Tips bij het isoleren van daken en vloeren.

Een veel voorkomende fout is dat men gaat isoleren juist bij een koud dak (bijvoorbeeld dakkapellen). Een plat dak moet altijd aan de buitenkant geïsoleerd worden en nooit aan de onderkant. Als het dak aan de onderkant wordt geïsoleerd, gaat het hout rotten ten gevolge van de condensvorming tegen het koude gebitumineerde dakbeschot.

Schuine, met pannen gedekte daken kunt u aan de binnenkant isoleren, mits er aan de buitenzijde, onder de pannen, geen dampremmende folie of asfaltpapier is aangebracht. Is dat wel het geval, dan kunt u alleen aan de buitenzijde isoleren.

Indien het isolatiemateriaal niet voorzien is van een aluminiumlaag, raden wij u aan waterdampdichte plastic folie over de isolatie aan te brengen. Dus tussen de isolatie en de afwerking. Deze folie moet u zorgvuldig aanbrengen, aangezien deze folie voorkomt dat er waterdamp in de constructie komt. Kleine openingen en beschadigingen in de folie kunt u afplakken met tape. De folie moet altijd aan de warme zijde bevestigd worden.

Polystyreenplaten kunnen beter niet gebruikt worden om een houten vloer aan de onderzijde te isoleren, omdat deze materialen minder dampopen zijn. Indien nu op de vloer vloerbedekking, vinyl, tegels, parket of een ander dampremmend materiaal wordt gelegd, ontstaat kans op houtrot. Om
houtrot te voorkomen kan het beste een volledig (damp)open materiaal zoals glaswol of steenwol worden gebruikt.

Lees onderstaande informatie zorgvuldig indien u wilt gaan isoleren.

Vocht kan de oorzaak zijn van hardnekkige en vaak zeer kostbare of nauwelijks op te lossen problemen in gebouwen. Indien het vocht in staat is om in de constructie (dak, wand of vloer) door te dringen, kan schimmelvorming of zelfs rot ontstaan. Een gebouw dient derhalve zodanig ontworpen en uitgevoerd te worden dat indringend vocht zoveel mogelijk wordt voorkomen. Indien onverhoopt toch vocht in de constructie aanwezig is, moet dit zonder schadelijke gevolgen kunnen ontsnappen.

Vocht kan op twee manieren de constructie binnendringen:

vanuit de binnenzijde.
vanaf de buitenzijde.

Vocht vanaf de buitenzijde van het gebouw.

Weersinvloeden, zoals regen en sneeuw, zijn in staat om door de buitenste schil van het gebouw in
de constructie binnen te dringen. Dit is met name het geval tijdens de zogenaamde open bouwfase of bij beschadiging aan dak- en gevelbekleding. Ook tijdens het normale gebruik van het gebouw is een goede bescherming noodzakelijk. Met behulp van waterwerende folies kan een extra zekerheid worden ingebouwd.

Om inwendige condensatie te voorkomen, dienen deze waterkerende folies tevens dampdoorlatend te zijn. Dampdoorlatende folie wordt vaak gebruikt in combinatie met een dampremmende folie. In de praktijk wordt de dampremmende folie op vele plaatsen doorbroken, bijvoorbeeld bij (dak)ramen, dakdoorvoeren en elektriciteitsaansluitingen. Hierdoor ontstaan luchtlekken en zal er, ondanks de aanwezigheid van de dampremmende folie, toch vochtige lucht in de constructie kunnen binnendringen. Wanneer deze relatief warme vochtige lucht in de constructie afkoelt, vormt zich condens. Indien deze condens niet uit de constructie kan verdwijnen, ontstaat er schade door schimmelvorming en houtrot. Om vocht naar de buitenlucht te kunnen afvoeren, wordt de buitenzijde van de binnenste dak- of gevelconstructie voorzien van een dampdoorlatende folie.

Vocht vanuit de binnenzijde van het gebouw.

In een gebouw wordt veel vocht geproduceerd. Neem als voorbeeld een woning. Een mens produceert gemiddeld 2,5 liter vocht per dag (door douchen, koken, transpireren, enz.) dat als waterdamp in de woning terechtkomt. Deze waterdamp zal een uitweg zoeken naar de koudere lucht met een lagere luchtvochtigheid (dampdiffusie).

Om te voorkomen dat de warme, vochtige lucht in de constructie dringt, dienen met name daken en gevels aan de binnenzijde voorzien te zijn van een dampremmende folie. Deze folie dient te worden toegepast in combinatie met een goede luchtdichting. Het in het gebouw aanwezige vocht zal de ruimte dan via natuurlijke of mechanische ventilatie verlaten. Daarnaast kunnen dampremmende folies tegengaan dat het in de vloer voorkomende vocht in aanraking komt met bijvoorbeeld houten vloeren of parket.

Isolatieadvies?

Wilt u een uitgebreid advies voordat u gaat isoleren? Met het
energiebesparingsadvies van Perfectkeur krijgt u inzicht in de
resultaten van de maatregelen die u wilt nemen.
U krijgt inzicht in de besparing die het oplevert, maar ook advies over hoe u het op de juiste manier kunt aanbrengen zonder de woning of het
binnenklimaat (op termijn) te beschadigen.

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot het energiebesparing maatwerkadvies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.