Tips voor het kopen van een woning

10 tips als u een huis gaat kopen!

Onderstaand 10 handige tips wanneer u een woning heeft gekocht of overweegt te gaan kopen. Een huis kopen is voor een groot gedeelte een kwestie van gevoel. Op het moment dat u die ‘liefde’ voor een woning die u op het oog hebt ervaren,
bestaat het risico dat u enkele factoren uit het oog verliest.

Onderstaand 10 van deze aandachtspunten vanuit ons vakgebied, die weleens minder aandacht krijgen dan ze verdienen.
Naast bouwkundige zaken vindt u nog meer aandachtspunten via de uitgebreidere checklist huis kopen.

De Tip 10

Tip 1. Geluidsoverlast.
Tip 2. Vocht & Tocht (binnenmilieu).
Tip 3. Bijgebouwen.
Tip 4. Riolering.
Tip 5. Asbest.
Tip 6. Elektra.
Tip 7. Fundering.
Tip 8. Energielabel.
Tip 9. Loden leidingen.
Tip 10. CV installatie.
‘Tip 11’ ?

Tip 1. Geluidsoverlast.

Hoe gehorig is een woning? Bij een bouwjaar tot 1995 is het zeker de moeite waard om aandacht te schenken aan
mogelijk geluidsoverlast.

Indirect geluid: Niet alleen de directe buren, maar ook de omgeving kan behoorlijk
geluidsoverlast veroorzaken.
Neem voor u zelf eens de tijd om een tijdens verschillende momenten van de dag een rondje te wandelen in de
omgeving van uw aan te kopen woning.

Direct geluid: De bouwperiode 1930-1995 kenmerkt zich mede door het feit dat er tijdens de bouw weinig aandacht
werd besteed aan geluidsoverdracht. Zo kan het in een dergelijk woning heel goed voorkomen, dat u altijd
meegeniet als de buren de trap oplopen, het toilet doorspoelen of de keukenkraan gebruiken.
Let daarom goed op de
ligging van intensief gebruikte gedeeltes van de woning en vraag ernaar bij de huidige eigenaars.

Meer informatie over geluidsoverlast…


Tip 2. Vocht & Tocht (binnenmilieu).

Het
binnenmilieu van een woning kan op verschillende manieren een aandachtspunt vormen.
Wanneer de ventilatie in uw woning niet optimaal is, kan dit
gezondheidsproblemen verergeren of zelfs veroorzaken.

Vaak ontstaan er problemen door na-isolatie. De woning wordt steeds beter
geïsoleerd, maar er wordt geen afdoende aanpassing gemaakt voor het afvoeren van het vocht wat binnen in de woning
ontstaat.
Naast bouwkundige problemen uit zich dat vaak ook in
schimmelvorming en
hogere stookkosten.

Meer informatie over
binnenklimaat en vochtproblemen…


Tip 3. Bijgebouwen.

Naast de betreffende woning, koopt u ook de bijbehorende bijgebouwen. Denk hierbij aan schuren, schuurtjes en garages. Alhoewel de waarde van dergelijke objecten aanmerkelijk lager ligt dan de waarde van de woning, kunnen bijgebouwen wel hoge kosten met zich meebrengen.
Het gebruik van de huidige eigenaar is namelijk niet altijd het gebruik wat u op het oog heeft. En kosten voor het vervangen van een
bitumen dak of het schilderen kunnen behoorlijk oplopen.
Neem dus de tijd om ook even goed naar de bijgebouwen te kijken.


Tip 4. Riolering.

Vooral bij woningen die leegstaan vormt de riolering een potentieel risico. Daar
de riolering niet meer regelmatig is gebruikt, hebben kalk en etensresten alle
tijd gekregen om uit te harden. Vaak wordt dit niet direct gemerkt tijdens een steekproef. Pas als de riolering intensief gebruikt gaat worden komen deze problemen naar voren.
Hou bij een woning die langer leegstaat dus altijd rekening met enige kosten om de riolering schoon te maken.

Asbestrioleringen zijn ook een veel voorkomend issue in de Nederlandse woningbouw. In veel woningen liggen nog resten
asbestriolering.


Tip 5. Asbest.

Asbest wordt vaak uitgesloten in koopaktes. Bij verkoop is het namelijk verplicht om asbest in huis te melden, het wordt
anders gezien als een
verborgen gebrek.
Hetzelfde geldt als het asbest niet volgens de regels is verwijderd.

Wanneer het echter uitgesloten wordt in de koopakte kan de vorige eigenaar niet meer aansprakelijk worden gesteld. Wees daarom altijd alert op de aanwezigheid van asbest.
Een asbestinventarisatie
Type-0
is een relatief goedkope manier om uit te sluiten of er asbest in een woning aanwezig is.

Meer uitgebreide informatie over asbest…..


Tip 6. Elektra.

Zeker in oudere woningen van voor 1980 is dit een aandachtspunt. Bij het huidige gebruik is de capaciteit (hoeveel groepen zijn er) en de verdeling van deze groepen een aandachtpunt.
Wanneer u apparatuur op specifieke plaatsen wilt gaan gebruiken zoals een wasmachine, wasdroger of afwasautomaat, dienen hiervoor voorzieningen te zijn getroffen die in deze ruimten van geaarde
aansluitmogelijkheden voorzien.

Ook is er vaak gemoderniseerd. Dit is echter niet altijd conform de veiligheidseisen uitgevoerd. Het verdiend aandacht om te kijken naar zaken als
aardig. Zeker in natte ruimten komen wij vaak relatief onveilige situaties tegen.

Meer informatie over elektra…

 


Tip 7. Fundering.

Er zijn veel verschillende soorten funderingen. In veel gevallen is de fundering in orde. Echter een probleem met de fundering kan zeer hoge kosten met zich meebrengen.
In de grote steden is het raadzaam om te vragen naar de funderingscode. Bij oudere woningen kan bepaalde vormen van
scheurvorming op funderingsproblemen duiden. Op de website van
platform fundering, vindt u gebieden met funderingsproblemen
aangegeven.

Meer informatie over funderingsproblemen…

 


Tip 8. Energielabel.

Als koper heeft u wettelijk gezien recht op een energielabel. In alle

koopaktes
wordt standaard vermeld dat u en de verkoper zijn overeengekomen dat er geen
energielabel aanwezig is.
Dit is de manier waarop deze wettelijke verplichting wordt omzeild. Uiteraard is dit mogelijk,maar toch wijzen wij u erop dat u er gewoon recht op heeft. Een energielabel kan u nuttige informatie verstrekken over de energiezuinigheid van een woning.

Meer informatie over het energielabel…

 


Tip 9. Loden leidingen.

Lood werd vroeger algemeen gebruikt voor drinkwaterleidingen, onder andere omdat het gemakkelijk te verwerken was door loodgietersbedrijven. In de leidingen kunnen echter kleine metaaldeeltjes loslaten en in het drinkwater komen. Een te grote hoeveelheid lood is schadelijk voor de gezondheid.

Het is niet precies bekend tot welk jaar loden drinkwaterleidingen werden gebruikt, maar in ieder geval gebeurde dit in huizen die vóór 1945 zijn gebouwd. Wellicht zijn in een aantal huizen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1960, ook nog loden binnenleidingen aangelegd. Een loden waterleiding is te herkennen aan de grijze kleur.

Meer informatie over loden leidingen…

 


Tip 10. CV installatie.

Niet alleen de ketel, maar de gehele installatie verdiend aandacht als u een woning gaat kopen.
Bij de ketel kunt u uitgaan van een levensduur van maximaal 15 jaar. Economische levensduur is iets korter daar een ketel vanaf 12 jaar oud, zoveel zuiniger te vervangen is dat het rendabel is om dit te overwegen. Het bouwjaar van een ketel is meestal bekend, maar kan ander worden achterhaald op de ketel.

De installatie in de woning is ook een aandachtspunt. welke radiotoren zijn er gebruikt, hoe is de
ophanging en zijn (thermostaat)knoppen in orde. Bij oudere cv installaties begin jaren 70 is een aandachtpunt dat de leidingen die
gebruikt werden een andere diameter hebben dan de huidige materialen. dit kan bij vervanging en uitbreiding voor problemen en extra kosten zorgen.

Meer bouwkundige kennis vindt u hier.


 

‘Tip 11’

Wij hopen dat u deze informatie op prijs stelt en dat wij op deze manier hebben bijgedragen aan een bewustere aankoop en daarmee langer woonplezier voor uw nieuwe woning.
Wilt u zekerheid kies dan voor een
professioneel bouwkundig
onderzoek
.

Uiteraard waarderen wij het zeer als u deze informatie deelt met behulp van onderstaande buttons!

2 reacties. Plaats een nieuwe

  • Goede tips. Het is altijd een zenuwachtig moment wanneer je ene huis koopt. Dit zijn inderdaad belangrijke punten om op te letten.

  • Bedankt. Hier staan een aantal hele handige tips in. Het is altijd een spannend moment wanneer je een huis koopt. Om die reden moet het zo perfect mogelijk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.