Omgaan met asbest, waarom is dat zo gevaarlijk?

Er zijn 2 vormen van asbest: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Daardoor komen er nauwelijks vezels vrij als het materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt. Bij losgebonden asbest zijn de asbestvezels niet of nauwelijks aan het materiaal gebonden. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen, waardoor de risico’s veel groter zijn.
Natuurlijk is er een verschil in niet-hechtgebonden (NHG) en hechtgebonden (HG)asbest. Het risico wordt pas groot als u vaker aan asbest wordt blootgesteld. Om deze risico’s te beperken zijn de inventariseerders met persoonlijke beschermingsmiddelen gaan werken. Bij het nemen van een materiaalmonster, zal bij de verschillende materialen ook een bepaalde hoeveelheid vezels vrijkomen. Het nemen van een monster is daarom ook een direct risico en moet worden gezien als werken met asbest.

Hoe beschermt een DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) zich:

 • De ruimte zal worden afgezet en onbevoegde personen dienen de ruimte te verlaten.
 • Om een besmetting van de kleding te voorkomen, kleedt de DIA zich met een masker, overall, handschoenen en overschoenen.
 • Om emissie (vezelverspreiding) te beperken, wordt het te bemonsteren materiaal nat gemaakt.
 • Om emissie te beperken, wordt er tijdens de monstername gebruik gemaakt van puntafzuigen.
 • Na de monstername verpakt de DIA het materiaal dubbel, in speciale monsterzakjes.
 • Om “kruisbesmetting” te voorkomen, reinigt de DIA zijn gereedschap.
 • Om emissie te beperken, worden de breukvlakken van het materiaal met spuitlijm ingespoten en van ducktape voorzien.
 • Na monstername trekt de DIA zijn beschermende kleding binnenstebuiten uit en verpakt deze als asbesthoudend.
 • Daarna reinigt de DIA zijn masker en kan de monstername worden afgerond.

Alleen van asbestverdachte materialen zal er een monster worden genomen. Als er monsters worden genomen zonder deze veiligheidsmaatregels, is de kans op een besmetting van de ruimte en van de persoon aanwezig.

Asbesthoudende toepassingen in een woning

CV-ruimtes

 • Beplatingen op de vloer, tegen de wanden, deuren en het dak bij cv-ketels. HG geen risico.
  • Deze toepassing is pas een risico bij eventueel uit te voeren werkzaamheden in deze ruimte.
 • Beplatingen op de vloer, tegen de wanden, deuren en het dak bij cv ketels. NHG wel een risico.
  • Een NHG toepassing kan eenvoudig emissie veroorzaken. Het advies is om dit op korte termijn te saneren.
 • Afdichtingskoorden bij doorvoeren. NHG wel een risico.
  • Een NHG toepassing kan eenvoudig emissie veroorzaken. Het advies is om dit op korte termijn te saneren.
 • Isolatie om verwarmingsbuizen. NHG wel een risico.
  • Een NHG toepassing kan eenvoudig emissie veroorzaken. Het advies is om dit op korte termijn te saneren.
 • Pakkingen en koorden in verwarmingselementen. NHG beschermd, dus geen risico.

Badkamer, keuken en toilet

 • Vloerbedekkingen (vinyl, zijl), NHG en bij het zien van slijtageplekken een risico.
  • Bij het zien van de onderrug is er een risico op vezelemissie. Een NHG toepassing kan eenvoudig vezelemissie veroorzaken. Het advies is om dit op korte termijn te saneren.
 • Tegelmotief wandbeplating. HG geen risico.
  • Deze toepassing is pas een risico bij eventueel uit te voeren werkzaamheden in deze ruimte.
 • Nep marmer bij wastafels. HG geen risico.
  • Deze toepassing is pas een risico bij eventueel uit te voeren werkzaamheden in deze ruimte.

Meterkasten

 • Beplating achter de groepenkast. HG geen risico
  • Deze toepassing is pas een risico bij eventueel uit te voeren werkzaamheden in deze ruimte.

Overige (kruip)ruimten

 • Ontluchting, beluchting en rioolbuizen. HG geen risico.
  • Deze toepassing is pas een risico bij eventueel uit te voeren werkzaamheden in deze ruimte.
 • Beplating in convectorput. HG geen risico.
  • Deze toepassing is pas een risico bij eventueel uit te voeren werkzaamheden in deze ruimte.
 • Niet-hechtgebonden dakbeschot.
  • Een NHG toepassing kan eenvoudig emissie veroorzaken. Het advies is om dit op korte termijn te saneren.
 • Hechtgebonden dakbeschot.
  • Deze toepassing is pas een risico bij eventueel uit te voeren werkzaamheden in deze ruimte.

Garage/schuur

 • Plafondbeplating HG geen risico.
  • Deze toepassing is pas een risico bij eventueel uit te voeren werkzaamheden in deze ruimte.
 • Plafondbeplating NHG een risico.
  • Een NHG toepassing kan eenvoudig emissie veroorzaken. Het advies is om dit op korte termijn te saneren.
 • Asbest houdende golfplaten
  • Met de tekst AFM (asbest free material) is er geen risico.
  • Met de tekst NT (new technology) is er geen risico.
  • Bij asbesthoudende golfplaten, die vanaf 2024 verboden zijn, is het van belang om op de locatie te beoordelen of er direct een sanering dient te worden uitgevoerd.

Buitenshuis

 • Plantenbakken. HG geen risico.
 • Beschoeiing. HG geen risico.

Asbestwoordenboek

 • HG – Hechtgebonden, asbestvezels zitten stevig vast in het gebruikte materiaal. Als het niet bewerkt wordt, komen er nauwelijks vezels vrij. Laag risico.
 • NHG – Niet hechtgebonden, asbestvezels zitten nagenoeg niet vast in het gebruikte materiaal. Vezels komen makkelijk vrij, zeker bij aanraking. Hoog risico.
 • DIA – Deskundig Inventariseerder Asbest. Deskundige die de aanwezigheid van asbest vaststelt.
 • SC-540 – Bindende norm voor uitvoering asbestinventarisaties.\
 • Besmetting – Asbeststof en/of losse vezels in een ruimte of op een locatie.
 • Onvoorzien asbest – Asbest dat tijdens de sanering tevoorschijn komt, waarvan de aanwezigheid niet verwacht of te vermoeden was.
 • Asbestinventarisatie Type A – Inspectie naar aanwezigheid direct waarneembaar asbest, incl. monstername.
 • Type B – Destructief onderzoek naar niet direct waarneembaar asbest, incl. monstername.
 • Type 0 – Beperkt niet destructief onderzoek, zonder monstername.
 • NEN 2991 onderzoek – Vaststelling van aanwezigheid asbestvezels in de lucht of ruimte.
 • Asbestsoorten – Spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel wit asbest). Rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

Last but not least. Over de gevaren van asbest wordt verschillend gedacht. Vast staat dat er in bepaalde gevallen persoonlijke risico’s zijn. Met name bij niet hechtgebonden toepassingen. Het is van belang om zich daarvan bewust te zijn. Paniek is niet nodig bij de ontdekking van asbest. Wel een zorgvuldige afhandeling van het proces en inzicht in de risico’s.

Vraag de Asbestwijzer aan:
[contact-form-7 id=”9424″ title=”Asbestwijzer aanvraagformulier”]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.