Meer inzicht in kwaliteit dankzij bouwkundig keurmerk

Huizenkopers krijgen meer inzicht in kwaliteit van woning dankzij bouwkundig keurmerk

Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders lanceert keurmerk Vakkundig gekeurd

Lelystad, 7 februari 2018 – Om huizenkopers meer garantie te kunnen bieden dat zij een woning zonder ernstige gebreken kopen, voert beroepsorganisatie 

VastgoedPRO een keurmerk in voor bouwkundig keuringsbedrijven. Met dit keurmerk wil de sector de kwaliteit van bouwkundige keuringen waarborgen. Tot op heden zijn er geen toetsingscriteria waar keuringsbedrijven aan moeten voldoen. Daardoor mag iedereen, ongeacht de benodigde kennis en ervaring, een bouwkundige keuring verrichten. De grootste marktpartijen, Perfectkeur, Woningschouw, ADA Keur, Woningkeur en Keurhuis Nederland, hebben zich al aan het keurmerk verbonden. Gezamenlijk zijn zij goed voor een landelijke dekkingsgraad van ruim de helft van de markt. Rik Vos, directeur van ADA Keur: “Het integrale keurmerk ‘Vakkundig gekeurd’ moet garanderen dat zowel het uitvoerend bedrijf als de totstandkoming van het keuringsrapport van de juiste kwaliteit zijn.” Vanuit de stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundige Keurders wordt dit voorjaar het keurmerk gelanceerd.

Noodzaak keurmerk
De noodzaak van het keurmerk is tweeledig. Enerzijds is er wildgroei in het aantal keurders, die bovendien dikwijls zonder aansprakelijkheidsverzekering opereren. Anderzijds worden woningzoekers op de overspannen huizenmarkt gedwongen op emotie een haastige beslissing te nemen, zonder dat zij een behoorlijk beeld hebben van de staat van de woning.

“Het is een goede ontwikkeling dat vanaf 1 februari de bouwkundige keuring standaard als ontbindende voorwaarde is opgenomen in het model koopcontract 2018, dat is opgesteld door verschillende branche- en consumentenorganisaties”, zegt Roland Knoester, algemeen directeur van VastgoedPRO. “Huizenkopers moeten er dan wel van op aan kunnen dat de keuring door een gecertificeerd en onpartijdig bedrijf wordt uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is, blijven gebreken zoals scheuren in muren en metselwerk, houtrot in kozijnen, slecht schilderwerk, lekkage in dak en dakgoten en schimmel mogelijk onopgemerkt of worden deze in het bouwkundig rapport bewust geminimaliseerd. Met alle financiële gevolgen voor de koper van dien.”

Onafhankelijk
In Nederland zijn momenteel een paar honderd bouwkundige keuringsbedrijven – meestal zzp’ers – actief en dit aantal groeit snel. “De huidige marktontwikkelingen vragen om meer regulering en kwaliteitsbewaking onder een keurmerk”, zegt Gerrit van der Heide, algemeen directeur van Perfectkeur.

Om ervoor te zorgen dat het proces van toetreding en de controle daarop goed verloopt, hebben de reeds deelnemende bedrijven Perfectkeur, Woningschouw, ADA Keur, Woningkeur en Keurhuis Nederland ervoor gekozen om VastgoedPRO het keurmerk te laten opzetten. Deze organisatie is onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Bovendien komen geschillen tussen keuringsbedrijven die het keurmerk voeren en opdrachtgevers onder de verantwoordelijkheid van onafhankelijk geschillenrecht te liggen.

Ook vanuit de makelaars wordt positief op de komst van het keurmerk gereageerd. “Het is van groot belang dat de consument in het kader van een aankoop kan vertrouwen op de uitgevoerde bouwtechnische keuring. Een keurmerk draagt bij aan de kwaliteit. Makelaarsland ondersteunt het initiatief en adviseert haar klanten om een keuring uit te laten voeren door een aangesloten keuringsbedrijf.”, zegt Jeroen Stoop, algemeen directeur van Makelaarsland.

Toetreding
De komende weken worden alle voorbereidingen getroffen voor de inrichting van het keurmerk. Bedrijven kunnen zich al aanmelden voor de toelatingsaudit. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden mogen vanaf de lancering het keurmerk ‘Vakkundig gekeurd’. Aanmelden kan via www.vakkundiggekeurd.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.