Vooropname / 0-meting

Informatie over (voor)opname of 0-Meting

(Voor)opname of nul-meting zijn verschillende termen waarmee meestal hetzelfde wordt bedoeld. Namelijk het door middel van een bouwkundige opname, vastleggen van de bouwkundige staat en toestand van een object, waarbij alle schade, zettingen, scheurvormingen zowel interieur als exterieur nauwkeurig worden geïnventariseerd en beschreven. Indien er na de opname schade gaat optreden kunt u dit nu aantonen en bewijzen.

Nivre en de Richtlijnen Bouwkundige Opname

De opname’s van Perfectkeur worden uitgevoerd conform de Richtlijnen Bouwkundige Opname van het NIVRE. Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, initieert en bewaakt dat door middel van het Register. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschreven (kandidaat-)Register-Experts en (kandidaat-)Register-Risicodeskundigen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit.

Wanneer is een (voor)opname nodig?

Als er voorgenomen zware werkzaamheden zijn in de directe omgeving van uw woning of ander soort van onroerend goed. Denk daarbij aan ontgravingen, heiwerkzaamheden (palen en damwand), verlaging grondwaterpeil, afgravingen, zwaar transport (zandwagens of bouwverkeer), verkeersdrempels, etc. Als gevolg van genoemde zaken kan er schade ontstaan, scheefstand kan toenemen, draaiende kozijndelen kunnen gaan klemmen, maar ook tegelwerk, stucwerk of siertegelwerk kan losraken en scheuren.

Wie kan er een (voor)opname laten uitvoeren?

Perfectkeur verzorgt inmiddels vooropnames voor gemeentes, verzekeraars, particulieren, aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwbedrijven bij uitvoering van alle werkzaamheden met risico factoren voor de omgeving.

Is een vooropname rechtsgeldig?

De vooropnames van Perfectkeur zijn neutraal en onafhankelijk. Perfectkeur levert uitsluitend onafhankelijke expertise. De rapportages van Perfectkeur zijn bruikbaar als bewijslast en worden geaccepteerd als zodanig in een procedure notaris en kunnen tevens dienen (en worden geaccepteerd) als bewijslast t.b.v verzekering maatschappijen (car). Met een opname kan later de aansprakelijkheid en vaststelling van schade worden vastgesteld of juist uitgesloten. Voor alle betrokken partijen bespaart dit tijd, discussie en dus geld. De eigenaar of aannemer kan met de rapportage aantonen dat de schade voor aanvang van de werkzaamheden wel of niet aanwezig was. Een vooropname kan worden gesteld als voorwaarde door verzekeraars (aansprakelijkheidsverzekering), eigenaren van wel of niet belendende percelen danwel vastgoed.

Zijn er verschillende soorten (voor)opnames?

Ja, wij onderscheiden een basis en een uitgebreide opname. Hoogtemetingen ten opzichte van het NAP behoren ook tot de mogelijkheden.

En als er schade is aan mijn woning?

Als er schade is opgetreden is dit direct zichtbaar op de door ons geplaatste scheurmeters. U kunt dan een zogeheten deformatie inspectie uit laten voeren.

Kan ik iets extra’s doen om aansprakelijkheid achteraf beter te waarborgen?

U kunt overwegen de rapportage te deponeren bij een notaris. Hiervan wordt dan een depot akte opgemaakt, waardoor het opname moment ook nog eens extra en voor nog langere tijd wordt vastgelegd. Hiermee voorkomt u op een later tijdstip allerlei onnodige discussies over het moment van ontstaan van de eventuele schade aan uw vastgoed. Perfectkeur kan dit gehele traject tegen een scherp tarief voor u verzorgen. De kosten voor een depot akte inclusief het notariële transport en de gehele administratieve afhandeling bedragen € 175,00 inclusief BTW.

Tevens is het raadzaam een bouwexploot te overhandigen aan de hoofdaannemer, eigenaar of andere verantwoordelijk voorafgaand aan de werkzaamheden. Een bouwexploot is een schrijven waarin vooraf de betrokkenen aansprakelijk stelt voor eventuele schade achteraf. Bij opdracht voor een vooropname kunt een standaard brief opvragen.

Wat zijn de prijzen van een opname?

U vindt onze tarieven onder de link prijzen. Wel wijzen wij u er graag op dat er bij meerdere woningen in het zelfde gebied aanzienlijke kortingen kunnen worden verleend. Dat geldt ook voor projectmatige opnames voor gemeentes en projectontwikkelaars. Perfectkeur levert kwaliteit voor een zeer acceptabele en concurrerende prijs. Opnames kunnen indien gewenst binnen 24 uur worden uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.