Onvoldoende of roestige spouwankers

Gebrek aan solide spouwankers valt te herleiden aan de volgende problemen:

Schade door onvoldoende of roestige spouwankers

Uitbuigend metselwerk kan worden veroorzaakt door een zijwaartse kracht op het metselwerk of door een buigende kracht. Voorbeelden van zijwaartse krachten: windbelasting of een vloer die een muur naar buiten kan drukken. Een buigende kracht of een “moment” vindt meestal plaats omdat een verticale belasting niet precies loodrecht plaatsvindt. Zo zal een vloer of een dak doorbuigen en daardoor ook op de dragende muur een buigende kracht uitoefenen. Dragende constructies moeten om die reden voldoen aan een minimale slankheid om weerstand te bieden aan een zogenaamde knikbelasting.

Schade door onvoldoende spouwankers

Spouwankers bevestigen spouwbladen aan elkaar en geven hierdoor een belangrijk grotere stijfheid dan twee losse spouwbladen. In de bouwvoorschriften is vastgelegd dat minimaal 4 spouwankers per m² moeten worden aangebracht. Zoals hiervoor gesteld moet een muur voldoende stijfheid bezitten om op knik te kunnen worden belast. Door geen, te weinig of slechte kwaliteit spouwankers (bijvoorbeeld geen RVS) zijn buiten- en binnenspouwblad niet langer goed met elkaar verbonden waardoor de stijfheid van de muur niet langer gewaarborgd is. Als de muur dan wordt blootgesteld aan een te hoge knikbelasting zal er schade optreden.

Oorzaken van schade door roestige spouwankers

Wanneer een spouwanker gaat roesten verliest het zijn kracht en functie. Er kan roest optreden omdat er slecht materiaal is toegepast (geen RVS) in combinatie met vocht in de spouw.

Spouwankers op hoeken

Oorzaken van scheuren op hoeken

Het probleem wordt vaak gevormd door spouwankers die te dicht bij hoeken of bij gevelopeningen zijn geplaatst. Dit is een veel voorkomend voorbeeld van verhinderde vervorming bij thermische beweging. De muur die uitzet en krimpt, wordt in die beweging gehinderd door de spouwankers. De trekkrachten worden te groot (baksteen kan nauwelijks trekkrachten opnemen) en op de plaats van de spouwankers ontstaan scheuren. Deze scheuren vormen dan als het ware een natuurlijke dilatatie.

Spouwmuur- of gevelinspectie

De gemetselde gevels van een gebouw van voor 1980 kunnen bezwijken of instorten als gevolg van doorroestende spouwankers. Er is hier al veel
onrust over geweest in media en politiek, met als resultaat dat het Ministerie van VROM al in 2007 een oproep deed naar gemeenten om de eigenaren van ‘risicogebouwen’ aan te sporen de gevels te laten onderzoeken.

Een eigen visuele inspectie kan aantonen of er acute risico’s aanwezig zijn, als VvE of eigenaar dient u zelf alert te zijn en periodiek te onderzoeken of er veranderingen aan uw gevel waarneembaar zijn. Een dergelijk door u zelf uitgevoerd visueel “onderzoek” heeft echter wel grote beperkingen en als eigenaar blijft u verantwoordelijk voor de staat en toestand van de gevel. Alleen om reden van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij problemen is het sterk aan te bevelen een gedegen onderzoek uit te laten voeren.

Ons onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de huidige conditie en de eventueel opgetreden reductie (afgenomen sterkte door roestvorming) van de spouwankers in uw gevel. Middels een flexibele videoscope kan Perfectkeur dergelijke inspecties uitvoeren. Na de inspectie ontvangt u een gedegen en uitgebreide rapportage waaruit duidelijk blijkt wat de risico’s zijn of misschien juist een bewijsstuk dat er geen problemen te verwachten zijn.

Klik hier voor uitgebreide informatie over spouwmuurinspectie met videoscoop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.