Informatie over verschillende typen betonvloeren

Op deze pagina geven wij een overzicht te geven van diversen soorten betonvloeren. Hiermee hopen wij u te kunnen helpen bij het onderzoek naar het soort vloer wat in uw woning of onroerend goed aanwezig is.
Heeft u vragen opmerkingen en/of toevoegingen, wilt u ons dan mailen op
helpdesk@perfectkeur.nl

U vindt onderstaand informatie over de volgende typen vloeren:
Kanaalplaatvloer.
Bekistingsplaatvloer / Breedplaatvloer.
PS-isolatievloer.
Ribbenvloer.
Leidingvloer.
Appartementvloer.
Skeletplaatvoer.
Gietbouw in alle bouwsectoren.
Isolatieplaatvloer.
Poly-plaatvloer.
Holle baksteenvloer (elementen).
Baksteenvloeren.
Kwaaitaal vloeren.
Manta vloeren.
Flevo en Dato vloeren.
PS-Funderingsbekisting.

NB: Klik op de naam van de gewenste vloer om naar de betreffende informatie te gaan.

Onderzoek bij vloerproblemen als onvoldoende betondekking of corrosieschade.


Kanaalplaatvloer.

Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer met een rechthoekige doorsnede, die van holle kanalen is voorzien.
De vloer wordt soms ook wel holle vloerplaat genoemd.

Voor sommige toepassingen, zoals voor woningscheidende vloeren, bestaan zwaardere uitvoeringen. Door de grotere massa van de vloer is de geluidsisolatie beter. De kanaalplaatvloer wordt in de meeste gevallen als ongeïsoleerde verdiepings- en dakvloer in zowel woning- als utiliteitsbouw toegepast. Kanaalplaten die voor de begane grondvloer worden gebruikt zijn aan de onderzijde van thermische isolatie voorzien.


Bekistingsplaatvloer / Breedplaatvloer.

De bekistingsplaatvloer, ook wel breedplaatvloer genoemd, is een vrijdragende systeemvloer. Deze is samengesteld uit relatief dunne geprefabriceerde vloerelementen die
bekistingplaten worden genoemd.

De vloerplaten zijn gemaakt van beton en voorzien van betonstaal of voorspanwapening. Nadat de platen in het werk zijn geplaatst en wapening is aangebracht, wordt op de platen een constructief meewerkende betonlaag gestort. De betonkwaliteit die men hiervoor gebruikt is B25 of hoger. Op deze manier wordt een betonvloer verkregen, die vergelijkbaar is met een vrijdragende betonvloer die geheel in het werk is gestort.

De gewapende bekistingplaat is voorzien van tralieliggers die over de volledige lengte gedeeltelijk in het beton zijn gestort. Hieraan ontlenen de elementen hun sterkte en stijfheid, die voor het transport, het hijsen en tijdens de bouw nodig zijn. De
bekistingplaten met een voorspanwapening hebben geen tralieliggers over de volledige lengte. In deze platen zorgt de voorspanwapening voor de vereiste stijfheid en sterkte


PS-isolatievloer.

De combinatievloer bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers, EPS (geëxpandeerd polystyreen) vulelementen en een betonlaag.

De betonlaag, die in het werk wordt aangebracht, vormt samen met de liggers de constructievloer. De geïsoleerde uitvoering is geschikt voor toepassing boven kruipruimten. Voor toepassing boven kelders of in de verdieping bestaat ook een uitvoering met vulelementen van lichtbeton.

In het werk plaatst men de liggers op de opleggingen. Tussen de liggers brengt men vulelementen aan. Deze dienen als isolatie van de vloer, maar ook als bekisting voor de constructieve druklaag die in het werk wordt aangebracht. De hart-op-hart afstand van de bedraagt, afhankelijk van de producent, tussen 500 mm en 6359 mm. Eventueel wordt het vloerveld met passtukken gesloten. De druklaag heeft meestal een dikte van 40 à 50 mm. Minimaal wordt deze laag van een krimpwapening (#5-250) voorzien. De constructieve vloerdikte bedraagt gewoonlijk 200 mm (liggerhoogte 170 mm en druklaag boven de ligger 30 mm).

Zijn de liggers minder hoog, dan kan de vloer dunner worden. Op de constructieve vloer komt meestal een afwerkvloer met een dikte variërend van 30 tot 50 mm.


Ribbenvloer.

Een ribbenvloer is een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde
vloerelementen die in lengterichting (overspanningsrichting) van ribben zijn voorzien. Ook zijn er elementen met ribben in de lengte- en in de breedterichting. Dan wordt gesproken van een ribcassettevloer. De dwarsribben en ook de betonnen nokken aan de uiteinden van de plaat zijn geschikt voor het opnemen van bouwmuurbelastingen.

Ribbenvloeren zijn aan de onderzijde altijd voorzien van thermisch isolatiemateriaal. Ze worden in woning- en utiliteitsbouw gebruikt voor begane grondvloeren boven de kruipruimten.
De vloerelementen worden aan het project aangepast en vervaardigd overeenkomstig de gegevens van de opdrachtgever.

De montage van de elementen gebeurt volgens het legplan van de fabrikant. Wanneer een vloerveld op de bouwplaats is aangebracht, eventueel voorzien van paselementen, kunnen de langsvoegen worden afgestort. Meestal krijgt de vloer een afwerklaag. In specifieke gevallen kan ook nog een constructieve druklaag worden aangebracht.


Leidingvloer.

De 200 mm dikke Leidingvloer is een innovatie op gebied van kanaalplaatvloeren.

Dit speciaal voor de eengezinswoningbouw ontwikkelde vloersysteem verenigt alle voordelen van bouwen met kanaalplaatvloeren met de unieke mogelijkheid om rioleringsbuizen, ventilatie- en andere leidingen in de vloer op te kunnen nemen.

De voordelen van een leidingvloer:
Leidingen in vooraf fabrieksmatig aangebrachte sleuven;

Ook met ‘open sleuven’ is de vloer direct volledig constructief belastbaar;

Leidingen kunnen tot in de afbouwfase worden aangebracht, waardoor het mogelijk is om zowel de horizontale als de verticale leidingen in één arbeidsgang aan te brengen;

Tot in de afbouwfase is het mogelijk om op koperswensen in te spelen (vrije indeling);

Sleuven worden met een niet constructief vulmiddel afgedicht, waardoor de leidingen tot in lengte van jaren relatief eenvoudig bereikbaar blijven.

Deze vloer is volledig berekend op de belastingen uit de grotere trapgaten die het gevolg zijn van het nieuwe Bouwbesluit.


Appartementvloer.

De Appartementenvloer is een innovatie op gebied van kanaalplaatvloeren.

Dit speciaal voor de appartementenbouw ontwikkelde vloersysteem verenigt alle voordelen van bouwen met kanaalplaatvloeren met de unieke mogelijkheid om rioleringsbuizen, ventilatie- en andere leidingen in de vloer op te kunnen nemen. Afhankelijk van de gekozen overspanning en de voorkeur om via massa of een zwevende dekvloer te voldoen aan de verscherpte contactgeluideis van het nieuwe Bouwbesluit heeft u keuze uit navolgende uitvoeringen:

Een 320 mm dikke uitvoering.
Deze uitvoering heeft een overspanningsbereik tot maar liefst 12 meter. Hierdoor onstaan geheel nieuwe mogelijkheden in combinatie met bijvoorbeeld parkeergarages of ondergelegen winkels/kantoren.
De vloer heeft een eigen gewicht 705 kg/m2. Met een afwerklaag van 95 kg/m 2 kan zonder zwevende dekvloer worden voldaan aan de verscherpte geluidseis uit het nieuwe Bouwbesluit.

Een 260 mm dikke uitvoering.
Deze heeft een overspanningsbereik tot 8 meter. Het eigen gewicht van deze uitvoering bedraagt 505 kg/m2.
Deze vloer sluit qua afmeting en gewicht ideaal aan bij gebruik van een zwevende dekvloer.


Skeletplaatvoer.

De skelet-plaatvloer is een verzamelnaam voor de drie verschillende typen breedplaatvloeren die in verdikte en versterkte uitvoering onderdeel zijn van de dragende constructie in een betonskelet.

De drie verschillende typen zijn:
Balkbodems.
Strookplaten.
Kolomkopplaten.

De traditionele voordelen van de breedplaatvloer blijven volledig gehandhaafd. De skelet-plaatvloer fungeert echter tevens als dragend onderdeel van de bouwconstructie.De drie verschillende typen skelet-plaatvloeren zijn qua maatvoering volledig afgestemd op elkaar. Dit maakt een gecombineerde verwerking goed mogelijk. De skelet-plaatvloeren zijn vooral geschikt voor toepassingen in de utiliteitsbouw. De skelet-plaatvloer is traditioneel gewapend en al het verwerkte betonstaal voldoet aan de eisen voor FeB-500 volgens NEN-6008 voor “Betonstaal”.

De voordelen van een skeletplaatvloer:
Economisch zeer aantrekkelijk.
Snellere opbouw van de constructie mogelijk.
Eenvoudige constructieopbouw.
Voorzien van KOMO-attest met productcertificaat.


Gietbouw in alle bouwsectoren.

Gietbouw is de bouwmethode met ter plaatse gestort beton. Bij deze bouwmethode wordt het beton op de bouwplaats met behulp van een kubel of betonpomp in de bekisting gegoten.
Zo kan men nagenoeg iedere gewenste vorm creëren.

Deze manier van werken heeft een aantal specifieke kenmerken.
veel vormvrijheid
constructies vormen één geheel (monolithisch)
hoge en constante kwaliteit van constructies
hoge productiesnelheid
geringe transportkosten
weinig opslagruimte op de bouwplaats
beheersbaar proces door goede voorbereiding
laag risico
uiteenlopende bekistingsystemen


Isolatieplaatvloer.

De isolatie-plaatvloer is een standaard breedplaatvloer, die fabrieksmatig is voorzien van een hoogwaardige isolatielaag. De breedplaatvloer verkrijgt hierdoor optimale warmte- en geluidsisolerende eigenschappen. De isolatie-plaatvloer is geschikt voor toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw.

Tijdens de productie wordt een perfect isolerende steenwol- of polystyreenplaat samengevoegd met de betonlaag. Beide delen zijn hierdoor onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gewenste isolatiewaarde is bepalend voor de juiste combinatie van plaat- en isolatiedikte. De isolatie-plaatvloer is traditioneel gewapend en al het verwerkte betonstaal voldoet aan de eisen voor FeB-500 volgens NEN-6008 voor “Betonstaal”.

De voordelen van een isolatieplaatvloer:
Het al in de ruwbouwfase aanbrengen van isolatie bespaart veel tijd, ongemak en kosten.
Door nauwkeurige permanente hechting worden koudebruggen voorkomen.
Door het toepassen van hoogwaardige isolatie materiaal voldoet de isolatie-plaatvloer aan de maximaal geldende isolatiewaarden.
De isolatielaag is vlamdovend volgens DIN- 4102, klasse A1/A2 en conform NEN-3881.
Het blijvend waterafstotend karakter van de isolatielaag zorgt ervoor dat de mechanische eigenschappen niet worden aangetast doortijdelijk optredend vocht.
Voorzien van KOMO-attest met productcertificaat.


Poly-plaatvloer.

De poly-plaatvloer is een standaard breedplaatvloer, die fabrieksmatig is voorzien van stramienmatig aangebrachte en ingestorte polystyreenstroken.De poly-plaatvloer is een duurzame en
efficiënte variant op de bestaande breedplaatvloer. Aan de hand van constructieberekeningen worden delen van de breedplaatvloer opgevuld met polystyreenstroken. Hierdoor vermindert het gebruik van (vul)beton aanzienlijk, hetgeen een zeer grote materiaal- en gewichtsbesparing tot gevolg heeft. In combinatie met de juiste wapening blijft de constructiesterkte volledig gewaarborgd.

De poly-plaatvloer is geschikt voor toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw bij grote overspanningen waarbij een volledige betonmassa geen vereiste is. De poly-plaatvloer is traditioneel gewapend en al het verwerkte betonstaal voldoet aan de eisen voor FeB-500 volgens NEN-6008 voor “Betonstaal”.

De voordelen van een poly-plaatvloer:
Een aanzienlijke gewichtsbesparing.
Minder (vul)beton nodig.
Minder wapening nodig. Milieuvriendelijk.
Lagere vloerhoogte mogelijk.
Lagere materiaal en arbeidskosten.
Voorzien van KOMO-attest met productcertificaat.


Holle baksteenvloer (elementen).

Als holle baksteen wordt beschouwd de baksteen waarvan de perforaties of holten meer dan 20% van het totale volume uitmaken en waarvan de sectie van elke perforatie afzonderlijk 6 cm2 overschrijdt. De perforaties zijn horizontaal. Zie ook opmerkingen hieronder bij baksteenvloeren.

Let op: Wij doen onderzoek naar ‘rot’ in (holle) baksteenvloeren! Neem
contact op voor de mogelijkheden.


Baksteenvloeren.

Vloeren uit gebakken aarde zijn samengesteld uit balken en vulstenen. De balken zijn voorgespannen en bestaan uit een betonnen kern waarin zich de voorspandraden bevinden. Dit beton is omgeven door een U-vormige zone uit gebakken aarde. De vulstenen zijn eveneens gemaakt uit gebakken aarde en worden tussen de voorgespannen balken geplaatst.

De balken worden met hun uiteinden op de dragende muren geplaatst en liggen op een welbepaalde tussenafstand van elkaar. De schoren zorgen voor de juiste tegenpijl. De vulstenen worden ertussen geplaatst en de eventueel bijkomende wapeningen worden aangebracht. Het geheel wordt opgegoten met het vul- en dekbeton. Aldus bekomt men een draagvloer waarvan de onderzijde volledig uit gebakken aarde bestaat.


Kwaaitaal vloeren.

In het hele land zijn in bepaalde woningen, gebouwd tussen grofweg 1965 en 1981, betonvloeren gelegd van het type Kwaaitaal. Door het gebruik van Calciumchloride in het beton kan roestvorming ontstaan op de metalen wapening. Op den duur kunnen door de roestvorming stukken beton afbreken, waardoor de sterkte en daarmee de veiligheid van de vloer afneemt.

De kosten van herstel zijn voor rekening van de eigenaar van de woning. Zo’n
110.000 Nederlandse woningen hebben hier last van. In het ergste geval betekent
dit dat de begane grondvloer kan breken, in de minst ernstige situatie kun je er
nog rustig 25 jaar op leven. Hoe weet je of een vloer betonschade heeft en wat
kun je er dan aan doen?

Klik hier voor uitgebreide informatie over Kwaaitaal vloeren.


Manta vloeren.

In het hele land zijn in bepaalde woningen, gebouwd tussen grofweg 1965 en 1981, betonvloeren gelegd van het type Manta.
Door het gebruik van Calciumchloride in het beton kan roestvorming ontstaan op
de metalen wapening. Op den duur kunnen door de roestvorming stukken beton
afbreken, waardoor de sterkte en daarmee de veiligheid van de vloer afneemt.

Klik hier voor uitgebreide informatie over Manta vloeren.


Flevo en Dato vloeren..

VVloeren van de fabrieken Flevo en Dato zijn uiterlijk niet te onderscheiden van Kwaaitaal/Manta vloeren. U kunt het merk van de vloer vinden in het zogeheten ‘kopschot’.
Helaas is er door de fabrieken onderling ook veel werk uitbesteed.
Hierdoor komt het een enkele keer voor dat er in een Flevo- of Datovloer betonrot aanwezig is.

Wilt u zekerheid over de staat van uw vloer, klik hier.


PS-Funderingsbekisting.

Compleet systeem voor de woning- en utiliteitsbouw van voorgevormd EPS, geschikt om zeer snel, eenvoudig een blijvende bekisting te maken voor funderingsbalken bij paalfunderingen. Beperkt koudebruggen in de aansluiting met de vloer en draagt zo bij tot minder energieverbruik.

1 reactie. Plaats een nieuwe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.