Speklagen in de bouw

Een speklaag is een gevelband dat fungeert als afwisseling in het metselwerk van baksteen. Vroeger werd voor de speklaag vaak natuursteen gebruikt.

De speklaag had daardoor vaak een lichtere kleur dan het metselwerk. Tegenwoordig worden verschillende materialen gebruikt voor de speklaag, zoals beton, composiet (kunststeen) of lichter- of donkerder gekleurde bakstenen. Hoewel de speklaag vaak uit esthetische overwegingen wordt toegepast, hebben de dragende gevelbanden ook een functie. Het zijn dragers van het erboven liggende metselwerk en verdelen de druk.

Foto speklaag