Hoe ontstaat condensvorming?

Het ontstaan van condensvorming wordt bepaald door twee hoofdzaken:

Oppervlaktetemperatuur van het onderdeel.
Relatieve vochtigheid in het vertrek.

Als de oppervlaktetemperatuur van een element lager is dan de luchttemperatuur in het vertrek en de relatieve vochtigheid in het vertrek hoog is, kan condensvorming optreden.

Hoe ontstaat een lage oppervlaktetemperatuur?

De woningen voldoen aan hoge isolatienormen. Toch geven grote, voor afkoeling gevoelige, oppervlakken nogal eens condensproblemen ten gevolge van een aantal wisselende oorzaken. Voorbeelden van dergelijke oppervlakken zijn onder andere de begane grondvloeren en de met de buitenlucht in aanraking komende gevels. Wanneer de warmtetoetreding naar deze onderdelen belemmerd wordt, ontstaat condensvorming indien ook de relatieve vochtigheid in het vertrek hoog is. Belemmering van warmtetoetreding vindt plaats door bijvoorbeeld gordijnen in de hoeken van een kamer, een wandmeubel tegen de buitenmuur, onjuiste opstelling van het meubilair.

Wat is relatieve vochtigheid?

Bij een bepaalde temperatuur is een bepaalde hoeveelheid waterdamp in de lucht aanwezig. Die hoeveelheid waterdamp hoeft niet de maximale hoeveelheid waterdamp te zijn, die bij die bepaalde temperatuur in de lucht aanwezig kan zijn. Indien bij een bepaalde temperatuur wel de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht aanwezig is, spreken we van 100% relatieve vochtigheid bij die bepaalde temperatuur. Op onderdelen met die bepaalde temperatuur vindt dan nog net geen condensvorming plaats. Neemt echter de vochtigheid toe of wordt de temperatuur lager, dan treedt wel condensvorming
op. De hoeveelheid waterdamp in de lucht van een bepaalde temperatuur wordt dus aangeduid in relatie (als percentage) tot de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp (= 100%) bij die bepaalde temperatuur. Daarnaast kan lucht met een hogere temperatuur meer waterdamp bevatten dan lucht met een lagere temperatuur. De relatieve vochtigheid kunt u zelf meten met een hygrometer.

Hoe ontstaat een hoge relatieve vochtigheid?

De laatste jaren wordt in de woningbouw bijzondere aandacht besteed aan isolatie en
kierdichting. Oudere woningen zijn, in vergelijking hiermee, “zo lek als een mandje”, zodat een belangrijk deel van het in de woning geproduceerde vocht via de aanwezige naden en kieren ontsnapt. In de later gebouwde woningen ontstaat dus eigenlijk een gebrek aan ventilatie, waardoor het vochtgehalte in de lucht, de relatieve vochtigheid dus, langzaam oploopt. De hoeveelheid waterdamp die gemiddeld door een gezin van vier personen wordt geproduceerd, bedraagt 7 tot 14 liter water per etmaal. Deze vochtigheid ontstaat door: transpireren, koken, wassen, drogen, planten, huisdieren etc.

Relatieve vochtigheid verlagen met een ventilatiesysteem?

Dit is mogelijk, maar wel erg afhankelijk van de oorzaak van de hoge vochtigheid. U kunt een

binnenmilieurapport
laten uitbrengen om deze oorzaak te achterhalen. U krijgt dan ook advies over de beste manier om het probleem op te lossen.
Een verklaarbare, vaak plaatselijke plotselinge toename van de relatieve vochtigheid vindt plaats bij:

Koken, de waterdamp is zelfs zichtbaar.
Douchen, ook zichtbaar, spiegels en tegels ‘beslaan’.
Een feestje, de ruiten ‘beslaan’.

Hoe sneller het vocht kan worden afgevoerd, des te eerder zal de relatieve vochtigheid verbeteren. Het is daarom belangrijk de ventilatieopeningen in de badkamer en keuken open te laten. Bij aanwezigheid, voor langere tijd, van meerdere personen in één vertrek altijd twee ventilatieopeningen tegenover elkaar open laten staan in de betreffende ruimte. De woonkamer vóór het slapen gaan en de slaapkamers ná het slapen luchten. Hiervoor is het openzetten van de ramen gedurende ongeveer 15 minuten voldoende. Indien uw woning is voorzien van een ventilatiesysteem, dan dient dit permanent in werking te blijven. Tijdens het koken of douchen en tot minimaal een half uur daarna dient de mechanische ventilatie op de hoogste stand te draaien.

Hoe kan condensvorming worden voorkomen of beperkt?

In het algemeen door de relatieve vochtigheid te verlagen en de warmtetoetreding te verbeteren. Ook de materiaalopbouw van het onderdeel speelt daarbij een rol. Bijvoorbeeld een gemetselde en gestukadoorde wand kan zonder problemen meer vocht opnemen dan een betonwand. De condensplekken ontstaan meestal vlak boven de plint achter de kasten, meubels en gordijnen en openbaren zich als grijze of zwarte vlekjes, die zich geleidelijk uitbreiden. Controleer of alle doorvoeren in de begane grondvloer (cv-leidingen, leidingen in de meterkast) afgedicht zijn. Meubels en kasten dienen minimaal 5 cm vrij van de wanden te worden gehouden. In vertrekken met zichtbare condensvorming geen was te drogen hangen. Condensvorming treedt op bij temperatuurverlaging. Om dit te voorkomen dient de nachttemperatuur niet lager te zijn dan circa 16°C. Dit is 4°C lager dan de avondtemperatuur en 2°C lager dan de dagtemperatuur.

Condens op de buitenzijde van HR-glas.

Gezien de hoge isolatiewaarde van HR-glas wordt de temperatuur van het buitenglasblad slechts in geringe mate beïnvloed door de verwarmde binnenomgeving. Er is dus sprake van weinig warmteverlies door de beglazing. Als er nu een temperatuurstijging van de buitenlucht plaatsvindt en er is tevens sprake van een hoge luchtvochtigheid, dan is op een bepaald moment de temperatuur van het buitenglasblad gelijk aan de dauwpunttemperatuur van waterdamp in de lucht en vindt condensatie plaats.

Hoge stookkosten en gezondheidsproblemen.

Vochtige lucht verwarmt moeilijker dan droge lucht. Als u een vochtige woning heeft merkt u vaak dat de thermostaat hoog staat terwijl de gevoelstemperatuur nog steeds
onbehagelijk is.
Ook is de vochtige lucht een voedingsbodem voor micro-organismen. Deze kunnen een negatieve invloed hebben op uw gezondheid.

De oplossing!

Een eenduidige oplossing is niet te geven. Perfectkeur heeft een aantal specialisten op dit gebied
beschikbaar. Deze inspecteurs zoeken met behulp van meetapparatuur en bijvoorbeeld een videoscoop de oorzaak van de condensvorming. Per situatie zal de oplossing verschillen.

De beste methode om de gezondheid van uw woning in kaart te brengen is een

binnenmilieurapportage
. Dit is een betaalbaar onderzoek waarbij de hele woning in kaart wordt gebracht.
Problemen met condensvorming en zwammen en schimmels worden hierbij ook in kaart
gebracht.


Vrijblijvende offerte voor een onderzoek naar het binnenmilieu van uw woning?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.