en BRL-9500 gecertificeerd inspectiebedrijf is ons kwaliteitsniveau gewaarborgd.

Asbestinventarisatierapport

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.