Diverse informatie over elektra-installaties.

Elektra-installaties in woningen zijn gelukkig over het algemeen wel veilig in Nederland. Er zijn enkele dingen die u als huiseigenaar zelf kunt doen om er zeker van te zijn dat de installatie daadwerkelijk veilig is, daar leest u hieronder meer over.

Helaas is de veiligheid van installaties de afgelopen 10 jaar wel sterk afgenomen. Tot medio 1998 werden de installaties (gas en elektra) in een woning bij een aan- of verkoopsituatie altijd gekeurd door de energiebedrijven. Hierdoor bleef de kwaliteit van de installaties op peil, omdat er bij gevonden gebreken direct maatregelen genomen moesten worden door de eigenaar. De energiebedrijven sloten anders een woning niet aan op de energievoorzieningen. Door de privatisering van deze bedrijven en veranderde wetgeving van de overheid is deze controle helemaal weggevallen en is de staat en toestand van de installaties in de woning geheel voor rekening, risico en verantwoording van de eigenaar. .

Let op: voor gebouwbeheerders, schoolbesturen, zorginstellingen zijn er diverse wettelijke verplichtingen om de installaties periodiek te keuren! Neem geheel vrijblijvend
contact met ons op voor meer informatie of
lees meer door hier te klikken.

Meer informatie over een controle van elektra- en
gasinstallaties voor gebouwen!

Meer informatie over een controle van elektra- en
gasinstallaties voor woningen!

Elektra-installaties.

Laat werkzaamheden aan elektrische installaties over aan een installateur. Laat de installatie regelmatig controleren door een installateur. Vaak kunt u aan een sticker op de installatie zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Laat een installatie van voor 1975 voorzien van een 30 mA aardlekschakelaar of aardlekautomaat. Installaties van na 1975 beschikken hier al over. Test de aardlekschakelaar twee keer per jaar, bijvoorbeeld bij de ingang van zomer- en wintertijd. Na indrukken van de testknop ‘T’ moet de installatie direct automatisch worden uitgeschakeld. Gebeurt dit niet, waarschuw dan onmiddellijk uw installateur. Een volledige handleiding voor gebruik van aardlekschakelaar of aardlekautomaat moet bij uw stoppenkast hangen.

Waarschuw een installateur als toestellen, kranen of andere metalen delen ‘onder stroom staan’. U voelt dan een elektrische schok bij aanraking. Dat kan heel gevaarlijk zijn, vooral voor kleine kinderen. Trek direct de stekker uit het stopcontact. Houdt u zich nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing van toestellen. Vrijwel alle elektrische toestellen produceren warmte. Ventilatie is daarom van belang. Sluit dus nooit ventilatieopeningen af en zorg voor voldoende ruimte rondom het toestel.

Sluit toestellen aan op een stopcontact in dezelfde ruimte als waar u het toestel gebruikt. Dus geen toestel in de badkamer gebruiken en (met behulp van een verlengsnoer) aansluiten op een stopcontact in de slaapkamer. Als een stekker niet past in een stopcontact, is dat gedaan voor uw veiligheid. Gebruik geen trucs om de stekker toch passend te maken. ‘Repareer’ nooit een smeltveiligheid (‘stop’). Hierdoor worden noodzakelijke beschermingsmaatregelen tenietgedaan. Werk nooit aan een installatie als er spanning op staat. Zet toestellen eerst uit of trek de stekker uit het stopcontact.

Wandcontactdozen.

Als men in een woning wandcontactdozen gaat bijvoegen, dient dit te gebeuren volgens de normen van het energiebedrijf. Alle wandcontactdozen moeten uitgevoerd worden met randaarde en moeten achter de aardlekschakelaar geplaatst worden.

Keukenapparatuur.

Bij de aanschaf van een nieuwe keuken moet niet worden vergeten dat in bijna alle gevallen de nieuwe apparatuur op stroom werkt. Deze stroom is vaak niet aanwezig of zit op de verkeerde plaats. Voor apparaten met een vermogen hoger of gelijk aan 2000W moet altijd een aparte groep worden gemaakt. Let op bij het aansluiten dat de aansluitingen van de apparaten niet achter het apparaat worden geplaatst, met als gevolg dat men er niet meer bij kan voor eventuele reparaties. Onder aan de keuken zit vaak een plint. Deze is uitneembaar. Dit is een mooie plek om de wandcontactdozen te plaatsen voor bijvoorbeeld de oven, vaatwasser en de kookplaat. Indien men deze apparatuur uitbreidt, dient ook de meterkast uitgebreid worden.

De meterkast.

Bij het uitbreiden van de meterkast moet men rekening houden met de normen van het energiebedrijf. Alles achter aardlekschakelaars tot een maximum van vier groepen. Dit betekent dus dat je bij bijvoorbeeld acht groepen, twee aardlekschakelaars nodig hebt. Bij meer dan twee aardlekschakelaars moet een hoofdschakelaar erbij geplaatst worden. Elke meterkast wordt volgens de norm op dezelfde manier ingericht, zodat de leidingen, kabels, meters en zekeringkasten voor gas, water, elektra en communicatie elkaar niet in de weg zitten.

In de badkamer.

In de badkamer treft men steeds meer sfeerverlichting aan. Hierbij kan men denken aan een TL 220Volt als verlichting bij de instap van het bad. Of schemerlampjes in de badkamer. Als dit niet goed wordt gemonteerd kan het levensgevaarlijke situaties opleveren. Indien men sfeerverlichting wil aanmaken, moet men 12Volt halogeen gebruiken. De trafo dient uit de zone van het bad geplaatst worden. Dit kan bijvoorbeeld onder het bad of in de kamer ernaast. Waar ook aan gedacht moet worden, is dat de trafo zo geplaatst moet worden dat men er nog bij kan in geval van reparatie.

Wilt u zekerheid over uw veiligheid?

Dan is het raadzaam om een controle te laten uitvoeren door een gecertificeerd keuringsbureau.
Perfectkeur verzorgt deze inspecties. U kunt meer informatie vinden over deze soort inspecties door een keuze te maken uit een van de onderstaande links.

Meer informatie over een controle van elektra- en
gasinstallaties voor gebouwen!

Meer informatie over een controle van elektra- en
gasinstallaties voor woningen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.