Informatie over houtaantastende insecten

Houtaantastende insecten zijn grofweg
te verdelen in twee groepen:

Drooghoutboorders.

Nathoutboorders.

Drooghoutboorders..

Hout wat verwerkt is in panden, kan door hun larven ernstig beschadigd worden. De meest voorkomende drooghoutboorders in onze panden zijn de gewone houtworm, de grote houtworm en de boktor. Vooral de boktorlarven kunnen de bouwkundige staat van een pand dermate verminderen,dat een bestrijding niet meer kan worden uitgevoerd en alleen nieuwbouw een goed alternatief is.

Deze insecten ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Dat wil zeggen; ei-larve-pop-imago. De larve, die uit het eitje komt, begint direct aan het hout te knagen. Het is dus de larve die de schade aanricht. Deze larve leeft ± 3 jaar in het hout, om zich daarna in het vroege voorjaar te verpoppen, net onder de oppervlakte van het hout. In de pop ontstaat het houtwormkevertje. Dit beestje drukt zich uit de pop door het laatste flinterdunne laagje hout, waarbij de typische ronde gaatjes ontstaan. Eenmaal op het hout aanwezig zoeken de mannelijke- en de vrouwelijke exemplaren elkaar op om te paren. Het vrouwtje legt hierna de eitjes, de kevertjes sterven en de cyclus is rond.

Klik hier voor zeer uitgebreide informatie over verschillende typen houtwormen en boktorren.

Huisboktor.

De cyclus van de huisboktor is vrijwel dezelfde, met dit verschil dat de larve
van een boktor wel 8-12 jaar in het hout kan leven, veel groter is en dus veel
meer schade kan aanrichten. Een boktorlarve kan in acht jaar tijd 400-500 gram
hout opeten. Wanneer boktorlarven uit het hout tevoorschijn komen, ontstaan
ovale gaten. Houtwormen komen vaker voor in vochtig en daardoor zacht hout
(begane grond, kruipruimtes). De boktor zul je vaker in droog hout vinden.

De grote houtworm of klopkever is het moeilijkst te bestrijden. Hierbij moeten gaten in het hout worden geboord, waarna de vloeistof onder hoge druk in het hout wordt geperst. Ook zullen op strategische plaatsen pluggen in het hout worden aangebracht. Deze zijn voorzien van een terugslagklep. De vloeistof kan op deze manier wel in het hout- maar niet meer terugvloeien. Gelukkig is dit de minst voorkomende soort.

Hoe te bestrijden.

Allereerst zal echter een gedegen inspectie moeten plaatsvinden om de soort- en de mate van aantasting vast te stellen. Houtwormen komen vaker voor in vochtig en daardoor zacht hout (begane grond, kruipruimtes). De boktor zul je vaker in droog hout vinden. In eikenhout komt noch de houtworm noch de boktor voor, tenzij het hout langdurig nat is geweest en daardoor zacht is geworden. Voor alle insecten geldt: hoe geler het poeder, hoe verser, dus hoe groter het risico op een actieve aantasting.

Voor een vrijblijvende offerte voor een inspectie klikt u hier.

Bestrijding gewone houtworm:
Minder zwaar aangetaste delen goed afborstelen (zwaarder aangetaste delen met staalborstel). Hierna onder druk een in waterdunne olie opgelost bestrijdingsmiddel aanbrengen (injecteren). De pluggen met de vloeistof dienen om de 10 à 15 cm te worden aangebracht. De vloeistof dringt diep door in het hout, waardoor de larven gedood worden. Let op: voorwaarde is dat het hout vrij is van verf- en/of waslagen.

Bestrijding boktor:
Eerst dienen de gemaakte gangen zoveel mogelijk opengelegd te worden. Vervolgens moeten deze tot aan het gezonde hout uitgeborsteld worden met een staalborstel. Daarna kan het hout behandeld worden zoals bij de gewone houtwormbestrijding. Wel dient per vierkante meter meer vloeistof gebruikt te worden. De cyclus van de huisboktor is vrijwel dezelfde, met dit verschil dat de larve van een boktor wel 8-12 jaar in het hout kan leven, veel groter is en dus veel meer schade kan aanrichten. Een boktorlarve kan in acht jaar tijd 400-500 gram hout opeten. Wanneer boktorlarven uit het hout tevoorschijn komen, ontstaan ovale gaten.

Bestrijding grote houtworm of klopkever:
Dit insect is het moeilijkst te bestrijden. Hierbij moeten gaten in het hout worden geboord, waarna de vloeistof onder hoge druk in het hout wordt geperst. Verder worden op strategische plekken pluggen in het hout aangebracht, voorzien van een terugslagklep. De vloeistof kan zodoende wel in het hout, maar niet meer terugvloeien. Na behandeling is verspreiding niet meer mogelijk. De vloeistof behoudt zijn werking gedurende lange tijd. Na vier jaar is alles dood.

Nathoutboorders.

Deze richten alleen schade aan in de natuur in reeds door vocht aangetast hout, binnenshuis vormen deze insecten geen enkel gevaar.
De enige uitzondering is daarop dat ze de schade kunnen verergeren bij reeds door houtrot aangetast hout.

Perfectkeur doet onderzoek naar houtaantastende insecten. Voor een vrijblijvende offerte klikt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.