Asbestonderzoek Type-A: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, etc.

Het asbestonderzoek Type-A omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die ‘direct’ waarneembaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en wordt slechts licht destructief onderzoek uitgevoerd. Wel worden, waar nodig, materiaalmonsters genomen.

In de SC-540 wordt onderscheid gemaakt in bouwwerken en objecten. Perfectkeur mag dus ook een bepaald object of voorwerp onderzoeken, maar slechts als deel van een bouwkundige eenheid. Te denken valt aan het inspecteren van een dakbedekking of bijvoorbeeld alleen een vensterbank als onderdeel van een beperkt gedeelte van een gebouw.

Na asbestinventarisatie van het gebouw ontvangt u ons asbestinventarisatierapport waar u op inzichtelijke wijze kunt inzien of en waar er asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. In dit rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van schetsen en foto’s aangegeven waar zich asbest bevindt.

Meer weten over asbestinspectie?

https://youtu.be/GMCagLhwttE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.