Kruipruimte vondsten.

Soms vinden we bijzondere dingen in een kruipruimte.