Oplevering van uw nieuwbouwwoning

Een oplevering volgt altijd nadat een verbouwing of renovatie gereed gekomen is. De aannemer levert het werk dat hij uitgevoerd heeft op. Begeleiding bij deze oplevering, door Perfectkeur, wil zeggen dat er een intensieve controle plaatsvindt op de uitgevoerde werkzaamheden. Vastgesteld wordt of deze conform de afspraken plaats hebben gevonden, of de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden voldoende is en of er geen andere gebreken zijn.

Bij een verbouwing zijn er vrijwel zeker een aantal gebreken die door de bouwer of aannemer hersteld dienen te worden. Vaak vinden de gespecialiseerde medewerkers van Perfectkeur meerdere, soms zeer ernstige, gebreken. Wij begeleiden u bij de oplevering en verzorgen middels een rapportage een gedetailleerde opgave van de geconstateerde gebreken. Hierna heeft de aannemer gelegenheid om de gebreken te herstellen.

Onze expertise

Vanwege onze expertise en ervaring kunt u er zeker van zijn dat we zowel de gebreken vast weten te stellen alsmede bij herstel kunnen beoordelen of dit op de juiste wijze geschiedt. Daarnaast kan het ook gebeuren dat er kort na de oplevering nog gebreken ontstaan, ook hierbij is het raadzaam om gebruik te maken van een organisatie die bekend is met de materie en het bouwbesluit. Het zal duidelijk zijn dat professionele ondersteuning u voor veel narigheid kan behoeden, mede omdat niet altijd iedere aannemer het herstel van de gebreken die geconstateerd zijn tijdens een oplevering als eerste prioriteit ziet, terwijl dat in onze ogen juist wel zo is. U als klant dient naar tevredenheid behandeld te worden, en wij zullen er alles aan doen om dat te realiseren.

Als de uiteindelijke oplevering plaats vindt, is het verstandig om eventuele gebreken of vragen waar u zelf nog mee zit vooraf aan de Perfectkeur inspecteur mee te delen, deze zal dit meenemen naast de reeds bestaande opleveringslijst. Mochten er hoe dan ook problemen blijven rondom de oplevering dan kunt u gebruik maken van onze juridische afdeling, waarbij het vanzelf een voordeel is dat via onze inspecteur alle details bekend zijn.

Meer weten over een opleveringskeuring? Onze dochterorganisatie Woningkeur is expert op dit gebied en vertelt u er graag meer over.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.