Uitgebreide binnenmilieurapportage.

Er zijn twee hoofdoorzaken waarom het interessant kan zijn om een binnenmilieurapportage te laten opnemen van uw woning. Een binnenmilieurapportage is standaard opgenomen in het Perfectlabel energielabel en -besparingsrapport.

1. Het sluit aan bij het streven naar een verlaging van energieverbruik, daar er bij een goede beheersing van het binnenmilieu van een woning op eenvoudige wijze een groot voordeel is te behalen.

2. In toenemende mate wordt het binnenmilieu van een woning bepalend voor de gezondheid van de bewoners. Het is het gebied waar uiterst zorgvuldig moet worden gezocht naar een goede balans tussen gezondheids- en milieuaspecten.

Daar het bestaande woningbestand in toenemende mate is (na-)geïsoleerd, veranderd het binnenmilieu van woningen. Bij na-isolatie verandert de situatie ten opzicht van de originele bouweigenschappen. Bij nieuwbouw wordt er dermate geïsoleerd dat er in feite geen sprake meer is van natuurlijk ventilatie. Dit in toenemende mate ontbreken van natuurlijk ventilatie heeft potentieel nadelige gevolgen op energieverbruik en gezondheid. Een optimaal binnenmilieu verhoogt tenslotte ook nog eens het gevoel van comfort in uw woning.

Alles over een gezond binnenklimaat leest u door hier te klikken!

Ventilatie algemeen.

De status van de ventilatie binnen een woning is van toenemend belang. Door allerlei toegepaste vormen van isolatie is de kans steeds groter geworden dat bepaalde maatregelen elkaar juist tegenwerken en de eventuele winst op het ene vlak ten koste gaat van de winst op het andere vlak. Als er namelijk een wijziging optreedt in de ventilatie van de woning heeft dit ten allen tijde direct of indirect zijn uitwerking op andere zaken. Hierbij zijn het met name de bouwkundige, comfortgerelateerde en niet in het minst de gezondheidsaspecten, waarmee in alle voorzichtigheid moet afgewogen worden of de maatregelen wel het gewenste effect hebben. Wanneer uw grotere wijzigingen aanbrengt in de ventilatiestromen van uw woning adviseren wij u ten allen tijde een deskundige te raadplegen. Deze kan een op maat gemaakt advies geven, wat de effecten van de voorgenomen wijzigingen zijn voor deze woning.

Ventilatie en luchtvochtigheid.

Het belang van ventilatie is al onder uw aandacht gebracht. Een van de mogelijkheden om te controleren of de ventilatie-eigenschappen van een woning goed zijn is door het meten van het vochtpercentage. Goed monitoren van de luchtvochtigheid kan u naast het positieve effect op de gezondheid ook nog eens een enorm voordeel opleveren voor uw portemonnee.

Financiële aspecten.

Het financiële voordeel is vooral te behalen uit het energieverbruik voor verwarming van de woning. Vochtige lucht verwarmt namelijk een stuk minder snel dan droge lucht. Is de lucht droger dan voelt het comfortabeler aan en is de gevoelstemperatuur ook direct een stuk aangenamer.

Gezondheidsaspecten.

Het gezondheidsvoordeel is evenredig en zeker zo belangrijk. Wanneer er te veel vocht (verhoudingsgewijs) in een woning is, kan er een vruchtbare omgeving ontstaan voor organismen zoals huisstofmijt en schimmels. Zoals u ook kunt lezen bij de algemene informatie over ventilatie heeft een goede balans in het binnenklimaat van uw woning dus hoge prioriteit.

Relatieve luchtvochtigheid.

We hebben het als we over vochtpercentage spreken, meestal over relatieve vochtigheid. De relatieve luchtvochtigheid geeft aan hoeveel procent waterdamp zich t.o.v. de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht bevindt bij een bepaalde temperatuur en luchtdruk. Een waarde van 100% wijst op een maximale hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan verzadigd. Bij een relatieve luchtvochtigheid van 50% bevat de lucht bij de heersende temperatuur de helft van de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp.

Buitenshuis kan de relatieve luchtvochtigheid enorm variëren, van minder dan 20% tot 100%. Binnen bedraagt de luchtvochtigheidsgraad meestal 40 – 60%. In een geventileerde ruimte kan de vochtigheid afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele verwarming echter ook binnenshuis enkele tientallen procenten afwijken. In de badkamer is de relatieve luchtvochtigheid meestal het hoogst. Als de relatieve luchtvochtigheid de 100% bereikt, zal de onzichtbare waterdamp neerslaan in druppels. Er ontstaat dan mist, dauw of rijp. In kamers zal de relatieve vochtigheid bij de ramen, waar het vooral ’s winters kouder is, hoger zijn dan in het midden van de kamer. Koudere lucht kan minder waterdamp bevatten dan warmere en zodra het kouder wordt moet er dus waterdamp uit de lucht verdwijnen. Dat gebeurt dan bij een koudere plaats meestal een raam of in een hoek, waar de lucht sterker afkoelt dan elders in een ruimte. De overtollige waterdamp gaat over in druppeltjes (condens) en het raam beslaat.

Comfort en gevoelstemperatuur.

Comfort is vaak de graadmeter die het stookgedrag bepaaldt. Als de temperatuur niet comfortabel aanvoelt bent u automatisch geneigd de thermostaat iets hoger te zetten. Dit geeft een hogere temperatuur met een nog hogere luchtvochtigheid, die het gevoel van comfort vaak nog vermindert. Daarom is het belangrijk te zoeken naar een balans in uw stookgedrag.

Het binnenmilieu van uw woning staat in sterke relatie met uw stookgedrag. De manier waarop u de woning verwarmt heeft invloed op het binnenmilieu, maar andersom zult u in dit rapport zien dat het binnenmilieu ook weer invloed heeft op uw stookgedrag.

Meer besparen op uw stookkosten?

Tip1: Er bestaat een hardnekkige onduidelijkheid over het feit dat de nachttemperatuur niet te laag moet worden en u beter door kunt stoken ‘s nachts. Dit zou zijn omdat opwarmen in de ochtend veel extra energie zou kosten. Zet de thermostaat dus op tijd laag; het liefst al een uur voordat u gaat slapen of de deur uit gaat op 13-15 graden. Het huis koelt dan niet te extreem af en warmt zonder veel extra energie weer op. Dit kan 42 euro per jaar besparen. Let op: Bij een huis wat is gebouwd na 1994, is het beter de thermostaat in de nacht op dezelfde temperatuur te houden Deze huizen zijn zeer goed geïsoleerd en hebben vaak vloer- of wandverwarming

Tip2: Door uw thermostaat overdag 1 graad lager te zetten, bespaart u al zeven procent op het totale energieverbruik van verwarming.

Tip3: Neem een digitale thermostaat. Deze kunt u volledig voorprogrammeren. U vergeet ’s avonds of bij vertrek niet meer de thermostaat lager te zetten en u komt ’s morgens in een heerlijk warme ruimte. Zo combineert u comfort met een vermindering van het energieverbruik.

Geef aandacht aan koolmonoxide.

In aansluiting op de voorgaande rapportage over het belang van bewustzijn in het stookgedrag, brengen we u ook graag nog het volgende onder de aandacht. Nog steeds levert koolmonoxidevergiftiging in huis soms dodelijke slachtoffers op. Reden genoeg om er in deze binnenmilieurapportage aandacht aan te geven wat de specifieke risico’s voor deze woning zijn. Koolmonoxide (CO) ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen door een gebrek aan zuurstof. Onder andere fossiele brandstoffen als olie, kolen, gas en hout bevatten koolstof. Koolmonoxide wordt snel in het lichaam opgenomen en bindt zich 300 maal sneller met het bloed dan zuurstof. Daardoor ontstaat zuurstofgebrek in vitale organen en kunnen slachtoffers van een koolmonoxidevergiftiging overlijden. Deze vergiftiging treedt alleen op in slecht geventileerde ruimten.

Preventieve maatregel koolmonoxide.

Bij diverse doe-het-zelf zaken zijn elektronische koolmonoxidemelders verkrijgbaar. De melder gaat af met een krachtige sirene, bij een te hoog percentage koolmonoxide in de lucht. Middels deze melders bent u al voor een relatief geringe investering zeker dat u ernstige gevolgen van koolmonoxidevergiftiging zoveel mogelijk uitsluit.

Tip: Overweegt u koolmonoxidemelders aan te schaffen? Informeert u dan ook eens naar combinatiemelders die zowel reageren op koolmonoxide als bij beginnende brand. Dat is dubbel zo veilig!

Lees informatie over het standaard energielabel voor woningen.

Meer informatie over het Perfectlabel.

Meer informatie over het uitgebreide energiebesparingsadvies.

Ga naar de bouwkundige Kennisbank voor bijvoorbeeld tips m.b.t. aanbrengen van isolatie.

Terug naar de Kennisbank energiebesparing.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.